Historisk milliardkontrakt for Backe Østfold

Før jul skrev Backe Østfold under kontrakt om bygging av Lunde skole på Kråkerøy. Kort tid etter ble det klart at de også skal bygge de nye studentboligene på Ås (SiÅS).

Bilde av
Tegning av bygninger som planlegges
Backe Østfold skal bygge 800 nye studentboliger ved universitetet på Ås. Prosjektet vil gå over flere år.

Med en totalramme på én milliard kroner betyr det ny rekord for enkeltkontrakter i Backe Østfolds historie. 

– Begge kontraktene er svært viktige for oss, sier administrerende direktør Johan Abrahamson.

Han viser til nedgangen i igangsatte byggeprosjekter det siste året, noe som har rammet bransjen hardt. 

– Lunde skole er et mellomstort prosjekt for oss med en kontraktsverdi på ca. 140 millioner kroner, men vi er svært glade for å ha landet dette. Vi har tidligere samarbeidet godt med Fredrikstad kommune, som er en positiv og konstruktiv byggherre. Første spadestikk er allerede tatt, og vi ser frem imot overlevering av første byggetrinn til skolestart 2025, mens andre byggetrinn skal stå klart til elevene kommer i august 2026, sier Abrahamson.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Lunde skole

Lunde skole på Kråkerøy skal bygges ut, og det er bygget til høyre som blir nytt og som representerer første byggetrinn. Bygget til venstre skal rehabiliteres som byggetrinn to.

Sikkerheten viktig

I første fase skal deler av eksisterende bygningsmasse rives, og nytt skolebygg reises, inkludert gymsal. De skal også rehabilitere kunstgressbane, bygge om parkeringsplass og bygge ny hente/bringe-sløyfe.

Andre fase av prosjektet innebærer rehabilitering av eksisterende skolebygning og nytt utomhusanlegg med blant annet ny skolegård.

– Det er en utfordring når undervisningen skal gå mest mulig som normalt under byggeperioden. Det stiller særlige krav til å trygge anleggsområdet og redusere støy som forstyrrer undervisningen. Sammen med kommunen har vi funnet gode løsninger for å skape en trygg og god skolehverdag for barn og lærere under byggeperioden. Vi har særlig jobbet for å sikre en trygg skolevei. Gjennom enkle grep sørger vi for at skolevei og anleggsvei blir helt adskilt gjennom hele byggeperioden, forteller Abrahamson.

SiÅS og massivtre

Kontrakten med Studentsamskipnaden på Ås er hele 2,5 ganger større enn den hittil største kontrakten østfoldentreprenøren har inngått.

– Totalt skal det bygges 800 hybler, og første byggetrinn skal være ferdig sommeren 2026. Samtidig skal vi prosjektere og planlegge neste trinn, som innebærer fortetting og utbygging av eksisterende bygningsmasse. Hele prosjektet vil pågå minst fem år frem med en omsetning på 150–200 millioner kroner året.

De nye studentboligene stiller også store krav til entreprenøren Backe Østfold. Prosjektet gjennomføres i samspill, og første byggetrinn var i utgangspunktet planlagt igangsatt i starten av oktober, men kan bli et par måneder senere.

– Vi ser frem til å starte opp detaljprosjekteringen i samarbeid med SiÅs og øvrige rådgivere. Vi har jobbet frem et svært godt prosjekt, og vi har satt sammen et kompetent team med erfaring fra tilsvarende prosjekter for oppdragsgiver, god forståelse for ledelse og gjennomføring av store byggeprosjekter og spisskompetanse på massivtre, sier Johan Abrahamson.

Studentsamskipnaden i Ås har satt massivtre som et krav, og Backe Østfold, som i mange år har utviklet virksomheten i stadig grønnere retning, forteller at de ønsker å bidra til lavest mulig karbonutslipp for prosjektet. Blant annet har det vært viktig sikre kortreiste leveranser for de største innsatsfaktorene.

– Vi ønsker å tilby PEFC-sertifisert tømmer i massivtreproduksjon, og samtidig benytte kortreis massivtreprodukter fra norsk produsent. I tillegg har vi en klar målsetting om en svært god avfallssortering, hvor mest mulig ivaretas direkte til gjenbruk, forteller Abrahamson.

Gjenbruk av betong

I første byggetrinn skal det reises fire nye studentboliger med et totalareal på 8.160 kvadratmeter, samt kjeller på 2.698 kvadratmeter og en ny trafostasjon. Videre skal det bygges ytterligere fire nye studentboliger og syv gamle og rivningsklare bygg skal bygges opp på nytt.

– Som del av miljøuniversitet NMBU er det riktig for oss å bygge i massivtre. I tillegg er vi svært fornøyde med å ha funnet en løsning som gjør at vi kan beholde og gjenbruke all betongen i de syv byggene som er rene rivingsprosjekter Her rives og fjernes alt ned til betongkonstruksjonen, som brukes som grunnlag for nybyggene. Det ligger en stor gevinst i å gjenbruke all betong som dette, både for miljøet og kostnadene, forteller SiÅs' prosjektleder Ole C. Semb i meldingen.

God erfaring

Også ved dette prosjektet er det store krav til sikkerhet, siden det skal bygges mens det er virksomhet i området. Prosjektområdet vil være nært tilknyttet et etablert boligområde for studenter, og det sikkerheten for beboere og gjester har stor oppmerksomhet hos Backe.

– Det stilles alltid store krav om sikkerhet til oss, ikke minst når det gjelder transporter ut og inn fra anleggsområder som dette, men vi har erfaring med slike løsninger, sier Johan Abrahamson.