Når presisjon er viktig

VANG: Millimeterpresisjon har gjort Maskinstyring til en av Østlandets ledende aktører.

Noen i staben av dyktige ansatte hos Maskinstyring AS: Foran f.v.: Tom Mangerud, May Bergsjøbrenden, Jøran Bergsjøbrenden, Henning Langnes og Morten Wernberg. Bak f.v.: Ole Helge Aalstad, Daniil Vladimirov, Morten Hoel, Joakim Troller, Geir Undbekken, Steinar Henriksen.
Noen i staben av dyktige ansatte hos Maskinstyring AS: Foran f.v.: Tom Mangerud, May Bergsjøbrenden, Jøran Bergsjøbrenden, Henning Langnes og Morten Wernberg. Bak f.v.: Ole Helge Aalstad, Daniil Vladimirov, Morten Hoel, Joakim Troller, Geir Undbekken, Steinar Henriksen.

Millimeterpresisjon er en helt grunnleggende for Maskinstyrings virksomhet. Det har gjort dem til en av Østlandets ledende aktører innen maskinstyring, oppmåling og salg av GPS-utstyr siden etableringen i 2011.

Maskinstyring har hovedkontor på Hamar og avdelingskontor i Dal på Romerike, og har nær 40 ansatte.

Optimale løsninger

Selskapet leverer filer til maskinstyring, og utfører 3D-skanning, landmåling og stikking som sikrer optimale løsninger i felten gjennom gode prosjekteringsgrunnlag og nødvendig teknisk dokumentasjon. Det gir deg som kunde et konkurransefortrinn.

– I tillegg blir alt gjort grundig og riktig første gang, som øker effektiviteten og produktiviteten. På den måten utgjør vi en vesentlig merverdi for våre oppdragsgivere. Vi er på oppdrag for – og i samarbeid med – våre kunder, sier daglig leder Ole Helge Aalstad.

Nettopp kravet til effektivitet både i anleggsproduksjonen og administrasjonen, samt til nøyaktighet og dokumentasjon, har blitt vesentlig skjerpet de siste årene. Noe som er krevende for alle parter, fra bestiller til utfører. Maskinstyring er sparringspartner for at du som kunde kan imøtekomme disse kravene.

Dyktige ansatte

Takket være ledende teknologi og ansatte med høy kompetanse og genuin interesse for faget, har selskapet blitt en foretrukket samarbeidspartner for entreprenører og prosjektfirmaer i regionen. Men også det offentlige er blitt en vesentlig oppdragsgiver.

– Digitaliseringsrundskrivet fra regjeringen om pålegg og anbefalinger om digitaliseringer i offentlig sektor, har ført til økt pågang. Vi kan bistå på mange områder for å ivareta digitaliserings- og dokumentasjonskravene innen bygg og eiendomssektoren, sier Aalstad.

– Vi jobber tett på markedet og er gode til å lytte til bransjen. Dermed kan vi hele tiden være i forkant av behovene og bistå innenfor våre områder gjennom produkt- og systemutvikling. Vi er en liten, men viktig del av den totale verdikjeden!

Skanning på bakkenivå

Maskinstyring AS tilbyr alt du måtte ha behov for av utvendig og innvendig skanning – både med drone og stasjonære skannere.

– Våre bakkeskannere sender og mottar opp til en million punkter per sekund og skanner i 360 grader, noe som gir svært gode og detaljerte grunnlag for bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i 3D og punktskyer som også brukes til grunnlag for 2D-tegninger. Ved bruk av ulike farger på BIM-modellen, kan de enkelt kode hvilke materialer rommet og bygget har. Dette gir det beste utgangspunktet for prosjektering og plantegninger for arkitektene og prosjektledelsen. Ut fra vår visualisering av bygget, kan man analysere tilstanden på makronivå, sjekke om det er setningsskader, man kan sette inn objekter og finne de optimale løsningene osv. Oppdragsgiveren får en digital versjon og dokumentasjon av tilstanden som vil gi nytteverdi gjennom hele prosjektet og gjennom hele byggets levetid. I tillegg slipper man ekstra tidsbruk på byggeplassen for kontrollmål, i og med at alt er behørig dokumentert og tilgjengelig på data.

Gjennom kartlegging med avtalt tidsintervaller, kan det over tid avdekkes om det er setninger i grunnen, på broer eller bygg – for å nevne noe av nytteverdien.

Skanning fra drone

Ved å bruke avansert skannerutstyr på drone, kan de modellere terrenget fra luften selv der den er dekket av vegetasjon. En laserskanner under dronen måler opp til 100 000 punkter i sekundet og et kamera tar samtidig bilder, som til sammen gir detaljerte og korrekte terrengmodeller, og et riktig og oversiktlig utgangspunkt for prosjektering.

En annen fordel med luftbåren utstyr, er at arbeidet ikke er til sjenanse for eventuell annen virksomhet i området.

Landmåling og masseberegning

Tradisjonell landmåling og masseberegning er et annet område selskapet har spisskompetanse på, og alt fra enkle til kompliserte modeller og beregninger kan foretas og beregnes på grunnlag av innmålt og teoretisk data.

Salg og service

I tillegg er selskapet forhandler av maskinstyrings- og oppmålingsprodukter, som bidrar til økt produktivitet, nøyaktighet og grunnlag for dokumentasjon på maskinene ved hjelp av GPS. En egen avdeling for ettermarked foretar support og service på utstyret, samt montering og opplæring hos kunden.

– Vi er nær kunden dersom noe uforutsett skulle oppstå, vel vitende om at tidsaspektet er svært viktig, sier Aalstad.


Maskinstyring AS

Ingelsrudveien 350
2324 Vang

www.maskinstyring.com