God teknisk isolering senker driftskostnadene

Kaefer Construction i Moss kan hjelpe deg med bærekraft, et hyggelig klimaregnskap og lave driftskostnader i kombinasjon.

- I en tid med høye strømpriser, er teknisk isolasjon mer lønnsomt enn noen gang. Her har de fleste bygg store penger å spare, og bør ha naturlig fokus både hos utbyggere, byggeiere og driftere, sier selskapets daglige leder Birger Susort (t.v.) og prosjektleder Vidar Larsen Sneve.

Ønsker du at bygget skal være mest mulig bærekraftig og vise et hyggelig klimaregnskap? Ønsker du at energiforbruket og driftskostnadene skal holdes på et minimum? Er svaret «ja» på slike spørsmål, bør det være en selvfølge å isolere varme- og tappevannanlegget så det ikke lekker energi. Det kan KAEFER Construction i Moss hjelpe deg med.

- Ja, det er en kortsiktig og lite lønnsom strategi å velge minst mulig teknisk isolasjon når et bygg skal konstrueres, som dessverre fortsatt ofte blir gjort. Trolig er dette et resultat av at strømmen historisk har vært svært billig i Norge, sier KAEFER Constructions daglige leder Birger Susort. - Dermed har det handlet om å få ned totalprisen for bygget fordi energilekkasjer ikke har hatt stor betydning på driftskostnadene.

Kostbare lekkasjer

Med strømpriser som har skutt til himmels - og trolig aldri vil bli som før, er det imidlertid på høy tid å tenke annerledes både for gamle og nye bygg. Med økt fokus på energioptimalisering og det grønne skiftet, bør det nå være en selvfølge å sjekke isolasjonsgraden på de tekniske anleggene - det vil si i hvilken grad temperaturen på innholdet i rørene blir påvirket og forandret på vei til målet. En lavthengende frukt det er enkelt å plukke i jakten på å spare energi - og penger!

En ledende aktør

KAEFER Construction er en ledende aktør innen nettopp dette fagområdet, og tilbyr isolering og mantling av tekniske installasjoner, pumper, tanker, vekslere etc. Tjenestene kan variere fra mindre service oppdrag til isolering av hele systemer, som kaldtvann, varmtvann, luft, damp, olje, gass eller andre medier - og kan hjelpe deg både med å bedre inneklimaet og senke driftskostnadene.

- Det optimale for alle parter, er at vi kommer tidlig inn i nye byggeprosjekter og kan bidra med vår erfaring og kompetanse til å foreslå løsninger. God, teknisk isolasjon er en investering byggeier og -drifter vil spare inn i løpet av kort tid. Med dagens strømpriser snakker vi ofte kun om måneder i sparte energikostnader, påpeker prosjektleder Vidar Larsen Sneve.

- Men også svært mange eksisterende bygg lekker energi i tekniske rom og rørsystemer, og vi kan gjerne bistå med å ta en tilstandssjekk. I tillegg til at et godt isolert teknisk anlegg reduserer driftskostnadene, er det også et godt bidrag inn i byggets klimaregnskap, som gjør det mer ettertraktet både å eie og leie, legger han til.

Isolasjonsputen Termocap

KAEFER Construction produserer også den velkjente isolasjonsputen Termocap på avdelingen i Moss, som formsys etter kundens tegninger. Putene brukes der det er behov for å kunne ta av isolasjonene for å kontrollere eller utføre service på komponenten som er isolert. Typiske komponenter innen VVS som trenger Termocap-puter er ventiler, pumper og flenser, men selskapet tilbyr også innvendig og utvendig isolasjon av store dimensjoner og ved høye temperaturer.

Putene holder svært høy isolasjonsgrad, men er samtidig lette å jobbe med og kan enkelt festes og løsnes via borrelåser.

- Isolasjon av flenser og ventiler gir en meget rask inntjening, og én ventil tilsvarer 2-3 meter uisolert rør. Det forteller hvor store, potensiale energilekkasjer dette representerer i et bygg, sier Larsen Sneve.

Global styrke, lokal nærhet

KAEFER et globalt konsern med tilstedeværelse i mer enn 40 land og er en ledende leverandør av multidisipline tjenester innen isolering, tilkomst, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse og innredning. En pondus som gir en trygghet for både ansatte og kunder.

Selskapet etablerte seg i Norge i 1977 og KAEFER Construction tilbyr i dag teknisk isolering over hele landet via flere avdelinger - mens olje og gassrelaterte virksomheter blir håndtert fra KAEFER Energy i Stavanger.

- Avdelingen i Moss dekker geografisk Østfold, Vestfold og Follo, og vi er veldig opptatt av å yte god service og dyrke nærhet til våre kunder. Vi er alltid bare en telefon unna, og hiver oss fort rundt dersom det skulle være akutt behov for vår assistanse. Samtidig kan vi benytte ressurser på tvers av avdelingene ved store prosjekter, så her er ingen oppdrag for små eller for store, understreker daglige leder Birger Susort.

Selskapet har en rekke fagutdannede isolatører og industrisyere i staben, og har tatt et ansvar for å øke interessen - og med det rekrutteringen - til fagene både ved å ta inn lærlinger og drive informasjonsarbeid på skoler og på utdanningsmesser.

- Det ser vi både på som et viktig samfunnsoppdrag for fagene generelt, samt å sikre egenrekruttering, sier han.


Kaefer Construction AS

  Bjørnåsveien 5, 1596 Moss

  69 26 70 00

  www.kaeferconstruction.no

{/show}