Flere velger et lett BubbleDeck

HØVIK: BubbleDeck er fremtidens miljøvennlige løsning på lettere flatdekker i nybygg, og brukes i både Deichmanske Bibliotek og det nye Munch-museet i Bjørvika.

BubbleDeck Norway AS leverer fremtidens miljøvennlige løsning på lettere flatdekker i nybygg. Den siste tiden har selskapet i Høvik tegnet kontrakter om levering til både Deichmanske Bibliotek og det nye Munch-museet i Bjørvika.

– Det siste året har markedet fattet stor interesse for våre produkter, sier daglig leder Harald Rosendahl.

Han har jobbet med det danske produktet i Norge siden 2005, men reorganiserte selskap i 2012, med egne ansatte.  Nå har han rettighetene til å produsere patenterte BubbleDeck i alle de skandinaviske landene.

– Markedet har vært med oss den siste tiden, og vi har vært heldige ved at flere rådgivere i byggebransjen har anbefalt våre produkter. I tillegg har jeg et godt utviklet nettverk etter mine 30 år som rådgivende ingeniør i bransjen. Det får vi stor nytte av nå, sier Rosendahl.

Nye kontrakter

BubbleDeck Norway har hovedsakelig produsert og levert sine produkter på bestilling fra andre entreprenører. Nå peker imidlertid utviklingen i en retning der bedriften tar større del av verdikjeden, ved å påta seg oppføring av hele råbygg. Nylig vant de to kontrakter på råbygg til boligprosjekter verdt 40 millioner kroner.

– Vi har funnet oss en samarbeidspartner på Maura som blir vår underleverandør av betong i slike tilfeller. Det blir neppe aktuelt for oss å kjøpe opp slik kompetanse eller etablere egen betongavdeling. Vi vil foreløpig holde oss til produksjon av BubbleDeck-elementene.

Miljøvennlig og fleksibelt

Harald Rosendahl understreker at ikke alle prosjekter egner seg for bruk av BubbleDeck-elementer, og at de får flere forespørsler enn de kan levere til.

– Vi går gjennom alle prosjekter på forhånd og gjør en vurdering av hva som lønner seg og egner seg best. Våre produkter er miljøvennlige og gir stor grad av fleksibilitet. De er best egnet der det legges vekt på slike egenskaper, sier Rosendahl.

Hans selskap leverer til bygg over hele landet. For eksempel er Nordlyskatedralen i Lata og bussterminalen i Tromsø bygd med BubbleDeck.

Større frihet

BubbleDeck er et dekke som oppfører seg som et vanlig flatdekke som spenner i to retninger. Som det fremgår av bildet er det lagt inn plastkuler i predefinerte armeringsnett, som blir montert sammen og deretter fylt med betong på byggeplassen. Elementene leveres i størrelser helt opp til 30 kvadratmeter og tillater at det ikke brukes underliggende bjelker. Det gir større frihet med arkitektoniske uttrykk, søyleplasseringer og spennvidder.

- Vi produserer elementene ved fire fabrikker i Norge i Buskerud, Telemark, Rogaland og Kabelvåg. I produksjonen blir det benyttet resirkulert plastmateriale (PE), som kan resirkuleres i neste omgang igjen.