Kranselag på det nye sykehuset

I mai er det bare ett år til de første poliklinikkene på det nye sentralsykehuset tas i bruk.

I mai er det bare ett år til de første poliklinikkene på det nye sykehuset i Sarpsborg tas i bruk.

Tidligere denne måneden var det en stor markering for alle på byggeplassen for å feire at mønekransen var på plass og at huset er tett. Cirka 500 personer deltok under markeringen.

Kranselaget er en viktig milepæl for prosjektet og en markering av at huset nå er tett. Arrangementet ble holdt i hovedvestibylen og dette var første markering inne i selve bygget.

Åpner neste år

Prosjektdirektør Dag Bøhler takket arkitektene, de rådgivende ingeniørene og spesielt alle som jobber på byggeplassen for den innsatsen de gjør. Han fremhevet at det er de som bygger det nye sykehuset for Østfold.

Det nye sykehuset åpner for fullt i november 2015. Fra mai 2015 vil poliklinikkene i 1. etasje samt psykiatrien tas i bruk som de første funksjonsområdene.