Leif Grimsrud AS i gang med kjempejobb i Nitelva

HALDEN: I 2011 overtok haldenbedriften Leif Grimsrud AS selskapet Kystmiljø på Hvaler. Nå er de i gang med sitt hittil største prosjekt i Nitelva på Romerike.

Det er mange som er engasjerte i utbyggingen av VA-anlegget i Nitelva. Bak fra venstre ser vi prosjektingeniør Anne-Lena Stubberud fra Grimsrud avd Kystmiljø, prosjektleder Øyvind Tåsåsen fra Nittedal kommune og anleggsleder Jo Are Langsholt fra Grimsrud, avd Kystmiljø. Foran sitter Teamleder Prosjekt.Stefan Lehn-Hermandsen fra Skedsmo kommune og avdelingsleder i Grimsrud avd. Kystmiljø og prosjektleder, Odd Petter Grindahl.

I 2011 overtok haldenbedriften Leif Grimsrud AS selskapet Kystmiljø på Hvaler. Nå er de i gang med sitt hittil største prosjekt i Nitelva på Romerike. Oppdraget har en verdi på 76 millioner kroner og varer ut 2018.

Grimsrud avd. Kystmiljø er en sjøentreprenør som utfører alle typer entrepriser. Men anbudet de vant på Romerike foran en rekke norske konkurrenter var like vel noe uvanlig. Det førte til at Leif Grimsrud AS måtte investere i to nye amfibie-gravemaskiner til flere millioner kroner. Maskinene som er uvanlige i Norge, er nå i full drift i Nitelva.

Graver på seks meters dyp

- Det er ikke mange av denne typen amfibiegravere her til lands, og vi føler oss sikre på at vi får god bruk for disse også etter at jobben i Nitelva er overlevert i desember 2018. De har vært i gang noen uker bare, men fungerer etter planen. Vi er jo kjent med denne typen maskiner fra tidligere, da vi leide inn lignende gravere til enkeltjobber.

- Våre maskiner er utstyrt med store pongtonger, som gjør at de kan kjøre på bunnen ned til et dyp på 180 centimeter. Blir det dypere flyter maskinen på pongtongene og kan operere helt ned til seks meters dyp. Gravemaskinene stabiliseres da ved hjelp av støtteben som kjøres ned i bunnen. Selv på seks meters dyp har graverne lang rekkevidde, sier avdelingsleder for Grimsrud avd. Kystmiljø, Odd Petter Grindahl.

Uvanlig prosjekt

– Prosjektet i Nitelva omfatter legging av 9,6 kilometer avløpsledning og 5 kilometer vannledning, totalt 14,6 kilometer som skal graves ned i elvebunnen. Å legge slike ledninger under vann er vårt spesialområde, men å grave de ned over en så lang strekning i hele traseen har vi aldri vært med på tidligere, sier anleggsleder Jo Are Langsholt.

Prosjektet var også noe kontroversielt, og en av oppdragsgiverne Nittedal kommune brukte tre år på å få sin del av det godkjent av Fylkesmannens miljøvernavdeling. Det er rødlistede fiske- og dyrearter i elva, og alle involverte i prosjektet må ta hensyn til dette.

Artikkelen fortsetter under bildet

Hindrer sedimenttransport

- På grunn av det biologiske mangfoldet er Nitelva en fredet elv, og det er aldri blitt gravd ned avløpsledninger i lengderetningen tidligere. Én ting er å krysse elva - det er gjort tidligere, men dette er noe helt nytt. På grunn av både flora og fauna har vi fått begrensninger på sedimenttransport i forbindelse med gravingen, noe som blir kontrollert løpende i hele anleggsperioden. Det er også montert siltgardiner for å hindre massene i å bevege seg nedover elva, sier prosjektleder for byggherren Nittedal kommune, Øyvind Tåsåsen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Lokalt kjempeprosjekt

Prosjektet i Nitelva er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nittedal og Skedsmo, samt Nedre Romerike Avløpsselskap. Lokalt er det et kjempeprosjekt som har manges øyne rettet mot seg. Arbeidet er delt i to delprosjekter, der det første omfatter graving og legging av avløpsledning og skal være avsluttet i mars 2018, mens delprosjekt 2 omfatter både vann- og avløpsledninger og skal pågå frem til desember samme år.

Erfaring og kompetanse

- Det er første gang vi samarbeider med Leif Grimsrud AS avd. Kystmiljø, men så langt har vi bare gode erfaringer. Selskapet fikk også gode skussmål av Cowi, som har utført prosjekteringen. Når en entreprenør velger å gjøre store investeringer i nytt utstyr for å utføre en jobb, forstår vi at de har vilje, økonomiske muskler og mener alvor med oppdraget, sier Øyvind Tåsåsen.

- De nye graverne var helt nødvendige, da det ble stilt krav til miljøvennlige maskiner i anbudsdokumentene. Derfor er de utstyrt med de aller siste og mest utslippsvennlige dieselmotorene på markedet. Vi skaffer oss nå kompetanse og erfaring for fremtiden gjennom dette oppdraget, sier Odd Petter Grindahl.