Overleverte prosjekter for én milliard kroner

Ø.M. Fjeld har så langt i år overlevert prosjekter for mer enn én milliard kroner i Østfold. Nå satser entreprenørkonsernet videre mot nye prosjekter i regionen, både små og store. – Vi har opparbeidet oss en unik kompetanse på mange ulike typer bygg, sier Anders Wikslund, som tidligere i år overtok roret i regionselskapet ØMF Østfold.

Fotografi av mann foran bygninger

Vi er både fornøyde og stolte av Verket Brygge, Sjøhagen og Onsøyheimen som er de tre største prosjektene vi har ferdigstilt i år. Vi er allerede i gang med Verket brygge 2. Når alt står ferdig, vil dette være en fantastisk ny bydel i Moss. Prosjektene gjennomfører vi for Høegh Eiendom, som vi har levert flere prosjekter til over mange år. Vi har en god relasjon som vi selvsagt håper skal fortsette, sier Wikslund.

Godt rigget

Konsernet Ø.M. Fjeld omsetter årlig for mer enn fire milliarder kroner, og består av til sammen åtte driftselskaper som deler regionene på Østlandet mellom seg. Driftsselskapet ØMF Østfold var tidligere en regionavdeling i datterselskapet Asker Entreprenør, men ble skilt ut som eget driftsselskap høsten 2022.

Selv om det for øyeblikket er utfordrende tider for hele byggebransjen, er konsernet fremdeles optimistisk på vegne av Østfold-regionen. Prognosene for ytterligere vekst og utvikling er positive i denne delen av landet, og det er mange prosjekter å regne på, samt enda flere som ligger «gryteklare» i påvente av økt fart i bransjen.

Anders Wikslund tror boligbyggingen vil skyte ny fart idet økonomien stabiliserer seg igjen.

- Foreløpig har vi tre store prosjekter vi er i gang med, og vi jakter nye hele tiden. Vi merker at konkurransen er skarpere enn før, og der har vi en fordel siden vi er godt rigget for store prosjekter og har kompetanse på alt fra hotell, helsebygg, undervisningsbygg, næringsbygg og boliger.

Liten i et stort konsern

De tre store prosjektene Wikslund nevner er Grindvold omsorgsboliger i Moss, Verket Brygge 2 i Moss og Parkveien på Langhus utenfor Oslo, som er et kombibygg med butikker og andre næringsarealer. Sistnevnte hadde oppstart like før sommeren og skal overleveres om et drøyt år.

Normalt har driftsselskapet ØMF Østfold en portefølje som består av 50 prosent boliger og 50 prosent nærings- og offentlige bygg.

- Vi er godt rustet til å vinne nye jobber markedsandeler, og vi har stor nytte av å være en lokal entreprenør som har et solid konsern med bred erfaring og kompetanse i ryggen.


ØMF Østfold AS

  Verket 22, 1534 Moss
  415 03 333
  www.omfjeld.no

{/show}