MOE vil sette sitt preg på utviklingen

SKI: MOE Rådgivende Ingeniører tilbyr tverrfaglig prosjektering innenfor bygg og anlegg fra nyåpnet kontor i Follo.

MOE Rådgivende Ingeniører tilbyr tverrfaglig prosjektering innenfor bygg og anlegg fra nyåpnet kontor i Follo.

MOE Rådgivende Ingeniører vil gjerne sette sitt preg på veksten og utviklingen i Østfold og Follo-regionen, og har etablert kontor i Ski.

- Ambisjonen er å vokse betydelig de kommende årene, sier avdelingsleder Torje Øvergaard.

Torje står i spissen for oppbyggingen av kontoret i Ski, med Østfold og Follo som naturlige fokusområder.

- Follo er en av landets raskest voksende regioner med lokale entreprenører og arkitekter vi lenge har samarbeidet med i prosjekter innenfor infrastruktur, byliv og næring. Nå kommer vi enda tettere på våre nåværende og kommende kunder i regionen, sier han.

Viktige utviklingsområder

- Men også Østfold har svært mange spennende utviklings- og vekstområder, og det er allerede stor byggevirksomhet her.

Med Follobanen og dobbeltspor gjennom Østfold, trekkes regionens byer nærmere Oslo. Torje er ikke i tvil om at det vil utløse ytterligere, store aktiviteter på mange plan.

- Vi vil gjerne være et alternativ til de etablerte aktørene når nye prosjekter innen bygg, samferdsel og infrastruktur skal igangsettes, sier han.

Stor aktør

MOE AS er en selvstendig rådgivende ingeniørvirksomhet med opprinnelse i Danmark. Konsernet har totalt rundt 800 ansatte og tilbyr tverrfaglig prosjektering og rådgivning innenfor bygg og anleggsbransjen. Selskapet har lenge vært etablert med kontor i Asker, og har hatt stor suksess med et bredt spekter av byggeprosjekter i Oslo og omegn.

- Vi har vokst til rundt 25 medarbeidere i Asker, og det var naturlig å ta et nytt steg for å legge grunnlaget for ytterligere vekst. Med det store potensialet som ligger i denne regionen, valgte vi å etablere oss her, forteller Torje.

Avdelingslederen er selv bosatt i Follo, og har jobbet i MOE siden 90-tallet, både som daglig leder av datterselskapet PolyPlan og senest som avdelingsleder i MOE Asker.

Vil vokse

Regionskontoret har i dag tre ansatte, og har ambisjoner om vesentlig vekst i årene som kommer. Den lokale kompetansen på kontoret ligger i dag i hovedsak innfor VVS og VA-prosjektering.

- Er du den rette for oss, er det bare å sende oss en åpen søknad. Vi skal knytte til oss ingeniører blant annet innen elektro, byggeteknikk og samferdsel. Men når det er sagt; vi ønsker ikke å vokse raskest mulig. Det må komme naturlig, påpeker han.

For selv om de fortsatt er i etableringsfasen i den lokale avdelingen, har de likevel muskler til å påta seg både store og komplekse oppdrag.

- I og med at vi er en så stor og solid organisasjon, kan vi flytte ressurser etter hvor det er behov og kan tilby et bredt felt av kompetanse hvis prosjektene krever det. Således kan vi kople på kompetanse både fra kontoret i Asker og i konsernet for øvrig.

Sterk spesialkompetanse

MOEs rådgivning bygger på solide faglige miljøer med sterke erfaringer nasjonalt. I tillegg har selskapet ansatte som har spesialkompetanse på de aller fleste områder innen bygg og anlegg, som gjør det i stand til å påta seg selv de største og mest komplekse oppdragene.

- Gjennom vår erfaring og kompetanse kan vi tilby rådgivning som tilfører våre kunders investering merverdi gjennom bærekraftige og økonomisk løsninger. Jo tidligere vi kommer inn i et prosjekt, jo mer kan vi være med og designe det, konkluderer Torje Øvergaard, og håper å bli kjent med mange byggherrer i Follo og Østfold i tiden framover.

- Sammen kan vi skape historie!