Rådgivningsselskaper flytter sammen på Rolvsøy

Plusconsult og Vikenconsult flyttet nylig inn i samme næringsbygg på Rolvsøy. Nå skal de samarbeide tettere.

Vikenconsult har levert tjenester til en rekke prosjekter til både skolebygg og boligprosjekter. Her diskuterer daglig leder Magnus Svensen løsninger med noen av sine ansatte.

Lars Engen og Magnus Svensen kjente ikke hverandre fra før, men da Lars tok kontakt, fant de raskt tonen og merket at de snakket samme språk. Nå har de to rådgivningsselskapene Plusconsult og Vikenconsult flyttet sammen i felles lokaler midt imellom Sarpsborg og Fredrikstad.

- Vi hadde vært borti hverandre ved at vi hadde prosjekter for samme kunder, men fra hver vår kant. Siden jeg i begynnelsen drev helt alene følte jeg behov for et større fellesskap og tok kontakt med Magnus i Vikenconsult. Vi fant raskt ut at vi kan konkurrere bedre og utvikle oss raskere gjennom et samarbeid, selv om vi fortsatt skal holde selskapene atskilt. Dette er foreløpig et samboerskap med spennende potensial, sier Lars Engen i Plusconsult.

Han driver som rådgivende ingeniør innenfor elektro og leverer rådgivning, avanserte beregninger, prosjektering og tekniske beskrivelser, blant annet. Vikenconsult leverer tilsvarende tjenester innenfor VVS til bygg- og anleggssektoren. De utelukker ikke at samarbeidet kan utvides til å omfatte også andre tekniske fag med tiden. Planen er å kunne fylle hele behovet med rådgivende tjenester i større prosjekter.

Vi etablerer nå et kompetansehus med flere ben å stå på, men tror det er viktig at vi holder oss til de tekniske fagene som Elektro, VVS, og tilsvarende. - Geografisk ser vi ingen begrensninger, hverken i dag eller i fremtiden, smiler de to gründerne.

Gir mer enn forventet

- Både Vikenconsult og Plusconsult har ambisjoner om å vokse, enten gjennom oppkjøp av andre virksomheter eller at vi etablerer oss på steder med svak konkurranse i bransjen. Vi vet av erfaring hva mange klager på i vår bransje. De får ofte ikke det de ber om, og det kan være manglende tegninger eller planer med sviktende innhold. Vi skal vinne markedsandeler ved å gi kunden mer enn forventet, og da tenker vi ikke bare på pris, men også å gjøre litt ekstra for kunden. For eksempel kan Vikenconsult bistå kundene med innregulering eller merking av de tekniske anleggene med egen graveringsmaskin. Vi har også dronepiloter tilgjengelig hvis det er behov det. Plusconsult tilbyr egne produkter innen byggeplassbelysning, timelapse video og byggestrøm. Målet er å gjøre hverdagen bedre og lettere for våre oppdragsgivere.

I samme type båt

- Vi tror det blir en fordel for både kundene og oss at vi har flyttet sammen. Siden vi allerede var involvert i flere felles prosjekter, vil vi her kunne koordinere elektro og VVS på en enda bedre måte. Vi sitter ikke i samme båt, men i samme type båt og ser at det er synergier å hente ut av det, spesielt når vi er inne i samme prosjekt, sier Magnus Svensen. Han har bred bakgrunn fra lignende virksomhet i større rådgivningsselskaper. Med lang fartstid i både Cowi og Unionconsult fant han ut at det var på tide å ta et skritt videre i 2019. Da hadde han vært med på å etablere lokalavdelingen av Unionconsult, som raskt utviklet seg til en betydelig enhet. Denne ble til slutt overtatt av WSP, og det var i den forbindelse at tanken om en egen virksomhet for alvor slo rot hos Magnus. I 2019 startet han Vikenconsult med base på hjemmeadressen, men ansatte to medarbeidere i løpet av året. I dag er de totalt fem ansatte innen VVS og VA, mens ytterligere en jobber med merking.

Jobber i skyen

- I starten hadde alle ansatte hjemmekontor, noe som ga oss et fortrinn da restriksjonene som følge av koronapandemien kom. Mens andre begynte å famle med elektroniske kommunikasjonsløsninger, var vi allerede langt på vei og var vant til å samarbeide i skyen med både dokumenter og modeller. Vi jobber konstant med å videreutvikle arbeidsmetodikk, med fokus på blant annet å gi kunden eierskap i prosjektene, fortsetter Magnus. Han angrer ikke på at han inngikk bofellesskap med Lars.

- Nei, jeg elsker engasjerte mennesker som Lars og brukte ikke lang tid på å bestemme meg. Han kastet seg uti det, og da gjorde jeg det samme.

Tøft tidspunkt

Lars Engen startet Plusconsult i september 2020 da pandemien skjøt fart i hele samfunnet. Han hadde valget mellom å kjøpe seg inn hos eksisterende arbeidsgiver, eller å starte egen virksomhet. Han valgte det siste, selv om det var krevende tider.

- Det er aldri lurt å starte når alt går bra. Jeg tenkte at hvis jeg får til dette nå, midt i pandemien, vil det gå bra også i fremtiden. Da jeg gikk ut av døren, lovte jeg arbeidsgiveren å ikke kontakte de kundene jeg hadde hatt der. Jeg har holdt ord, men likevel har enkelte kunder kontaktet meg direkte. Da er det noe annet. Jeg har lang fartstid i bransjen og mitt kontaktnett var avgjørende for den starten selskapet fikk. Nå er oppdragsmengden så stor at jeg ser meg nødt til søke etter ansatte som vil være med på det videre eventyret.

Søker medarbeidere

Begge de to selskapene er involvert i en rekke større prosjekter allerede og begge er i gang med å rekruttere nye medarbeidere.

- Frem til nå har jeg vært alene med både prosjektgjennomføring, salg og drift, men nå er oppdragsmengden sterkt økende. Jeg ser meg derfor nødt til å ansette. Det er vanskelig å rekke alt, sier Lars Engen. Han har fått inn flere interessante søknader til jobben, men vil være nøye med å plukke ut den rette.

- Vi er i gang med prosessen med å skaffe oss en syvende medarbeider. Det er nemlig nok av jobber der ute. Nå skal vi bare vise kundene at vi er det rette valget, sier Magnus Svensen.