Mysen-arkitekter bak ny konsertarena

Snart åpner det nye konsertamfiet i Kulåsparken Sarpsborg. Anlegget er tegnet av Arkama på Mysen.

Arkitektene hos Arkama AS på Mysen tegner og prosjekterer alt fra skolebygg, boliger og næringsbygg til sorteringsanlegg for avfall. Deres styrke er mangfold og allsidighet.

Arkama AS startet virksomheten i 2000 etter å ha vært en del av Østre Linje Arkitekter i noen år. Siden da har eierne utviklet selskapet til å bli en mye benyttet leverandør til eiendomsselskaper, entreprenører, og offentlig sektor. Arkama har blant annet hatt en rekke oppdrag med utvidelser og ombygging av videregående skoler for Østfold fylkeskommune.

- Vi samarbeider også regelmessig med konsulentselskaper som Rambøll i Fredrikstad og Norconsult i Askim når det gjelder prosjekter i privat sektor, forteller daglig leder Asbjørn Løvholen som nå eier selskapet sammen med kollega Morten Andersen.

Ny utendørsarena i Sarpsborg

Arkama er og har vært engasjert i en rekke profilerte prosjekter i hele Østfold. Akkurat nå er ombyggingen av Kulås arena i Sarpsborg i full gang. Her har Arkama-arkitektene tegnet hele utendørsarenaen, inklusiv det nye servicebygget som nå skal settes opp i tilknytning til scenen.

Gjennom Eidsberg Idrettsråd har vi vært involvert i en prosjektgruppe som har utarbeidet skisseprosjekt for fleridrettsanlegg i Mysen Idrettspark. Prosjektet, et tilbygg til eksisterende haller, inneholder blant annet svømmehall, flerbrukshall og innendørs skytebaner.

Her venter man nå på politisk behandling, og det vil antakelig være svømmehallen som får høyest prioritet, da den eksisterende basseng i Festiviteten er i svært dårlig forfatning, sier Morten Andersen. I tillegg til dette står Arkama bak prosjekter som ny sorteringshall ved renseanlegget i Askim og et lager for midlertidige stålbruer for Statens vegvesen i Molde.

Vet hva som selger

Selv om Arkama er involvert i flere spennende og avisomtalte prosjekter, er det eneboliger og andre boligprosjekter som utgjør hverdagen for arkitektene. Her har de lang erfaring med hvilke løsninger som selger.

- Vi kommer ofte tidlig inn i prosjektene, enten det er helt på idéstadiet eller tidlig i prosjekteringen. Våre oppdrag spenner helt fra eneboliger til omfattende leilighetsprosjekter, som for eksempel Opsahl Gård i Mysen. Her skal det bygges 27 leiligheter fordelt på tre blokker. I tillegg har vi tegnet tre eneboliger med passivhusstandard i Son, noe som er en ekstra utfordring. Dette er løsninger som vil være standard i nye byggeforskrifter i ganske nær fremtid, forteller Asbjørn Løvholen.