Østfold Gress angriper flom i byene

Østfold Gress er en av Norges største ferdigplenprodusenter. De leverer til hager, parker, sportsanlegg, golfbaner og fotballbaner over hele landet.

Østfold Gress og Ole Christian Trandem har allerede tatt i bruk store arealer til veksten inne Sedum-produksjon.

Så fort det kommer noen millimeter nedbør, hører vi om flom og overvann i byer og tettsteder. Det er en problemstilling Østfold Gress har tatt tak i. Gjennom sin produksjon av Sedum og Sedum-tak bidrar de til å redusere flom og vann i kjellere.

Østfold Gress er en av Norges største ferdigplenprodusenter. De holder til ved Dilling i Rygge og har ca 1400 mål i produksjon. Virksomheten favner mange ansatte fra inn- og utland og drives og eies av far Johnny og sønnen, Ole Christian Trandem.

Om det finnes en spiller i eliteserien i fotball i Norge som ikke har satt knottene sine i en gressmatte fra Østfold, så snakker vi enten om en fersk signering eller langvarig skade. De har nemlig levert til alle eliteseriebanene i landet som ikke har kunstgress.

Høster gress til desember

Østfold Gress leverer til hager, parker, sportsanlegg, golfbaner og fotballbaner. Anleggsgartnere er også blant gressleverandøren sine gode kunder.
- Vi høster nesten hele året, forteller Ole Christian Trandem, som er markedssjef i selskapet. Fra mars/ april skjærer vi til langt ut i desember.

Ferdigplen har vært og er fortsatt hovedproduktet til Østfold Gress, men den senere tid har selskapet som rundet 30 år for to år siden, også gått tungt inn produksjon av Sedum. Sedum er sukkulente stauder, planter som naturlig vokser på steingard og som krever vekstmasser med god dreneringeffekt. I 2021 leverer Østfold Gress 3 ganger så mye Sedum som året før. Etterspørselen er god og unge Trandem tror på en positiv utvikling i markedet fremover.

Fra problem til løsning

- Byer er dominert av harde flater, byggfasader, fortau og asfalterte veier. Alle disse bidrar til at vannet transporteres raskt. Vannet har få steder å infiltrere og avløpsnettet tar ikke unna, opplyser Trandem.
Kloakken finner raskt veien opp av kumlokka og inn i kjelleren i urbane strøk, men med grønne tak bremses flomvirkningen samtidig som grønne tak skaper infiltrasjonsårer og biologisk mangfold.

- Et nytt bygg som skal settes opp i dag, krever at alt overvann håndteres på egen tomt for å få byggetillatelse. Det kan løses ved å anlegge plener, trær, grønt tak og eventuelt lage underjordiske drensbasseng som fanger opp vannmengder som slippes ut på nettet når nettet tåler den belastningen mengden gir, opplyser markedssjefen.

Byer som Oslo, Lillestrøm, Moss og Fredrikstad har prosjekter med Sedum fra Østfold Gress på taket. De fleste leveranser har så langt gått til hovedstaden, kan Ole Christian fortelle.

Biologisk mangfold

Det er ikke bare flomutfordringene i byene som Sedum-løsningene til Østfold Gress demmer opp for. De gir samtidig et solid bidrag til utformingen av det biologiske mangfoldet i byene.
Men der ferdigplen etter hvert har blitt en mer standardisert produksjon med leverandører av spesialtilpassede maskiner til plenprodusenter, er det meste ganske annerledes når det gjelder Sedum-produksjonen.

- Det er vel nesten kun markedet og kundene som i noen sammenhenger kan være de samme, konstaterer markedssjefen.

Teglstein leveres til Østfold Gress

I og med at Sedum krever drenerende vekstmasse, har Østfold Gress funnet anvendelse for gammel teglstein som resirkuleres. Dermed kan firmaer som river et eldre teglstensbygg, kjøre massene til Rygge og levere til resirkulering framfor å betale for deponi. Det reduserer mengden avfall som ellers ville blitt fylt i et hull. Byggherren blir kvitt 1 problem og kan om han ønsker hente tilbake 2 løsninger i form av et grønt tak som gir biologisk mangfold og samtidig håndterer nedbøren.

-Rivningprosjekter leverer teglstein til oss. Hos oss knuses den til en fraksjon som gjør at vi kan produsere vektsmasse som vi bruker inn i produksjonen av Sedum-matter eller Sedum-kassetter.
-De kan du legge rett på taket, så får du en grønn takflate. Da kan man skape et habitat for innsekter og fugler, og gi det biologiske mangfoldet i byene våre et løft, opplyser den NMBU-utdannede markedssjefen som har utviklet konseptet.

Mange tusen tonn teglstein

Østfold Gress har gjort store investeringer i håndteringen av teglstein. Alternativet var ekspandert leire eller lavastein fra Island, så kalt jomfrumateriale. Det er de porøse partiklene man er ute etter og som teglsteinen gir.
Nå gjenbrukes resursene i stedet, et miljøproblem løses i stedet for det CO2-avtrykket som frakt av tonnevis av lavastein fra Island ville gitt. Mange tusen tonn teglstein resirkuleres i Rygge hvert år. Men behovet er stort og Østfold Gress ønsker mer teglsten, slår daglig leder Johnny Trandem fast.

Østfold Gress produserer med andre ord Sedum-produktene, de produserer vekstmassen til Sedum og de utvikler også maskinene til dette. For i motsetning til ferdigplenproduksjon som har blitt en industri, finnes det ikke spesialtilpassede maskiner å kjøpe til denne produksjonen, som dermed er svært arbeidsintensiv. Østfold Gress leverer altså miljøløsninger, byfornyelse, resirkulering og sirkulærøkonomi i en og samme pakke!


Østfold Gress AS

Gullfunnet 50, 1570 Dilling

  69 26 60 50

  www.utomhus.no

{/show}