Norskand har levert som avtalt i 20 år

Norskand Prosjekt i Moss har levert prosjekter som avtalt i 20 år. – Slik skal vi fortsette de neste 20 også, sier daglig leder Pål Lien.

Norskand har hele landet som nedslagsfelt og er store innenfor rehabilitering av kjøpesenterbutikker.

Norskand Prosjekt i Moss har levert prosjekter som avtalt i 20 år. Etter en beskjeden start i 2003 og en kraftig finanskrise-trøkk i 2009 har selskapet reist seg og leverer gode prosjekter og sterke økonomiske resultater. – Slik skal vi fortsette de neste 20 årene også, sier daglig leder Pål Lien.

- For å si det litt enkelt er omsetning og vekst i seg selv litt uinteressant for oss, sier Lien noe overraskende. Han forklarer hvorfor.

- Helt siden starten har jeg hatt som mål å bygge en solid bedrift som skal gjøre en like solid jobb og etablere et fundament som gjør at vi overlever vanskelige tider. Jeg føler at vi har lyktes med det, men vi kommer ikke til å surfe videre på den bølgen. Bedriften skal videreutvikles, og vi har mange nye utfordringer gjennom offentlige krav og pålegg om alt fra åpenhetsloven til bruk av innleid arbeidskraft. I dag leverer vi tjenester til våre kunder som er langt mer omfattende og komplekse enn vi kunne ane da vi startet for 20 år siden.

Vellykket strategi

Pål Lien startet Norskand Prosjekt i mars 2003 sammen med en partner, som forlot selskapet allerede to år senere. Fra den tid er Norskand Pål Liens verk, selv om han var nær ved å kaste inn håndkledet under utfordrende dager i 2008-09, da finanskrisen slo som verst. I lang tid var telefonen stille, mens kostnadene rullet på. Norskand fikk ikke en eneste jobb på lang tid, og noe måtte gjøres.

- Vi jobbet hardt for å overleve, og opplevde en nystart av virksomheten da vi til slutt lyktes med å inngå avtaler med nye kunder som Clas Ohlson, Hennes & Mauritz, Gresvig og Posten blant annet. Vi valgte dessuten å søke kundeforhold med gårdeiere i stedet for direkte med kjedene, som vi hadde gjort fra starten. Det viste seg å være en vellykket strategi. Vi blinket ut noen selskaper vi hadde lyst til å jobbe med og jobbet knallhardt for å få det til. De så heldigvis effekten av å handle med en leverandør som satt på begge sider av bordet. I dag har vi ett godt samarbeid med mange av de største kjøpesenteraktørene, retailkjedene innen detaljhandel og restaurantbransjen, helseaktører, treningssenterkjeder og aktører innen næringseiendom.

Viktige investeringer

Norskand omsatte i 2022 for nærmere 190 millioner kroner og satt igjen med cirka syv prosent. Et normalår for selskapet som har hatt jevn vekst og tjent penger helt siden restarten etter finanskrisen.

- Vi er fornøyde med fjoråret. Vi fikk gjennomført investeringer i både lager, driftsmateriell og forretningssystemer. Vi rigger oss for å bli enda mer effektive for våre kunder, og det kan vi, blant annet ved å gjøre oss uavhengige av arbeidssted. Vi har hele landet som nedslagsfelt og er derfor avhengige av effektive systemer og kommunikasjon.

Tett samarbeid

Norskand Prosjekt er totalleverandør av prosjektledelse, byggeplass-administrasjon, og håndverkertjenester innenfor nyetablering, ombygging og rehabilitering av butikker, restauranter, kjøpesenter, helseaktører som lege- og tannlegekontor, og forretningslokaler i hele Norge.

Som kunde hos Norskand forholder du deg til én person gjennom hele prosessen, og du kan være trygg på at de leverer som avtalt.

Med sin lange erfaring og kompetanse, sitt brede kontaktnett av underleverandører, og ett tett samarbeid med butikker og kjøpesenterkjeder, har de utviklet arbeidsmetoder og systemer som gir kundene trygghet når de velger Norskand som totalleverandør.


Norskand AS

  Årvollskogen 90, 1529 Moss

  69 26 41 41

  www.norskand.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: