Historisk kontrakt for Bravida på Jessheim

JESSHEIM: Bravida er inne i en god periode. Nylig sikret de seg en viktig kontrakt verdt 25 millioner kroner.

Bravida på Jessheim ble valgt som elektroleverandør da Skanska vant kontrakten på totalentreprisen ved Skovly Vest i Jessheim sentrum. Verdien for Bravida er cirka 25 millioner kroner på første byggetrinn.

- Dette er den største enkeltkontrakten vi har underskrevet i egen regi. Vi har levert store prosjekter også tidligere, for eksempel på flyplassen, men det er i samarbeid med andre avdelinger. Nå skal vi gjennomføre Skovly Vest på egen hånd, og det er stort for en lokal leverandør, sier avdelingsleder Kjartan Hansen i Bravida Jessheim.

Full fart til høsten

- Vår kontrakt gjelder første byggetrinn som omfatter næringsarealene og parkeringsdelen. Foreløpig har vi ikke inngått noen kontrakt for neste trinn, som gjelder boliger fra 4. til 7. etasje, eller i forretningsarealene der leietakerne skal inn. Vi håper imidlertid på ytterligere oppdrag, slik at vi vil være i sving på Skovly Vest i et par år. Første byggetrinn skal stå ferdig august 2017 og vi er allerede i gang med jordkabler i grunnen. På det meste skal vi ha 12-15 montører på plass, men det blir først etter sommerferien, sier prosjektleder Ulf Frankmo.

God på store prosjekter

- Vi har fortsatt ikke landet resten av prosjektet, men håper på å vinne den kontrakten også. Da skal det mye til om vi ikke blir valgt som elektroleverandør i neste trinn. I så fall kan hele prosjektverdien komme opp i ca 50 millioner kroner for Bravida. Dette er et prosjekt i utvikling, og det skal dessuten bygges et Skovly Øst, pluss et hotell i området. Vi gleder oss til å konkurrere om disse oppdragene også, sier Hansen.

Han legger til at Bravida Jessheim har opparbeidet god kompetanse på store prosjekter og vet hva det handler om for å tilfredsstille oppdragsgiverne.

- Lokalt er dette en svært stor jobb, og vi vinner konkurransen takket være kompetanse, fornuftig pris og entreprenørenes generelle tillit til Bravida. For oss er det viktig å kunne vise oss frem som en stabil og seriøs leverandør, og Skovly Vest blir et flott referanseprosjekt for oss fremover, fortsetter han.

Tilpasser seg byggherren

- I disse dager er det litt ekstra spennende, da vi er helt i startfasen av prosjektet. Selv om vi har gått gjennom alle dokumenter på forhånd og gitt pris på bakgrunn av dette, blir det alltid tillegg eller endringer underveis. Vi samarbeider derfor tett med byggherre for at de skal få tjenestene levert slik de ønsker og forventer av oss. I våre møter hender det også at vi kommer med forslag til forbedringer eller bruk av nye og fremtidsrettede løsninger, enten det dreier seg om belysning, alarmløsninger eller adgangskontroll. Men også byggherren kommer ofte med ønsker i løpet av prosjektet. Mange kommer med forslag når de først ser hvordan bygget arter seg. Vi forsøker å imøtekomme det vi kan, men det er viktig å ha oversikt over hva som inngår i kontrakten og hva som er et tillegg, sier Ulf Frankmo. Han har hatt verdifull assistanse fra Bjørn Jørgensen AS, som er rådgivende ingeniør elektro, under prosjekteringen så langt.

- Vi startet allerede da forespørselen kom i januar 2015, for å utarbeide grunnlaget for vårt tilbud. Vi fikk kontrakten i november og startet opp for fullt med detaljprosjektering i desember 2015, sier han.

Fakta om Skovly Vest

  • Skovly Vest er et kombinert nærings- og boligprosjekt med Harald Kværner AS og Thon-Gruppen som byggherre
  • Bygget omfatter totalt 64 500 kvadratmeter flate
  • Byggetrinn 1 består av kjøpesenter- og næringsdelen og hovedentreprenør for dette er Skanska
  • Byggetrinn 2 består av leiligheter fra 4. til 7. etasje
  • Kjøpesenteret skal knyttes sammen med Jessheim Storsenter ved hjelp av gangbruer

Jessheim-avdelingen vokser videre

Bravida på Jessheim har nylig ansatt en ny serviceleder og ny prosjektleder. Nå er avdelingen på 44 ansatte og satsingen er offensiv.Bravida har hatt flere store oppdrag i nærområdet, men ikke vært spesielt synlige i lokalmiljøet. Både under byggingen av Ahus og de mange prosjektene for OSL Gardermoen har de operert bak strenge sperringer.

- Når vi kommer i gang med Skovly Vest vil vi bli godt synlige i bybildet, og vi skal vinne flere slike kontrakter fremover, sier en optimistisk Kjartan Hansen.

Bravida har nylig avsluttet eller er i sluttfasen på en rekke store jobber som:

  • Pir Nord på Gardermoen der 180 mann fra Bravida-avdelinger i Norge og Sverige har vært i sving
  • Ombygging av 2. etg, Rådhuset på Jessheim
  • Tilygging av Scandic Hotel Gardermoen

- Samtidig har vi sikret oss flere større serviceavtaler, for eksempel på Ahus. Serviceavdelingen er en viktig del av vår virksomhet, sier Hansen.