Nytt verk øker kapasiteten for NorBetong i Østfold

 MOSS: NorBetong i Østfold har hatt et hektisk år, men kom godt i havn takket være nytt betongverk og nye biler.

Det nye betongverket i Moss har bidratt til at NorBetong kunne levere til en rekke store industriprosjekter i Østfold i 2018. Nye betongbiler er ogsåpå plass for å kunne møte etterspørselen i år.
Det nye betongverket i Moss har bidratt til at NorBetong kunne levere til en rekke store industriprosjekter i Østfold i 2018. Nye betongbiler er ogsåpå plass for å kunne møte etterspørselen i år.

NorBetong i Østfold har hatt et hektisk år, men kom godt i havn takket være et flunkende nytt betongverk i Moss og flere nye betong-biler. Dette bidro til økt kapasitet og bedre effektivitet.

Investeringene har blant annet gitt større forutsigbarhet og enklere vinterdrift.

– Vi har hatt betongverk i Moss i 22 år, og valgte å helrenovere anlegget for to år siden. Det har gitt oss et moderne, effektivt og driftssikkert verk, sier driftsleder Bengt Skullerud.

Tilgjengelighet og fleksibilitet

2018 ble preget av store prosjekter, blant annet til det nye gigantlageret til Europris i Moss. I tillegg har NorBetong levert til Petersons nye emballasjefabrikk i Halden, et nytt lakseoppdrettsanlegg på Øra i Fredrikstad og Borregaards nye lager, også det på Øra. Det er neppe en tilfeldighet at betongprodusenten vinner så mange av de store kontraktene.

God backup

NorBetong har fire betongverk i en ganske begrenset region, nemlig i Fredrikstad, Halden, Moss og Råde.

– Totalt er det 13 ansatte, i tillegg til 18 innleide biler med mannskap. Hele 13 av bilene er to år eller nyere, med miljødieselmotorer, såkalt Euro6. Miljøet er viktig for oss og preger både transportdelen og de nye betongoppskriftene, sier salgsleder Thor Harry Bjerge.

– Kundene kan være trygge på at vi sjelden har driftsstans på biler og verk. Hvis det allikevel skulle skje, er veien til neste betongverk så kort at vi kan sette inn nye leveranser, nær sagt uten at kunden merker noe. Betong er en ferskvare og begynner å tape konsistens og størkne i løpet av et par timer, så tiden kan være helt avgjørende for et fullgodt sluttprodukt, sier regionssjef Marianne Rødby.

Produktutvikling

Alle bilene som kjører for NorBetong er topp utstyrt, blant annet med 16 meters transportbånd. Virksomheten samarbeider også med AS Betongpumping i Moss, som du kan lese om på neste oppslag i magasinet.

– Det som kjennetegner NorBetong er at vi gjerne stiller opp på byggeplassen, tar prøver og tester produktet vi har levert. Vi tilbyr også ulike løsninger for forskjellige prosjekter. Det fikk vi bruk for da vi leverte til Norges første landbaserte lakseoppdrettsanlegg for Seafood på Øra. Der leverte vi hele 6 000 kubikkmeter, og det var både store og kompliserte støp som krevde litt ekstra av oss, sier regionsteknolog Mathias Ljungström.

Han jobber mye med miljø, og ikke minst svinnreduserende tiltak. Produktutvikling er viktig, også i betongbransjen.

Lys fremtid

I dag er produksjonskapasiteten på de fire verkene god, men med mulighet til å øke ytterligere.

– Det er tilgjengelige betongbiler som er utfordringen. Selv med 18 faste biler innleid, kan det være behov for flere fra tid til annen. Det er imidlertid lang leveringstid på nye biler, da byggeaktiviteten er stor i hele Europa. De to nyeste bilene som ble registrert like etter nyttår, ble faktisk bestilt i januar 2018. Aktivitetsnivået ser bra ut også i 2019, men blir kanskje noe mindre enn året før på grunn av de unormalt store prosjektene vi var engasjerte i da. Generelt sett har Østfold som region en positiv framtid, da det er stor tilflytting til Moss og Nedre Glomma-regionen og stor aktivitet innenfor samferdsel, ikke minst jernbanesektoren, sier Marianne Rødby.

Sterkt, effektivt og anvendelig

NorBetong er en av Norges ledende leverandører av ferdigbetong. Selskapet har et nettverk av betongfabrikker som dekker de fleste markedene i Sør-Norge. I tillegg disponerer NorBetong flere mobile fabrikker som kan settes opp for leveranser til store, krevende prosjekter – eller til prosjekter der leveringsmulighetene for øvrig ikke er tilstrekkelige.

NorBetongs sterke posisjon i ferdigbetongmarkedet støtter seg på en solid teknisk og teknologisk kompetanse på produksjon og levering av betong til bygge- og anleggsmarkedet.


Et trygt miljøvalg

Det er vanskelig å tenke seg en verden uten betong, som er et allsidig, holdbart og sterkt byggemateriale i et moderne samfunn. 

– Betong sikrer ytelsen og holdbarheten i infrastruktur som vi er helt avhengige av til daglig, som for eksempel vannforsyning, avløp og renseanlegg, veier, tunneler og kraftverk, sier Thor Bjerge. 

Så godt som alle større bygg hviler på et fundament av betong, og det brukes også betong i større eller mindre grad i andre deler av et byggverk.

Lang levetid

Med NorBetongs eksperthjelp kan du også velge betongkvaliteter, som bare kan fremstilles i fabrikk, for eksempel fiberarmert betong, undervannsbetong eller farget betong.

– Som betongprodusent mener vi at betong er et godt miljøvalg i mange konstruksjoner. Det sikrer lang levetid, er brannbestandig har lavt vedlikeholdsbehov og kan gi gunstige løsninger som kan spare energi til kjøling og oppvarming, sier Marianne Rødby.


NorBetong AS

www.norbetong.no

Slangsvoll
1640 Råde

Dr. Opsands vei 33
1618 Fredrikstad

Vestgårdveien 16
1788 Halden

Vålerveien 391
1599 Moss