PPM Prosjekt er byggherrens høyre hånd

PPM Prosjekt i Fredrikstad ble etablert på slutten av fjoråret, men før ett år har gått, har kontoret ni ansatte og har signert ytterligere fire som kommer på plass innen september. Med andre ord – stor suksess og faglig tyngde. 

Bilde av ledelsen i PPM Prosjekt i Fredrikstad.
F.v.: Prosjektsjef Rino Jensen, prosjektsjef Tord Berntsen og daglig leder/prosjektleder Robert Dahl Seielstad.

PPM Prosjekt tilbyr konsulenttjenester innen prosjekt- og byggeledelse i privat og offentlig sektor. Første selskap ble startet i Trondheim i 2018, deretter kom Oslo og Fredrikstad til. Videre ekspansjon ligger i kortene.

Selskapet har arbeidet med et bredt spenn av prosjekter. Bare måneder etter oppstart vokste de ut av sitt første kontor og flyttet inn i moderne lokaler i Storgata 3. Veksten kan tolkes på kun én måte – suksess med planen om å bli et svært profesjonelt selskap.

Verdsatt erfaring

Daglig leder er Robert Dahl Seielstad. Næringsliv Østfold og Follo møter ham sammen med prosjektsjefene Tord Berntsen og Rino Jensen. De tre uttrykker at de både er overrasket og godt fornøyd med den raske utviklingen selskapet har hatt.

Selskapene i PPM Prosjekt-nettverket jobber over hele Norge, ofte i nært samarbeid med hverandre. Den spesielle fagkunnskapen som befinner seg ett sted, kan lånes ut en periode til ett av de andre kontorene. Å holde seg oppdatert på nye regler og forskrifter, tekniske standarder og løsninger er noe som de ansatte finner både spennende og svært interessant.

- Vi er et nytt selskap i markedet, men vi har utrolig godt kvalifiserte medarbeidere med mange års erfaring. Flere her startet som håndverkere og har tatt tekniske fagskole og videre høyere utdannelse. Vi er "hånd-på" i prosjektene, forteller de.

Ser mot fremtiden

PPM Prosjekt jobber også for å være i front når det gjelder bærekraft og det grønne skiftet, noe som de også tar med seg inn de prosjekter de er med i.

- Vi har absolutt en grønn profil, sier Seielstad, Berntsen og Jensen.

To av de fire som ankommer innen september er nyutdannet og tre er kvinner. PPM Prosjekt ønsker en symbiose i selskapet av folk med lang erfaring og nyutdannet med fersk kunnskap, aller helst halvparten menn og halvparten kvinner.

Noen prosjekter
  • FREVAR KF som byggherre - etablering av nytt avløpsrenseanlegg for Fredrikstad kommune, det såkalte FARA-prosjektet. PPM Prosjekt og ressurser fra Rambøll, Dr. techn. Olav Olsen, Selberg Arkitekter og Pro-Consult utgjør til sammen prosjektledelsen.
  • HIMA Seafood Rjukan bygger verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret-matfisk på land. PPM Prosjekt bistår Eyvi med prosjektledelse, anskaffelser og fremdriftsplanlegging i prosjektet.
  • I utbyggingen av Byhaven på Kråkerøy, er PPM Prosjekt byggherre Værstes representant.
  • Det bygges nye Kiwi-butikker på Ørebekk og Veum. PPM Prosjekt er Norgesgruppens representant gjennom hele byggeprosessen.


PPM Prosjekt Fredrikstad AS

 Storgata 3, 1607 Fredrikstad
997 43 109
  www.ppmprosjekt.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: