Rambøll med på stort byutviklingsprosjekt

Store oppdrag med prosjektet Innseilingen på Værste, gjør Rambøll sterkt delaktig i byutvikling og ingeniørkunst som skaper fremtiden.

Illustrasjon som viser hvordan et område kan bli i fremtiden
Værste bygges til en attraktiv bydel. Rambøll er tildelt en viktig rolle i byutviklingsprosjektet. (3D-illustrasjon: Atelier Oslo)
Værste bygges til en attraktiv bydel. Rambøll er tildelt en viktig rolle i byutviklingsprosjektet. (3D-illustrasjon: Atelier Oslo)

De 32 ansatte på Fredrikstad-kontoret rigger for vekst og ønsker seg flere kompetente kolleger. Med en rekke innovative prosjekter kalkulert i havn, ligger grunnlaget for spennende arbeidsoppgaver og karrieremuligheter for unge ingeniører.

Det som skjer hos oss nå, er en følge av strategisk jobb vi har gjort over tid. Tett på samarbeidspartnere og forretningsrelasjoner gjør vi innsatsen som må til for å vinne nye kontrakter. Prosjektet Innseilingen er ett av flere eksempler på at vi kvalifiseres for å være med på å bygge fremtidens byer sammen med våre kunder, sier avdelingsleder ved byggavdelingen hos Rambøll, Nils-André Buer.

Drøm for ingeniører

Rambøll-kontorene ligger midt i smørøyet av Fredrikstads nye bydel Værste. Området er helt sentralt i byutviklingen, hvor det er attraktivt både å jobbe og å bosette seg. Beliggenheten i det tidligere industriområdet har gaver fra naturens og geografiens sider.

Derfor hviler det stort et artkitektonisk og etisk ansvar på skuldrene til de som tar viktige beslutninger. Å delta i denne utviklingen er en drøm for ingeniører og arkitekter.

Boligprosjektet Innseilingen ligger ved Vesterelva, med gangavstand til sentrum den ene veien og havet mot vest. 300 boliger gjennom fire byggetrinn med 14 punkthus vil om noen år myldre av folk med høy trivsel i sin nye leilighet. Ove Skår AS har signert kontrakt for byggetrinn 1 med 63 leiligheter, og Rambøll er med fra starten.

Dette er én av flere nye spennende avtaler vi har sikret oss, med lokal tilhørighet. Vi er ikke størst i vår bransje, men med et stort globalt nettverk og dyktige ansatte i alle ledd stiller vi sterke nok til å lande attraktive avtaler, sier Buer.

I samme åndedrag nevner han også Postterminalen i Moss for PEAB og Kemira Chemicals i Fredrikstad som nye avtaler Rambøll har sikret seg.

Visjoner blir virkelighet

Paulina Hannah er både kontorleder hos Rambøll i Fredrikstad og seksjonsleder Project Management Østlandet. Hun mener Rambøll som arbeidsplass blir enda mer interessant for mulige jobbsøkere som en følge av de spennende avtalene. Kontoret har godt og trivelig miljø med engasjerte og motiverte ansatte.

Fordelen med at vi ikke er størst, er at nyansatte med ambisjoner kan finne raske karriereveier hos oss. De får være med på å hjelpe kundene å finne ut hva de bør gjøre. Vi gjør visjonene til både kunder og ansatte til virkelighet, sier hun.

Bærekraft står også helt sentralt i både visjon og operative arbeidsoppgaver hos Rambøll. Oppdrag som rådgivende ingeniører innen bygningsfysikk leveres kontinuerlig. Nå har Fredrikstad-kontoret også gått til anskaffelse av en bygningsskanner og GPS/målebok.

Dermed kan bygninger måles og modelleres innvendig og utvendig. Kundene får presentert visuelle og nøyaktige bilder av både nåtid, idéperspektiver og en mulig fremtidig løsning, i tillegg til en nøyaktig innmåling av alle konstruksjoner og komponenter.

Dette er et nyttig verktøy som gjør utfordringene og oppgavene våre enda mer spennende og digitaliserte. Vi blir i stand til raskt å levere presise løsningsforsleg til kundene, sier seksjonsleder Morten Solheim.

På befaringer kan det være detaljer som er vanskelig å huske på når man setter seg ved foran PC-skjermen, men med skannerløsningen får man med seg alt og sikrer kvaliteten i arbeidet.

Attraktiv rådgiver

Rambøll i Fredrikstad har bygget seg en solid kundeportefølje og fremstår som en etterspurt rådgivervirksomhet for bygg og strukturer som skal formes i store og små sammenhenger. Mange store prestisjeprosjekter er skapt i samarbeid med Rambølls kloke hoder.

Rambøll Fredrikstad gir muligheten til å delta i innovative og bærekraftige prosjekter, og gjøre en forskjell for mennesker og skape verdier for kundene, sier Paulina Hannah.

Hun utdyper at Rambøll har mange ben å stå på i markedet, og at bedriften jobber med både bolig, næring, industri og marine prosjekter.

Ønsket om å være med på å utvikle samfunnet i en bærekraftig retning står sterkt både i strategien og arbeidsmiljøet. Det kalles DNA-et til det globale ingeniør-, arkitekt-, og konsulentselskapet. Hele 18.000 hoder har bedriften totalt i 35 land. I Norge er det 14 kontorer.

Rambøll er opptatt av å dyrke den lokale identiteten gjennom lokal kompetanse og nettverk.