Lavere kostnader med Rambølls kreativitet

SARPSBORG/FREDRIKSTAD: Rådgiverselskapet Rambøll har prosjektert Østfold Kornmagasins nye siloer helt fra idé-stadiet.

Rambøll Fredrikstad er bemannet med dyktige og løsningsorienterte rådgivere, her representert ved avdelingsleder tekniske systemer Odd Børre Pedersen, avdelingsleder bygg Nils André Buer, avdelingsleder Stian Kristiansen og prosjekteringsleder Hans Jakob Helland.
Rambøll Fredrikstad er bemannet med dyktige og løsningsorienterte rådgivere, her representert ved avdelingsleder tekniske systemer Odd Børre Pedersen, avdelingsleder bygg Nils André Buer, avdelingsleder Stian Kristiansen og prosjekteringsleder Hans Jakob Helland.

Rådgiverselskapet Rambøll har prosjektert Østfold Kornmagasins nye siloer i Sarpsborg helt fra idé-stadiet. Takket være ingeniørenes dyktighet sparte byggherren store beløp på støping av fundamenter.

– For oss startet dette allerede for to og et halvt år siden. Da sendte oppdragsgiveren ut anbudsforespørsler til tre rådgiverselskaper, hvorav vi var ett av dem. Vi leverte vårt tilbud, inviterte byggherren til oss og presenterte vår måte å løse utfordringen på. Det gjorde at de valgte oss, forteller avdelingsleder bygg, Nils André Buer.

Han legger til at prosjektet er stort også for Rambøll lokalt.

Alt kan løses

Dårlige grunnforhold er ganske vanlig i Nedre Glomma-regionen og spesielt langs elvebredden. Slik er det også hos Østfoldkorn på Alvim, men ikke verre enn at det lot seg løse. Det krevde bare litt mer kreativitet og nøyaktighet.

– Det finnes ikke så dårlige grunnforhold at det ikke er mulig å bygge. Det er kun et spørsmål om pris og arbeidsinnsats. Men alt kan løses, sier prosjekteringsleder og prosjektleder Hans Jakob Helland. Han ble overrasket over fjellets beskaffenhet, som åpenbarte seg under 15–20 meter leire.

Droppet hel plate

– Fjellet var fullt av sprekker og det ble mye mer omfattende arbeider med å injisere masser i sprekker for å kunne klargjøre for stålkjernepeler enn vi hadde tenkt oss. Grunnarbeidet er ganske avgjørende i et slikt prosjekt, og vi måtte være nøyaktige.

– Det var vi også i våre beregninger da vi foreslo ikke å støpe en sammenhengende plate under hele anlegget, men i stedet konsentrere oss om tilstrekkelig bæring under siloveggene, det vil si støpe de sirkulære fundamentene siloene skal stå på. Vi valgte i samråd med byggherren å bruke noe mer tid på prosjekteringen, men sparte dem til slutt for betydelig beløp i betong.

Bred kompetanse

Selve pelingen og forankringen av pelene ble en ny utfordring som følge av siloenes runde form. De er høye, og når de står tomme har de så stort vindfang at de i verste fall kan velte, hvis de ikke er skikkelig forankret. Dermed måtte pelene bores ned i fjellet og gyses fast for å kunne holde siloenes bevegelser tilbake. I tillegg er samtlige fundamenter forbundet med hverandre slik at de avlaster hverandre ved belastning.

– Det er aldri noe fasitsvar når vi starter på prosjekter som dette, men vi kan finne slike løsninger fordi Rambøll har så bredt sammensatt kompetanse og så store ressurser. Hadde vi vært en mindre aktør er det ikke sikkert vi hadde funnet ut av dette. I dette tilfellet har vi brukt medarbeidere i både Trondheim og Oslo, i tillegg til Fredrikstad, sier Hans Jakob Helland.

Ett kontaktpunkt

– Det finnes ulike utgangspunkt når en oppdragsgiver kommer til oss, men vi går løs på alle utfordringer. Kan vi ikke løse det her i huset, søker vi erfaring hos våre kolleger i Rambøll, både innenlands og utenlands. Vi ønsker å være en nær samarbeidspartner med tilgang på internasjonal kompetanse.

– Det gjør oss i stand til å løse de fleste oppgaver. Hos oss får dessuten kunden ett kontaktpunkt som følger oppdraget fra start til ferdigstillelse . Mange kunder har behov for både byggeteknisk, brannteknisk og geoteknisk kompetanse i ett og samme prosjekt, for eksempel. Da er det effektivt å ha en, eneste kontaktperson å forholde seg til, uansett fag, sier Stian Kristiansen.

Satser på automasjon

Den siste tiden har Rambøll i Fredrikstad utvidet kompetansefeltet med både automasjon, brann og bygningsfysikk. Markedet har etterspurt rådgivere som kan bidra med gode tekniske løsninger i stadig mer kompliserte bygg.

– Vi klarte å rekruttere de riktige medarbeiderne og nå er det fem personer i avdelingen som stadig får nye oppdrag. Automasjon har representert et hull i vår kompetanse, men nå er vi ganske komplette, sier avdelingsleder for tekniske systemer Odd Børre Pedersen.

Han er i tillegg rådgivende ingeniør elektro i siloprosjektet.

Bygger tillit

Rambøll tenker alltid på kundes kostnader i alle oppdrag, enten det er en liten elektroprosjekteringsjobb eller de har en tomt og skal bygge et nytt kjøpesenter. De søker alltid å få mulige utfordringer på bordet i en tidlig fase slik at det ikke blir overraskelser underveis.

– Det er fordelen med å komme til oss. Vi bistår helt fra den tidligste skissefasen via prosjektering, detaljprosjektering, gjennomføringsfasen og oppfølging i byggeperioden helt til avsluttende garantibefaringer. Vi søker å bygge tillit gjennom å løse problemer for kunden.

Satser på samferdsel

Rambøll i Fredrikstad har fortsatt mange prosjekter i gang, og fremtiden ser også lys ut. Ikke minst i Fredrikstad, der det er store byggeprosjekter på tegnebrettet.

– Hele vår region ser bra ut med tanke på fremtidige oppdrag. Vi har dessuten mange faste kunder som stadig trenger hjelp med store og små prosjekter. Vi slipper å jage nye kunder hele tiden. Nexans i Halden er for eksempel en kunde vi har hatt i årevis og som stadig bruker våre tjenester. Vi har opparbeidet oss kjempekompetanse på industri og har en rekke store industrikunder på Øra i Fredrikstad.

– Vår rammeavtale med Værste AS skaper også stor aktivitet hos oss. For fremtiden tenker vi å satse på samferdselsbiten også. Vi er store på vei og bane i Oslo, men foreløpig ikke i Østfold. Men her er det mye på gang, og Rambøll ønsker å være med på dette.

Sentral partner

Rådgiverselskapet deltar i de fleste offentlige anbudsrunder, enten det er snakk om skoler eller helsebygg.

– Totalentreprenørmarkedet er viktig for oss. I disse tilfellene jobber vi sammen med entreprenøren om detaljprosjektering. Det som har skjedd i det siste er at vi innen byggeteknikk har satset på leverandørprosjektering. Vi ønsker å være en sentral partner som leverer tegninger til alle involverte leverandører i et prosjekt, slik at vi reduserer antall grensesnitt. Det kan føre til færre feil og en mer strømlinjeformet prosess.


Rambøll AS

Gml Beddingvei 28
1671 Kråkerøy

69 95 45 00

www.ramboll.noKlikk en emneknagg for å lese mer: