Probygg er klare for neste steg

SARPSBORG: Etter flere år som underentreprenør, er Probygg klar for å ta nye steg. Nå ønsker de mer kontroll over prosjektene de er med på.

Etter flere år som underentreprenør er Probygg på Greåker klar for å ta nye steg. Nå ønsker eierne større grad av kontroll over prosjektene de er med på.

- Vi har levd godt som underentreprenører og har vært med på mange store og spennende prosjekter de siste årene, sier David Rostad – én av tre blad Rostad som står bak Probygg.

Etter at de etablerte bedriften i 2014 har utviklingen gått fort. I 2017 dannet de konsernet PB Gruppen Norge. Konsernet er i dag paraply for flere ulike satsingsområder som spenner fra bygg- og malermesteroppdrag til utvikling av apper og programvare. Sistnevnte ivaretas av selskapet App Businesspartner AS.

Kontrollert vekst

Gjennom PB Gruppen har eierne lagt forholdene godt til rette for fremtidig vekst og utvikling. Samtidig er de opptatt av å ikke ta neste skritt før hele selskapet er klare for det.

- Vi har ambisiøse målsettinger, men vi er opptatt av å ikke miste kontrollen. Vi er stolte over at kundene våre opplever at vi er til å stole på. En ukontrollert vekst utelukkende drevet av drømmen om stor økonomisk gevinst vil fort kunne slå beina under det vi har bygget opp, konstaterer Tomas Rostad.

Gutta i Probygg anslår at jungeltelegrafen og et solid omdømme står for om lag 80 prosent av oppdragene som kommer inn. Det kan bedriften også i stor grad takke dyktige ansatte for. Her er både trivsel, trygghet og utviklingsmuligheter sentrale begrep.

- Vi ønsker at alle ansatte skal ha muligheten til å vokse i Probygg. Her skal det legges til rette for utvikling og økt ansvar for de som ønsker det. De ansatte er en verdifull ressurs for oss og vi foretrekker alltid internrekruttering fremfor å hente noen eksternt.

Ledelsen i Probygg er fornøyd med fjoråret og satser på at trenden fortsetter i 2018.

- Ordreserven i Probygg og Lislerud er god og vi er stadig på jakt etter nye ansatte for å møte veksten, sier Tomas Rostad

Signalbygg

De siste årene har Probygg hatt store oppdrag i forbindelse med flere prestisjeprosjekter i Østfold. Dnb-bygget i Fredrikstad, Tykkemyrbygget i Moss og ikke minst Borregaards nye administrasjonsbygg i Sarpsborg.

- Borregaard-bygget var stas. Her ønsket byggherren egentlig å bestille ferdige elementer fra Litauen, men vi tenkte at vi kunne bygge dem selv. Da gjorde vi det, sier Rino Rostad, og beskriver prosessen som både lærerik og spennende.

- Dette hadde vi aldri gjort før, men med fasit i hånd kan vi konkludere med at det gikk bra.

Kjøpte malerbedrift

- Probygg ønsker å stå for en så stor del som mulig av prosjektene de engasjerer seg i. Derfor har PB Gruppen nylig kjøpt opp det tradisjonsrike malerfirmaet Walter P Lislerud AS. Malerfirmaet, som er blant de største i distriktet kan se tilbake på 116 år i malerfaget. I dag ledes bedriften av tredje generasjon Lislerud og sysselsetter om lag 30 ansatte.

Det forteller Kent Lund, som samtidig har et lite hjertesukk å komme med. Til tross for at det er gode tider i byggebransjen, sliter også malerne med rekrutteringen:

- VI er bekymret over at det ikke finnes en egen malerutdanning i distriktet lenger. Vi er redde for at det vil få konsekvenser for rekrutteringen vår på sikt, sier Lund. Her er alle enige om at rekrutteringsspørsmålet må tas på alvor. Egentlig er det rart at ikke flere unge satser på håndverkerfagene. De er jo nærmest garantert jobb etter lærlingtiden, konstaterer Lund.

For tiden er det fire lærlinger i Probygg og én hos Lislerud. Begge selskapene satser bevisst på å ta inn lærlinger og gi dem god faglig oppfølging over tid.

- På den måten får vi formet fremtidige ansatte, sier Rino Rostad, og legger til at det stadig oftere stilles krav til at bedriften har lærlinger når det skal konkurreres om ulike anbud.

- Vi ser det oftest i prosjekter hvor det offentlige er byggherre, men stadig oftere også i andre sammenhenger, særlig når vi vurderes som aktuelle underentreprenører, sier han.

- Kompetanse er viktig for oss. Probygg og Lislerud er mesterbedrifter, Lislerud har i dag to malermestere, og Probygg har tre byggmestere, en ingeniør og to ansatte med teknisk fagskole. I tillegg kommer de fleste ansatte med fag- og svennebrev. Vi er sikre på at god kompetanse kombinert med en fornuftig styring av virksomheten gjør oss godt rustet for å bli den betydelige aktøren vi ønsker å bli i fremtiden, avslutter Tomas Rostad.

Kjøpte app-firma

PB Gruppen startet opp selskapet App Businesspartner AS sammen med Lakhvir Singh Dhillon, etter at de i fellesskap hadde utviklet det elektroniske timeregistreringssystemet «Onjyb».
Dhillon har tidligere utviklet appen CS link, som forenkler kommunikasjonen mellom hjem og skole. I Sarpsborgdistriktet brukes CS link blant annet av Borgen barneskole. PB Gruppen valgte å kjøpe opp de eksisterende appene Lakvhir tidligere har utviklet, for å ta dette videre.

- Målet med CS Link er å skape en enkel og smidig plattform for toveiskommunikasjon mellom hjem og skole. Tilbakemeldingene så langt tyder på at vi har innfridd kravene, sier Tomas Rostad.

I tillegg til å forenkle hverdagen for travle småbarnsforeldre står firmaet også bak et system som gjør arbeidsdagen både enklere og mer effektiv i form av programmet «Onjyb».

- Onjyb tilbyr full oversikt over prosjektene våre. Her har prosjektlederen hele prosjektet i lomma og håndverkerne våre kan føre timene sine i løpet av minutter. Onjyb sparer oss for mye tid og gir både oss og kundene våre en helt annen oversikt enn vi har hatt tidligere, avslutter han.