Norva24 ser mot Romerike

Allsidige tjenester innen vann og avløp, kommunalteknikk og industritjenester til det offentlige og private markedet på Romerike.

- På kvalitet mener jeg vi stiller sterkest av alle aktører, sier regionsjef Bjørn Fallang. Foto: Odd Borgestrand.

- Vi hjelper alltid, er slagordet til Norva24-konsernet, et konsern med allsidige tjenester innen kommunalteknikk, vann og avløp og industritjenester. Dette er et konsern som har ambisjoner om å bidra både i det offentlige og private markedet også på Romerike.

Avhengig av type oppdrag vil Sandnes Transport på Nesodden, Aqua Power på Vinterbro, Østfold Høytrykk i Fredrikstad og Ringerike Septikservice på Hønefoss være aktuelle samarbeidspartnere både for kommuner, interkommunale selskaper, næringsliv og private aktører.

Disse er fire av totalt seks selskaper som nå utgjør Norva24 Øst. De øvrige selskapene i region Øst er Flagstad på Løten og Norva24 Grenland. Totalt 150 ulike fagmedarbeidere er tilknyttet regionen, under ledelse av regionsjef Bjørn Fallang.

- Det er viktig at vi beholder nærheten i våre markeder samtidig som vi vokser som et nordisk konsern. Visjonen er lokal nærhet og nordisk styrke, understreker Fallang. Sammen med konsernets markedsansvarlig, Øystein Ulsnæs, og salgsmedarbeider Torstein Bergum i Region Øst, håndterer Fallang alle oppdrag for Norva24 på Østlandet.

Effektivisering

Fra januar 2018 samkjøres alle oppdrag i eget felles program for ordreregistrering og timeregistrering. Dette forenkler administrasjons-oppgavene og gjøre konsernet mer strømlinjeformet, mener Fallang.

Fallang er også sterkt involvert i oppbyggingen av en nordisk industriavdeling, der Norva24 skal tilby industrirengjøring med spesialutstyr for de nordiske landene.

Flere små slo seg sammen

Norva24 ble etablert i 2015, da en rekke mindre lokale selskaper slo seg sammen, og dannet et større konsern på tvers av regioner.

-I dag leverer vi et bredt spekter av tjenester til industri- og bedriftsmarkedet, offentlige instanser og private aktører. Her handler det om alt fra tjenester innen høytrykkspyling, tømmetjenester, tankrens, rørtjenester og industritjenester. Vi åpner opp der det er tett, spyler der det er skittent og tømmer der det er fullt. Dette er tjenester mange på Romerike også har jevnlig behov for. Vår oppgave handler om både å vedlikeholde og rydde opp, sier Øystein Ulsnæs.

Ser mot Romerike

Han mener Romerike, med sin sterke vekst er spesielt interessant for Norva24. Ulsnæs deltok sammen med salgsmedarbeider Torstein Bergum på Arctic Entrepreneur på Gardermoen i regi av Maskinentreprenørenes Forbund i slutten av januar, og registrerte da at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen trakk fram en rekke satsingsområder som involverer Romerike-kommunene. Det gjelder både utbygging og vedlikehold av infrastruktur i form av vei og bane, og ikke minst vann- og avløpssektoren.

- Her mener jeg Norva24 stiller sterkt som en seriøs samarbeidspartner, og vi vil være med å kjempe om vedlikeholdskontrakter. Vi mener det er en vinn-vinn situasjon både for kommuner og næringsliv å inngå langsiktige avtaler, sier Ulsnæs, som har et spesielt ansvar for stormarked-segmentet i Norva24.

Flere tjenester

- Vi har nå tilgang på mer utstyr og flere kjøretøyer og opplever god ordretilgang. Samtidig legger vi ikke skjul på at vi ønsker kontrollert vekst og ruster oss for dette. Vårt mål er utvilsomt å bli den foretrukne samarbeidspartner for både offentlige virksomheter og industri. Hovedfokuset er høytrykk og suging i tillegg til innsamling av avfall. Vi har mange svært dyktige medarbeidere i dette konsernet, og derfor har jeg tro på at vi skal bli førstevalget ikke bare på Romerike, men i hele Sør-Norge og på sikt også i Sverige og Danmark, sier Fallang og Ulsnæs.

Mer utstyr på kort varsel

- Næringslivskundene og de offentlige kundene vil merke at vi nå kan stille mer utstyr på enda kortere varsel. Økt effektivisering internt betyr økt konkurranse-evne og et enda bedre kostnadsbilde. Prisene er svært presset på kommunale kontrakter. Noen kommuner kjøper kun på pris, mens andre legger vekt på pris og kvalitet. På kvalitet mener jeg vi stiller sterkest av alle aktører med våre mange sertifiseringer. Vi kjenner godt de lokale markedene, og er raskt på plass når behovet oppstår, avslutter Fallang.