Loset Haldens nye prestisjebygg trygt i land

Få uker før overlevering, var det svært hektisk aktivitet på byggeplassen som skulle bli Haldens nye brannstasjon på Remmen.

Bilde av Ørnulf Aamot.
Ørnulf Aamot er prosjektleder for den nye brannstasjonen i Halden.

– Vi kom i mål! sa prosjektleder Ørnulf Aamot hos totalentreprenør Solid Entreprenør.

Den nye brannstasjonen har blitt et signalbygg for Halden. Bygget inneholder garasjer, spesialrom/verksteder, undervisningsrom, kontorer, treningsrom, soverom og kjøkkenfasiliteter. Energien hentes fra bergvarme og solceller, og på taket vil det samles vann i en stor tønne som skal benyttes som slukkevann.

Hovedentreprisen ble vunnet av Nipas, som senere ble fusjonert inn i morselskapet Solid Entreprenør.

– Et morsomt og prestisjefylt oppdrag, sier prosjektleder Ørnulf Aamot.

Han er selv født og oppvokst i Halden, og innrømmer gjerne at han er litt ekstra kry av å kunne ha en hånd på rattet i et slikt prosjekt i hjembyen.

En del av Solid Gruppen AS

Solid Entreprenør er en del av Solid Gruppen, som også består av Håndverkeriet AS og eiendomsutvikleren Solid Eiendom AS.

Solid Entreprenør jobber med nybygg og rehabilitering, og tar gjerne rollen som hoved-, total- eller underentreprenør. Selskapet samarbeider med både private og offentlige aktører og har et prefab-anlegg på Rolvsøy i Østfold.

Kontraktssummen for totalentreprisen for den nye brannstasjonen, lyder på 140 millioner kroner inklusiv moms. Solid Entreprenør har levert boligprosjekter med tregangen av denne summen, men dette et av de større offentlige oppdragene entreprenøren har hatt. Således vil den føye seg godt inn i den allerede lange referanselisten over prestisjebygg.

– Jeg ha vært i bransjen siden tidlig på 80-tallet, og har vært med på å kalkulere og prosjektere mange offentlige bygg gjennom årenes løp. Og om en brannstasjon har helt andre bruksområder og krav enn andre typer bygg, handler det alltid om å se kompleksiteten i bygget og få med alle detaljene.

Ut fra en funksjonsbeskrivelse, har de kalkulert og beregnet alle tekniske spesifikasjoner, samt hentet inn underentreprenører etter gjennomførte anbudsrunder. 
– Når vi plukker ut våre samarbeidspartnere, går vi ikke kun etter billigste pris, men vekter også områder som oppgaveforståelse, kompetanse og referanser høyt. I tillegg foretrekker vi aktører med lokal tilhørighet. Det er summen av det alle leverer som sikrer kvaliteten og framdriften.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Bilde av Ørnulf Aamot og den nye brannstasjonen i Halden.
Ørnulf Aamot er en fornøyd prosjektleder av den nye brannstasjonen i Halden, med Halden kommune som tiltakshaver. – Dette skal bli et signalbygg for byen og et presentasjonsbygg for brannvesenet i hele landet, sier han.

Kort byggetid er en utfordring

Byggetiden ble satt til 13 måneder. En svært knapp tidsfrist for et så stort og komplekst bygg.

– Tiden er alltid en utfordring, og betinger at alt skal klaffe bra underveis. Det er en stor logistikk som skal samkjøres, som setter store krav også til alle våre underentreprenører og leverandører.  Ikke bare når det gjelder kompetanse om eget fag, men også evnen og viljen til å samarbeide. På det meste, har vi hatt over 80 personer inne på byggeplassen samtidig.

Aamots oppdrag er å ha et overordnet oppsyn med prosessen, og gjennomfører ukentlige framdriftsmøter med de ulike fagene. Her avstemmer de status opp mot sluttdatoen, og sikrer at de hele tiden er i rute. Den daglige oppfølgingen av driften ute i anlegget, er det en dyktig og erfaren anleggsleder som tar seg av.

–  Det kan være lett å kjenne på tidsstresset, men kunsten er å dele framdriften inn i etapper og ha full fokus på hva som skal gjøres fra dag til dag. Ikke bekymre seg over alt som gjenstår før overlevering. Det handler om å jobbe effektivt og målrettet, så kommer vi i mål!