ØMF Asker Entreprenør sluttfører kjempeprosjekt

191 leiligheter fordelt på ni blokker, oppført i like mange byggetrinn over 10 år. Det er de tørre tallene på det som samlet har blitt ØMF Asker Entreprenørs hittil største prosjekt. 

Om få måneder er hele prosjektet Bjørkelangen Park ferdigstilt med totalt 191 leiligheter.
Om få måneder er hele prosjektet Bjørkelangen Park ferdigstilt med totalt 191 leiligheter.

191 leiligheter fordelt på ni blokker, oppført i like mange byggetrinn over 10 år. Det er de tørre tallene på det som samlet har blitt ØMF Asker Entreprenørs hittil største prosjekt. Mot slutten av 2020 overleverer de det siste trinnet til byggherren Sentrum Vest AS i Bjørkelangen.

– Det var riktignok en annen entreprenør som bygde den første blokken, men vi er glade vi landet på Asker Entreprenør da vi skulle velge samarbeidspartner for blokk nummer to tilbake i 2010. Mange av personene var allerede engasjerte i byggingen av kjøpesenteret i sentrum gjennom en tidligere arbeidsgiver, og vi kom i kontakt mer eller mindre ved en tilfeldighet.

– Vi fikk et godt inntrykk av «gutta» som viste stor gjennomføringsevne. Når hele det langvarige prosjektet Bjørkelangen Park snart er sluttført, er vi minst like fornøyd som ved oppstart. Alt har gått smertefritt, og de har alltid levert i henhold til fristene. Det er svært viktig for oss å vite at vi blir ferdige til avtalt tid. Sentrum Vest og det som nå heter ØMF Asker Entreprenør har bygd opp et gjensidig tillitsforhold som knapt har noen grenser, sier daglig leder i Sentrum Vest Thomas Berntsen.

Viktig samarbeidspartner

Bjørkelangen Park består av 191 leiligheter med en samlet flate på nærmere 25 000 kvadratmeter og representerer en verdi på 700 millioner kroner. Planleggingen av prosjektet startet i 2007, og nærmest på dagen for det økonomiske krakket i 2008 ble de første leilighetene lagt ut for salg. Det ble med andre ord ingen enkel start for et prosjekt som mange i lokalmiljøet var kritiske til.

– I slike tilfeller er det en fordel å samarbeide med lokalbanken. Aurskog Sparebank har vært med oss gjennom hele prosjektet på en svært positiv måte, sier Berntsen.

Lokale leverandører

– For oss var dette et viktig prosjekt å regne på når vi først kom i kontakt med Sentrum Vest, forteller regionleder i ØMF Asker Entreprenør på Hagan, Øyvind Velsand.

Romeriksavdelingen var den gang helt fersk, og det første byggetrinnet på 20 leiligheter ga dem en god start.

– Vi valgte å benytte lokale underentreprenører i så lang utstrekning som mulig. Det er sjelden alle fag og produkter vi trenger i et slikt prosjekt er tilgjengelig i et lokalmiljø, men vi lette bevisst og knyttet til oss lokale bedrifter som har fått et løft gjennom disse årene. Ikke minst var Maxbo Skansen i Bjørkelangen fornøyd da de ble leverandør fra byggetrinn 6.

– Tre underentreprenører som har vært med så og si fra starten av er Rønaas Entreprenør, grunn- og utomhusarbeider, Rørlegger Svein Kragtorp, og Aurskog Elektriske. Sammen med dem og andre underentreprenører har vi klart å overlevere leilighetene i stort sett feilfri stand etter hvert byggetrinn, sier prosjektleder Lars Ankersten.

Han legger til at de vil strekke seg langt for å opprettholde de gode forholdene de har fått lokalt, også ved eventuelt nye prosjekter i Bjørkelangen og områdene rundt.

Mange meter peler

Da det første trinnet i Bjørkelangen Park skulle bygges i 2009 viste det seg at grunnforholdene kunne bli en utfordring. Tomten var myraktig og med varierende dybde til fast fjell. Derfor gikk det med noen hundre meter betongpeler under hver blokk.

– Det var mellom 3 og 20 meter til fast fjell, men det var ingen spesielle utfordringer ved det, annet enn at det gikk med en del peler. Det er rutinejobb, sier Ankersten. Resten av arbeidet har også gått etter planen uten uhell eller andre hendelser av betydning.

– Fantastisk byggherre

Anleggsleder Ole Ingvald Western har pendlet til byggeplassen i Bjørkelangen sentrum siden prosjektstart i 2011. Nå skal han og prosjektleder Lars Ankersten som har vært på plass i syv år snart forlate Bjørkelangen og begge kommer til å savne samarbeidet med Sentrum Vest og Thomas Berntsen.

– Han skryter mye av oss, men han er selv en fantastisk byggherre, som er innstilt på å finne løsninger på alle utfordringer som måtte dukke opp. Tillitsforholdet er gjensidig og viktig for oss i et slikt prosjekt. Gjennom de snart 10 årene vi har vært engasjerte her har vi ikke hatt en, eneste krangel, og det er ikke like vanlig på alle byggeprosjekter.

– Vi har et like godt forhold til de underentreprenørene vi har samarbeidet med og har etablert et team vi vil få nytte og glede av senere. Ikke minst har vi klart å samarbeide med alle beboerne som i løpet av årene har flyttet inn, mens vi har tatt fatt på neste byggetrinn. Enkelte har bodd på en byggeplass i snart 10 år, men om noen måneder blir det fred å få, sier Western.

En god støttespiller

For kommunesenteret Bjørkelangen og Sentrum Vest AS har det store boligprosjektet lagt noen føringer for hva de kan få til i lokalmiljøet fremover. Bjørkelangen som sentrum kommer til å vokse vesentlig som følge av næringsutvikling og lokale aktører som tar tak, sammen med kommunen.

– Det er store planer i selve sentrum, der lokale initiativtakere nå prosjekterer 450 – 500 nye leiligheter. Kommunen er en fantastisk støttespiller, og alle fra administrasjon til politikere har en positiv innstilling til utvikling, sier Thomas Berntsen.


ØMF Asker Entreprenør AS

Industriveien 8
1481 Hagan

415 03 333

www.omfjeld.no/selskaper/asentKlikk en emneknagg for å lese mer: