Norbygg har levert 5 av 6 næringsbygg for Marine Trading

Norbygg AS overleverte det 15.000 kvadratmeter store produksjonslokalet til byggherren Marine Trading i juli, et lokale som skal huse batterigjenvinningsbedriften Li-Cycle.

Daglig leder Stig Gundersen og Hanne Gundersen, markeds- og bærekraftsansvarlig.

Det var samtidig det femte av totalt seks næringsbygg som entreprenøren har satt opp i Vanemveien. Samarbeidet med Marine Trading har pågått siden forrige århundre.

 Marine Trading har lang historie med Norbygg. Samarbeidet startet hjemme hos Svein Willadsen der han og faren vår Per Gundersen, som startet Norbygg, møttes. Etter det møtet har vi vært med på samtlige prosjekter for Marine Trading. Noe av årsaken til at vi har funnet hverandre er både at vi alltid yter god service, men også at vi er sterkt delaktige i utviklingen av prosjektene. Vi har levert en rekke skisser og forslag til de byggene vi har levert og er på ballen hele tiden når det gjelder leietakere og interessenter. Det er enn vinn-vinn-situasjon for begge selskaper, forteller daglig leder Stig Gundersen i Norbygg.

Godt samarbeid

Det 15.000 kvadratmeter store produksjonslokalet som Li-Cycle flytter inn i, inneholder både kontorer, verksted, produksjonslokaler og lagerrom. Anlegget er dimensjonert for å ta imot 10.000 tonn lithiumbatterier i året.

- Vi startet arbeidet i desember 2022 og overlevert i juli 2023. Det betyr at det var god fremdrift i prosjektet fra første dag. Marine Trading foretrekker å ha byggherrestyrte prosjekter, hvor Norbygg har delentrepriser, og samarbeidet fungerer godt mellom alle parter. Vi er mange leverandører som kjenner hverandre fra tidligere prosjekter, noe som er en fordel. Li-Cycle-bygget skilte seg dessuten litt fra de andre mer tradisjonelle lager- og logistikkbyggene. Li-Cycle skal produsere og gjenvinne batterier, noe som utløste en del myndighetskrav rundt sikkerhet og miljø.

Unikt tillitsforhold

Selv om Vanem Næringspark nå er ferdig utbygd, håper Gundersen på flere oppdrag i vålerregionen, gjerne i regi av Marine Trading som har ervervet nye store tomteområder i Våler.

- Vi har hatt et helt spesielt samarbeid med bedriften gjennom 24 år og har utviklet et ganske unikt tillitsforhold. Vi både håper og tror at det vil fortsette, ikke minst fordi vi kan tilby noe mer enn mange andre entreprenører kan gi, sier markeds- og bærekraftansvarlig Hanne Gundersen.

Nye store prosjekter settes i gang

Mens enkelte entreprenører sliter med å fylle ordrebøkene, setter Norbygg i gang tre store prosjekter i disse dager. Blant annet skal de bygge et fantastisk nytt Porsche-anlegg i Fredrikstad.

- Vi er i en heldig situasjon, men vi har også jobbet lenge med de tre store som er i oppstartfasen nå. Det er for det første Kongeveien i Kolbotn, som er vårt største prosjekt noensinne med en kontraktsverdi på 130 millioner. Det omfatter både en Maxbo-butikk og et tilbygg til annen virksomhet. Vi startet opp like før ferien, og skal overlevere til byggherren Fremtind i oktober 2024. Her har vi hatt et godt samarbeid med byggherreombudet som er Malling & co.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Byggevareforretning

Obs Byggevare Fredrikstad på Ørebekk er også godt i gang, selv om det har vært en del forsinkelser rundt flyttingen av en strømkabel og noen utfordringer rundt en vannledning. Kontrakten på dette prosjektet er 114 millioner, og det er derfor vår nest største kontrakt noensinne. Prosjektet overleveres til sommeren 2024, noe forsinket på grunn av denne kabelen.

Spesielt bygg

Det nye Porsche Senter Fredrikstad på 4 500 kvadratmeter er kanskje det mest spennende nye prosjektet, rent designmessig. Det skal bli et destinasjonssenter for Porsche og blir deres hovedvirksomhet i Østfold. Her er det Dahles Auto og grunneieren i Smørbøttaveien som er byggherre, mens det er svenske Hedin Bil som er leietakeren. Arbeidene med bygget er nettopp startet, og senteret skal overleveres senhøsten 2024.

- Dette er et ganske spesielt prosjekt som må bygges etter en Porsche-mal som må følges til punkt og prikke. Vi har derfor vært i Linköping i Sverige for å se på et tilsvarende senter. Dette vil heve standarden for bilforretninger i området. Det skal blant annet være så store fliser på gulvet i salgslokalet at bygget må pæles med trepæler, slik at gulvet blir stabilt og det ikke oppstår sprekker, sier Stig Gundersen.

Flinke ansatte

- Vi har for øvrig et fjerde prosjekt på gang også, nemlig rehabiliteringen av Volkswagen Audi i Stabburveien på oppdrag fra Dahle eiendom. For å klare alle disse oppdragene samtidig er vi helt avhengige av våre flinke prosjektledere og byggledere som er vant å jobbe med flere ting om gangen. Alle byggeplassene er dessuten organisert godt, sier Hanne Gundersen.

- Men selv om vi har mange usedvanlig store prosjekter nå, har vi ikke stengt salgsavdelingen, ler Stig. – Vi skal fylle på med nye prosjekter, og må være aktive i markedet til enhver tid.