Leverte 2.200 tonn stål til Ikea-lageret

Stene Stål Produkter er den eneste av landets fire grossister som har spesialisert seg på leveranser av råmaterialer til stålbygg.

Stene Stål Produkter AS har nærmere 7 000 tonn stål på lager til enhver tid. – Det gjør oss fleksible, sier salgsleder Rolf Finstad og daglig leder Rino Humlekjær.

De har levert ca. 2.200 tonn stål til Sarpsborg-selskapet Metacon, som monterer det nye lageret til Ikea i Vestby. Det skal bli et av Norges største enkeltstående stålbygg.

Totalt har stålgrossisten levert 2200 tonn stål til Metacon, blant annet 130-140 tonn med 30 meter lange h-bjelker. Denne transporten var så omfattende at den måtte foretas på nattetid.

- Det har vært en betydelig leveranse til et svært spennende prosjekt. Vi har hatt et godt forhold til Metacon helt siden de startet sin virksomhet. Vi har mange gode kunder i hele Østfold, og ikke minst i Rakkestad, sier salgsleder Rolf Finstad.

Omfattende lager

I forhold til de landsdekkende konkurrentene er Stene Stål Produkter en forholdsvis liten stålgrossist, men det er et solid selskap som med 25 ansatte leverer byggstål som hovedprodukt til bedrifter og entreprenører i hele Viken-regionen. I tillegg har de omfattende lager med både stålplater, armeringsjern og rør.

På det 30 mål store anlegget har de til enhver tid mellom 5.000 og 7.000 tonn med stålprodukter på lager, mens de kjører cirka 30.000 tonn stål inn og ut av portene hvert år. Stålet blir importert og losset på Borg Havn før det ender hos Stene Stål Produkter for viderebehandling eller direkte leveranse. Produksjonen på stedet begrenser seg til kapping, rengjøring og grunning før stålproduktene havner hos kunde.

De beste løsningene

- Det som kjennetegner Stene Stål Produkter er at vi jobber tett med våre kunder og ønsker å være den foretrukne leverandøren til lokale bedrifter. Vi er fleksible og leverer raskt etter kundenes behov. Man må konkurrere på pris, men i det lange bildet tjener vi også på fleksibilitet. Vi er mindre enn andre grossister, har korte beslutningsveier, vi er annerledes og kan hive oss rundt. Sammen skaper vi de beste løsningene, sier daglig leder Rino Humlekjær.

Kvalitet og miljø

Stene Stål Produkter har sannsynligvis det beste utvalget av hulprofiler og bjelker i Norge, når man ser på bredden og dybden i lagerbeholdningen. I tillegg tilpasser de stadig lagersortimentet.

- Kontroll og ansvar for produktene er viktig for oss, og vi er selvsagt sertifisert i henhold til bransjestandarden EN 1090, og alt stål har sporbarhet. I tillegg er vi både miljø- og kvalitetssertifisert gjennom ISO 9001 og ISO 14001. Vi prøver ikke å være størst, men best. Vi har en viktig jobb å gjøre, og er kjent for å gjennomføre det vi lover.

Stene Stål Produkter er i dag den første stålgrossisten i Norge, med et tilnærmet fullsortimentslager av resirkulert og fornybare produserte profiler i HEA, HEB og IPE.

Denne typen stål produseres gjennom å smelte resirkulert skrapmetall i en elektrisk smelteovn med fornybar energi.


Stene Stål Produkter AS

 Seljeveien 8, 1661 Rolvsøy
69 35 59 00
  stenestal.no

{/show}