Metacon stålsetter Ikeas gigantbygg i Vestby

2.200 tonn stål fra den lokale stålentreprenøren Metacon danner skjelettet på Ikeas nye sentrallager i Vestby, som nå er i ferd med å reise seg. – Dette er tidenes største kontrakt for oss, som viser at vi kan levere på alle parametere. Det er klart vi er stolte av å kunne bidra i et slikt prestisjeprosjekt, sier selskapets rådgivende ingeniør byggeteknikk/faglig leder John-Edgar Eilertsen og prosjektsjef Lars Sem. 

Når alt står ferdig, har IKEA fått nytt lager i Vestby på 43 000 kvadratmeter. – Det er litt prestisje for oss å levere stålkonstruksjoner til dette prosjektet. Avtalen er blant en av de største stålentreprisen på fastlandet i Norge inngått 2022, sier Metacons prosjektsjef/leder Lars Sem (t.v.) og rådgivende ingeniør byggeteknikk/faglig leder John-Edgar Eilertsen.

Metacon er datterselskap av Frigaard Property Group og konsernet Frigaard AS, og har 25 års erfaring med prosjektering og montering av stålbygg over hele landet. Med administrasjon på Bredmyra i Sarpsborg og stålproduksjon i Rakkestad, tar selskapet hånd om hele verdikjeden; fra prosjektering, produksjon, til utførelse og montering.

I tillegg til bærende stålkonstruksjoner, leverer selskapet takplater, hulldekker og sandwichvegger, alt etter kundens ønsker, og kan vise til leveranser til en rekke signalbygg over hele landet.

Enorme dimensjoner

Interiørprodusenten IKEA har investert store summer i det nye sentrallageret i Vestby, som får et areal på 43.000 kvadratmeter. Lageret skal i all hovedsak ta unna møbelkjedens netthandel, og det er anslått at lageret skal kunne ta unna to millioner ordre hvert år. Det er med andre ord enorme dimensjoner vi snakker om, og stålsøylene er på det lengste 30 meter – og som hver veier mellom 4 og 6 tonn.

Av den totale leveransen fra Metacon, inngår også 8300 kvadratmeter hulldekker i prefabrikkert betong 9.000 kvadratmeter Xella brannvegger, 1950 kvadratmeter betongvegger i tekniske rom og heissjakter og 46.000 kvadratmeter med TRP takplater.

- I sum snakker vi rundt 400-450 semitrailerlass for å frakte alt til vår leveranse til byggeplassen!

Snart ferdige

Metacons første dialog med Ikea om Vestby-satsingen, strekker seg helt tilbake til 2018. Men det var først på nyåret 2022 at de ble konkretisert og senere realisert i en kontrakt. Eilertsen og Sem gir honnør til byggherren Ikea og totalentreprenøren A Bygg for måten de gjennomfører prosjektet og samspiller med alle involverte fag.

- Ja, det er ideelt for oss å komme inn i prosjektene i en tidlig fase, slik at vi kan bruke vår kompetanse og lange erfaring til å optimalisere løsningene for bæresystem og utforming av bygget. På den måten skaper vi merverdi i bygget og for våre oppdragsgivere. Dette er kanskje det beste byggeprosjektet vi har hatt i så måte, og som har resultert i at vi ligger 3,5 uker foran tidsskjemaet.  

Metacon`s leveranser skal være ferdigstilt senest rundt månedsskiftet august/september i år, og det komplette bygget skal overleveres byggherren sommeren 2024. 

Strenge miljøkrav

Ikea er vært veldig bevisst på å sette et minst mulig klimaavtrykk for bygget, og har derfor satt strenge miljøkrav til alle involverte parter. Også stålleveransene.

- Ja, det var en hovedgrunnene til at vi landet kontrakten sammen med A Bygg. Vi sørget blant annet for å finne stålprodusenter i Europa som kunne tilfredsstille kravet til bruk av stor andel skrapjern i produksjonen.

Alt kan tas ned og gjenbrukes, som gir stor fleksibilitet i bygget.

- Gjenbruk er en viktig del av sirkulærøkonomien og det totale klimaregnskapet, og sammenfaller med vårt eget, sterke fokus på bærekraft i alt vi foretar oss.

Stål også som designelementer

Stålkonstruksjoner er uovertrufne når det kommer til bæreegenskaper, brannsikkerhet og fleksibilitet i et bygg. Men blir også ofte brukt som designelement i fasader og innvendige vegger.

- Ja, vi har levert mange skreddersydde stålprodukter for å skape bestemte visuelle effekter i bygg. Stål er et svært anvendelig materiale med nærmest ubegrensede muligheter, sier Metacons rådgivende ingeniør byggeteknikk/faglig leder John-Edgar Eilertsen.

Har sterke vekstambisjoner

Ikea-prosjektet kan bli en viktig døråpner for Metacon i framtidige byggeprosjekter, og prosjektsjef Lars Sem legger ikke skjul på at de har store vekstambisjoner.

- I dag har vi kapasitet til å produsere 4.000 tonn årlig i våre lokaler, det vil si at Ikea-jobben legger beslag på halvparten. Vi jobber for å finne nye produksjonslokaler med målsetting om en doblet produksjonskapasiteten i løpet av tre, fire år for å kunne ta en større andel av markedet.

Bedriften har i overkant av 80 ansatte, og vil ha behov for flere hender og mer kompetanse i årene framover.

- Dette er en spennende bransje som egner seg for både gutter og jenter, og vi vil trenge både ingeniører, sveise- og platearbeidere og montører. Å kunne være med på å skape varige verdier for våre oppdragsgivere, gir en stolthet i hverdagen, understreker han.


Metacon AS

  Bredmyra 4, 1739 Borgenhaugen
  69 22 44 11
  metacon.no

{/show}