Ø.M. Fjeld styrker seg på flere områder

Ø.M. Fjelds regionkontor på Romerike satser på ROT-markedet, slår seg sammen med Kongsvinger og spisser hele organisasjonen.

Terje Dysvik er ansatt for å lede Ø.M. Fjelds satsing på ROT-markedet på Romerike. - I tillegg er flere ansettelser på gang, som skal gjøre Ø.M. Fjeld på Romerike til en foretrukket aktør også innen rehabiliteringer, sier daglig leder Ole Johan Krog.

Ø.M. Fjelds regionkontor på Romerike knocket en milliard i omsetning med god margin i 2022. – En viktig milepæl for oss, som viser at vi jobber godt i alle ledd, sier daglig leder Ole Johan Krog. Nå gjør selskapet flere grep for å ruste seg ytterligere for framtiden.

Ø.M. Fjeld er en ledende byggentreprenør og eiendomsutvikler på Østlandet, med nær 75 års fartstid i markedet. Selskapet betjener både private og offentlige oppdragsgivere i sitt geografiske nedslagsfelt, og utvikler også leilighetsprosjekter i egen regi.

Hovedkontoret har hele tiden ligget på Kongsvinger, mens avdelingen på Jessheim ble etablert på begynnelsen av 1990-tallet. Siden har de vært en naturlig del av den rivende utviklingen som har preget Romerike, med en rekke store prosjekter på referanselisten.

Da Ole Johan Krog overtok som daglig leder på regionskontoret for Romerike i 2014, lå omsetningen på 344 millioner kroner. Omsetningstallene for 2022 er ikke helt klare når dette skrives, men Krog kan fortelle at de ender på rundt 1,1 milliarder kroner.

En krevende tid

Krog legger samtidig ikke skjul på at det har vært krevende å manøvrer skuta gjennom koronapandemi, leveringsutfordringer og sterke kostnadsøkninger, og berømmer sine ansatte for at selskapet har kommet seg trygt gjennom alle hindringer.

- Pandemien gikk egentlig bedre enn vi fryktet. Mange prosjekter var i gang, og som vi fullførte takket være gode smittevernsrutiner. Det var først da Russland gikk til krig mot Ukraina at de store utslagene kom i form av knapphet på materialer, lange leveringstider og ikke minst priser som gikk rett til himmels. Heldigvis så vi tidlig hvilke problemer som tårnet seg opp, slik at vi var tidig ute med å bestille materialer til byggeprosjektene og finne alternative leverandører. Videre har vi hatt med oss både seriøse og solide underentreprenører.

De skyhøye kostnadshoppene har imidlertid ført til at mange påtenkte byggeprosjekter er blitt satt på vent, spesielt private leilighetsprosjekter. Det er den største trusselen for bransjen nå, sier han.

Satsing på ROT-markedet

Som en konsekvens av færre store leilighetsprosjekter og mindre byggeaktivitet, går Romerike-entreprenøren nå tungt inn i rehabiliteringsmarkedet. Selskapet har hentet inn Terje Dysvik til å lede satsingen. Han har solid erfaring med slike prosjekter. I tillegg er en byggeleder og en arbeidsformann nå ansatt for å følge opp disse prosjektene. 

- Vi har lenge hatt store rehabiliteringsprosjekter på Gardermoen Lufthavn, så vi besitter god kompetanse på området i staben fra tidligere. Men nå spisser vi satsingen ytterligere, da vi ser at dette er et viktig marked i en tid med stadig større fokus på miljø og gjenbruk, forteller Krog.

Dysvik og Ø.M. Fjeld på Romerike er godt i gang med prosjekter, med Volla skole i Lillestrøm, Lørenskog rådhus og Coca Colas produksjonsanlegg på Robsrud som de største. I løpet av et halvt år, har de signert kontrakter for 250 millioner kroner.

- En av våre styrker, er at vi er fleksible og kan være behjelpelige med å finne de mest optimale og bærekraftige løsningene gjennom hele prosjektet, både bygningsmessig og driftsmessig. Det betinger imidlertid at vi kommer tidlig inn i et prosjekt.

- Vi er gode på å innrette oss slik at vi påvirker driften minst mulig, sier han - og viser til arbeidene på Coca Cola-anlegget der de måtte grave seg to meter ned midt i lokalene for å bytte bunnledning, innen de støpte nytt golv og la på fliser.

Arbeidene forgikk to meter fra produksjonslinjen av brus. Løsningen var å bygge et telt over anleggsområdet, slik at det ikke fikk konsekvenser for produksjonen.

Også på oppdraget med Lørenskog rådhus fikk de vist sine evner til å finne løsninger, særlig da 2. etasje skulle være operativt samtidig som de øvrige etasjene ble totalrenovert. Videre er vi i gang med et mulighetsstudie for oppgradering og gjenbruk av deler av det gamle møblementet, samt skaffe "nytt" på bruktmarkedet. 

Ny selskapsstruktur

I tillegg til ROT-satsingen, har Ø.M. Fjeld fått ny selskapsstruktur. Tidligere var det ett morselskap, tre regionskontorer og tre datterselskaper. Nå er det et nytt morselskap med sju regionale driftsselskaper som til sammen dekker hele Østlandet.

Den største endringen for avdelingen på Romerike, er at den nå er slått sammen med Kongsvinger og blitt eget AS; til ØMF Romerike Kongsvinger AS. Det tilfører ressurser og gir økt spillerom begge veier, påpeker Krog. 

- Vi trekker ut det beste av erfaringer og kompetanse på Romerike og det beste fra Kongsvinger og danner en enda sterkere enhet. Målet er at vi sammen skal få til enda mer i markedet. Avdelingen på Kongsvinger besitter spisskompetanse på områder som vi nå kan benytte, for eksempel innen limtre og massivtre.

At Kongsvinger-avdelingen har vært totalentreprenør på prosjekter som massivtrebygget Kongsvinger ungdomsskole og møbelprodusent Vestres fabrikk «The Plus», taler for seg. Sistnevnte er Nordens første industribygg som oppnådde den høyeste miljøklassifisering BREEAM Outstanding, blant annet ved bruk av massivtre og utslippsfri byggeplass.

- Den kompetansen og erfaringen kan også benyttes i våre prosjekter på Romerike.

Stor oppdragsmengde

Med Kongsvinger på laget, har Krog nå 76 funksjonærer og 80 tømrere og betongarbeidere under sin ledelse, og har stor tro på høy aktivitet også de kommende årene.

I tillegg til god ordrereserve på det åpne markedet inneværende år, er de alltid på jakt etter gode prosjekter i egen regi. Et av de neste, store feltutbyggingene, er Gartnerløkka på Jessheim, hvor det skal bygges ca. 500 leiligheter.

- Reguleringsplanen er klar. Her deltar vi i tidligfase sammen med byggherre. Nå gjenstår det kun noen avklaringer rundt byggetekniske løsninger, innen salget av leiligheter starter til høsten. Om alt går etter planen setter vi i gang med første byggetrinn høsten 2024.

- Vi er mer offensive og fremtidsrettede enn noen gang, og gleder oss til være med og utvikle regionen ytterligere, avslutter Krog.


ØMF Romerike og Kongsvinger AS

  Industrivegen 23, 2050 Jessheim

  63 94 05 00

  www.omfjeld.no

{/show}