GK Sikkerhet vant på løsning og kompetanse

OSLO: - Eidsvoll kommune vektla kompetanse fremfor pris da de valgte leverandør til kommunale adgangskontrollsystemer.

Eidsvoll kommune valgte GK Sikkerhet som leverandør av adgangskontroller i kommunale bygg. Fra venstre; leder salg og forretningsutvikling Kenneth Furesund (GK Sikkerhet), prosjektleder Kjell Ivar Ørbæk (Eidsvoll kommune), virksomhetsleder Erik Lunde (Eidsvoll kommune), Administrerende direktør Svein H Dahle (GK Sikkerhet) og prosjektleder Espen Melby (GK Sikkerhet).

- Da vi skulle velge leverandør til kommunale adgangskontrollsystemer valgte vi å legge mer vekt på leverandørens kompetanse enn på pris, sier eiendomssjef i Eidsvoll kommune Erik Lunde. Bruk av anbudsmetoden BVP førte til at GK Sikkerhet AS vant kontrakten.

Det er vanlig at offentlig virksomhet legger størst vekt på pris ved de fleste innkjøp, men Eidsvoll kommune valgte for første gang å benytte seg av metoden BVP (Best Value Procurement) som enkelt forklart betyr mest verdi for pengene og la vektingen av pris på bare 25 prosent av totalen. Det betydde større krav til leverandøren om å synliggjøre hvilke tilleggsverdier som kan ligge i løsningen og hvilke eventuelle risiki som kan forventes. For nyetablerte GK Sikkerhet ble løsningen en fulltreffer, og de vant den attraktive kontrakten på fem år, pluss opsjoner, foran 10 av sine konkurrenter. Avtalen omfatter installasjon av adgangskontroller til 56 bygg og 250 boenheter.

God risikoanalyse

- Kontrakten betyr en god start for GK Sikkerhet og anbudsformen viste seg å være en fulltreffer for oss. Vi fikk mulighet til å vise vår kompetanse og forståelse av forespørselen i stedet for å konsentrere oss om å tilby lavest mulig pris, sier administrerende direktør Svein H. Dahle i GK Sikkerhet AS.

I ettertid er eiendomssjef Erik Lunde fornøyd med valget av leverandør.

- GK Sikkerhet presenterte løsninger som tilfredsstiller de behov kommunen har og ga oss en god risikoanalyse som gjorde oss trygg på både tjenesten og leverandøren. GK Sikkerhet leverer dessuten innovative, fremtidsrettede og gjennomprøvde systemer.

Dekke behovet

BVP er i utviklet i USA og er foreløpig lite benyttet ved offentlige innkjøp i Norge. Den skiller seg fra øvrige innkjøpsmetoder ved at den legger relativt liten vekt på pris. Metoden legger like stor vekt på prestasjonsbegrunnelse, men risikovurdering og tilleggsverdier også er høyt vektet.

- Vi valgte BVP fordi vi hadde en utfordring vi ikke kunne nok om. Det er mange ulike løsninger, men gjennom en slik prosess fikk vi en tjeneste som dekker behov uten å legge all vekt på pris.

Fant muligheter

- Vi var en av fem tilbydere som ble med i den avgjørende intervjurunden, der vi blant annet fikk anledning til å sette oss i kundens posisjon og fortelle hva vi selv ville legge vekt på dersom vi skulle foreta innkjøpet. Det var en nyttig øvelse som gjorde at vi kunne finne eventuelle utfordringer, muligheter og løsninger som er best for kunden, sier Svein H. Dahle.

Totalteknisk entreprenør

GK Sikkerhet AS er et selskap som bare har eksistert i et knapt år. Men som en del av GK Gruppen representerer de Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør. Som leverandør er GK Gruppen godt kjent i Eidsvoll kommune gjennom GK Elektro, som også vil være underleverandør under gjennomføringen av prosjektet.