Norges eldste samlet under ett tak

Med lang og stolt historie helt tilbake til 1935, skiller Randem & Hübert AS seg ut ved å kunne montere store anlegg og aggregater på stedet.

Gruppebilde foran nytt bygg, fra venstre: Frank Tveitane, Terje Langsrud, Tommy Notøy, Andreas Wiborg, Benny Olsen.

Med lang og stolt historie helt tilbake til 1935, skiller Randem & Hübert AS seg ut ved å kunne montere store anlegg og aggregater på stedet.

Randem & Hübert A/S er Norges eldste ventilasjonsfirma, med historie tilbake til 1935, og leverer luftbehandlingsanlegg av høy kvalitet og til riktig pris. Med egen produksjonsavdeling i Oslo og egne luftbehandlingsaggregater, samt service og rehabiliteringsavdeling er de godt rustet til å gjennomføre alle typer oppdrag.

Samlokalisert

I fjor sommer samlet de alt under ett tak; montasje, service, prosjekt og automatikkavdeling, i nye og flotte lokaler i Gramveien 50 i Askim. Her leverer de alt av ventilasjon, kjøling og automatikk/SD-anlegg, med et nedslagsfelt fra svenskegrensen til Oslo. Her ligger også Klimakontroll AS, som er samarbeidspartner og som de eier 25 prosent av.

- Det som nok skiller oss fra konkurrentene er at vi kan skreddersy og plassbygge. Vi har egen aggregatproduksjon i Oslo, og skaffer anlegg også etter utfordrende spesifikasjoner. Når eksisterende bygg og lokaler skal rehabiliteres, må ofte vegger og tak rives for å muliggjøre inntransporter av aggregater. Dette betyr i mange tilfeller store ekstrautgifter for byggeprosjektet. Hybra Modul a aggregater inntransporteres i flatpakker og bygges opp på stedet. Dette gir store besparelser i bygningsmessige arbeider. Vanlig seksjonsmontering kan også tilbys om ønskelig.

Skoler og næringsbygg

Totalt er de 50 mann, fordelt på fem i administrasjonen, tre på service, tre på automatikk og 40 montører.

- Vi leverer mye til skoler og næringsbygg, men også til borettslag. Primært kommer oppdragene fra store og mellomstore entreprenører, som Veidekke, Asker Entreprenør og Hersleth, og jobber for tiden på store prosjekter rundt i Østfold, Ski og på Nesodden.

Størst på ventilasjon

Randem & Hübert A/S er størst på ventilasjon, der selve kjølingen kommer fra samarbeidspartnere.

- Automatikk har vi selv på huset, så har vi egne servicemontører som kjører testing og oppstart ute hos kundene. Vi leverer aggregater i alle størrelser, fra små boligaggregater til de størst næringsbygg.

Hovedtyngden av deres oppdragsmengde hentes i ordinære anbudskonkurranser, men firmaet påtar seg også oppdrag i forbindelse med totalentrepriser. Noe som medfører at de er med på utarbeidelse av systemløsninger i nært samarbeide med byggherre og hovedentreprenør.

Randem & Hübert A/S har en imponerende referanseliste over utførte anlegg når det gjelder både kontorbygg, hoteller, skoler, sykehus og idrettshaller samt en mengde enøk- og rehabiliteringsoppdrag.

- Vi er godkjent som lærebedrift innenfor automatikkmekanikerfaget. Vi benytter også blikkenslagerfirmaer som har lærlingkontrakter. I tillegg har vårt verksted og serviceavdeling ved flere anledninger hatt utplassert skoleelever til opplæring bl.a. fra Bleiker videregående skole.