Multiconsult satser videre i Østfold og Follo

Siden 2010 har Multiconsult Østfold vokst fra 50 til over 140 ansatte. I disse dager søker de etter 20 nye medarbeidere.

Flott utsikt fra kontorene på brygga i Fredrikstad. Fra venstre: Kristin Høili, Reija Anneli Santala, Armand Åsheim, Katrine Reiersen og Snorre Treim.

Multiconsult sørger for verdiskapning for kundene gjennom god rådgivning og gode løsninger i prosjektene, og de hjelper kundene å få godkjent prosjektene i kommunene. Det blir også stadig viktigere med bærekraft og miljøvennlige løsninger. Multiconsult dekker hele prosjekterings-prosessen og har kontorer i Moss, Sarpsborg og Fredrikstad.

 

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med over hundre års historie har de solid kompetanse innen alle fagfelt tilbyr de multifaglig rådgiving, prosjektering og arkitektur gjennom LINK arkitektur.

-        I Østfold og Follo dekker vi all rådgiving knyttet til bygg og anlegg. Litt over halve omsetningen er boligprosjekter, næringsbygg, skoler og helsebygg. Vi jobber også med industri, fornybar energi, vann og miljø og samferdsel. Våre oppdragsledere sørger for at kundene får de beste løsningene ved å utnytte fagkompetansen på tvers. Nye krav og erfaringer fra prosjektene fører til at vi hele tiden utvikler oss, forklarer Armand Åsheim, direktør i Multiconsult Østfold.

-        Verdiene skapes gjennom gode løsninger i tidlig fase, og vi jobber mye med alt fra verdianalyser, innspill til kommuneplaner, reguleringer, mulighetsstudier med kostnadsestimering, vurdering av muligheter og risiko, skisse- og forprosjekt og søknadsprosesser. Vi utfører grunnundersøkelser og kartlegger om det er forurensning i grunnen. Vi har også bred kompetanse på områdeutvikling og har landskapsarkitekter og VA-ingeniører med god kompetanse på planlegging av uteområder og blå-grønne strukturer, fortsetter Åsheim.

Det vil lønne seg å være bærekraftig

 

Multiconsult har miljøfyrtårnsertifisert alle sine kontorer, men det er gjennom god rådgivning vi kan bidra best til bedre miljø. Med nye miljøkrav vil bærekraftige prosjekter og løsninger tvinge seg fram, men det vil også lønne seg. Det tilbys nå grønne lån til investeringer i bærekraftige løsninger. Bærekraft blir stadig viktigere og dreier seg blant annet om miljø, gjenvinning, gjenbruk av materialer i bygg, energiløsninger og solenergi. Det handler i større grad om rehabilitering og ombygging i stedet for å rive og bygge nytt, samt tilrettelegge for ombruk for nybygg.

 

-   Vi kartlegger og analyserer tilstand, vurderer verdi og potensiale for eksisterende bygg. Miljøregnskap vil trolig bli like viktig som økonomiske regnskap. Det blir derfor viktig å tilrettelegge for gjenbruk og dokumentere alle miljøaspekter, samtidig som kostnadene holdes lave. Mange kunder krever bærekraftige løsninger allerede, og oppdrag vinnes da gjennom man kan vise til erfaringer med bærekraftige løsninger, fortsetter Katrine Reiersen, Leder marked, salg og kontor. 

 

Attraktiv arbeidsgiver

 

Siden 2010 har Multiconsult Østfold vokst fra 50 til over 140 ansatte. Veksten har kommet på både tradisjonelle og nye fagområder. I disse dager søker Multiconsult Østfold etter 20 nye medarbeidere.

 

-   Vi har vokst, og vi har ambisjoner om å vokse videre. Nå søker vi etter prosjekteringsledere, seniorer innen VVS, elektro, konstruksjonsteknikk, VA og geoteknikk til alle Østfoldkontorene. Vi har en stor fordel ved å være regionalt organisert. Det gir gode muligheter til å jobbe tett sammen på tvers av fagområdene. Ukentlig er alle ledere samlet for å sørge for god samordning på tvers av fag. Det gjelder også i oppdragene slik at kunden forholder seg til oppdragsleder, som sørger for samordning på tvers.

 

Multiconsult er helt i toppsjiktet av attraktive arbeidsgivere for yrkesaktive ingeniører i Norge, viser en kåring Universum hvert år gjennomfører blant yrkesaktive med høyere utdanning.

 

Store prestisjeprosjekter

 

Multiconsult er inne i mange av de store lokale offentlige prosjektene. Eksempler på det er Frederik II vgs, Arena Fredrikstad og Campus Ås. I tillegg er de engasjert på regulering av Viken Park (en av Europas største og mest allsidige kommende industriområder som strekker seg over mer enn 1 000 mål), Boliger på Veum Park, Nytt avløpsrenseanlegg for FREVAR, Asak vannbehandlingsanlegg i Halden og elektrifisering av Bastø Fosen-fergene. Innen samferdsel jobber de med prosjekter som  Fv 110 Simo – Ørebekk, Fv 109 Rolvsøyveien, InterCity Haug – Halden og Fv 22 Ny bru ved Årum.

 

Tre år på rad har Multiconsult sammen med søsterselskapet LINK arkitektur vunnet årets skolebygg, med Spetalen skole i Råde, Bjørlien i Vestby og Torvbråten skole i Røyken. Sistnevnte har blitt fremhevet i blant annet et BBC-program som et spesielt miljøvennlig bygg som er svanemerket.


Firmanavn

  Storgata 35, 1607 Fredrikstad

  69 38 39 00

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  www.multiconsult.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: