Grenseløs vekst for Gretland Reno AS

Gretland Reno AS i Sarpsborg har hatt en eventyrlig vekst siden starten for to år siden.

Emil Gretland har bygd opp en betydelig virksomhet innen avfallshåndtering i løpet av kort tid. Nå står han foran investeringer i flere biler for å kunne håndtere en voksende kundemasse.

Midt i en omfattende og, for mange, lammende pandemi har Emil Gretland tenkt avfall, logistikk og mulige kunder uten å se seg tilbake. Han synes selskapets korte historie ikke er så interessant at han bruker mye tid på den. I stedet ønsker han vekst og utvikling.

- Det er mange som kaller meg avfallsautist, ler Emil og bekrefter at han tenker på jobben døgnet rundt. – Jeg føler ikke det som noe offer, tvert imot. For meg er det nesten som å reise på hytta når jeg tar en tur på jobben. Her trives jeg og kan gjøre det jeg liker aller best, sier 28-åringen, som nå har et selskap med fire ansatte. Nylig inngikk han en svært attraktiv kontrakt med en av de store logistikkaktørene i Østfold om avfallshenting, en kontrakt han er stolt av å ha landet.

Kontrakt med stor aktør

- At et så stort selskap velger oss i en slik konkurranse synes jeg er hyggelig. Avtalen er omfattende og vil bety mye for oss neste år og forhåpentligvis i mange år etterpå. Dette viser at vi ikke bare har konkurransekraftige priser, men også yter en service som er uten forbehold. Kunden kan kontakte meg uansett tidspunkt og få løst eventuelle akutte utfordringer. Det er en del av avtalen, og det lever jeg godt med. Det er sånn jeg vil ha det, sier Emil og bekrefter at styrken til selskapet er personlig service og tett oppfølging.

- Alle våre avtalekunder vet at de kan ringe meg når som helst, og det gir en trygghet som gjør at de ønsker å samarbeide med oss. Det går ikke bare på pris, selv om vi naturlig nok valgte å legge oss noe lavere enn konkurrentene da vi startet selskapet. Det har fått mange kunder til å teste oss og få bekreftet at vi kan levere både tjenester og god service.

Utenbys kunder

Gretland Reno AS har bygd opp virksomheten gjennom flere rammeavtaler med entreprenører og byggmestere og har en rekke restauranter og andre virksomheter på kundelisten. Hovedtyngden av kundene er i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, og selskapet er lokalisert på Hevingen i Sarpsborg. 

- Det er naturlig at det har blitt slik. Når det gjelder Fredrikstad har vi mange restaurantkunder der. I tillegg har vi mye å gjøre på Øra.

 


Firmanavn

  Kampenesmosen 1, 1739 Borgenhaugen

  962 04 153Telefonnummer

 

  www.gretlandreno.no

{/show}