Prosjektteam fra WSP sikrer kundens behov

SARPSBORG: WSP Norge vant nylig en anbudskonkurranse om prosess- og prosjektledelse for en ny skole og idrettshall i Halden.

WSP Norge skreddersyr prosjektteam for det enkelte oppdraget. Det sikrer deg som oppdragsgiver et riktig produkt til riktig pris, og er således en god investering. Her ser vi fra venstre prosjektlederne Frøydis Oraug, Henrik Forselund og Kristin Borander, samt avdelingsleder i Østfold Thomas Theodorsen.

WSP Norge har stor suksess med å skreddersy tverrfaglig prosjektteam for å identifisere og ivareta oppdragsgivernes behov. Nylig vant de en anbudskonkurranse på prosess- og prosjektledelse på en ny skole- og idrettshall i regi av Halden kommune, hvor nettopp bred fagkompetanse og oppgaveforståelse ble vektet høyt.

- Utviklingsprosjekter er blitt såpass kompliserte og omfattende at det ikke lenger er mulig for én prosjektleder å håndtere alt. Vi setter derfor sammen prosjektteam i møtet med byggherrer for å kunne sikre at prosjektet blir levert med rett kvalitet og til riktig pris, sier Thomas Theodorsen, prosjektleder og avdelingsleder for Østfold-kontoret på Tunejordet i Sarpsborg.

Store på skoler

I Norge har WSP blitt en foretrukket og ledende aktør landet over, blant annet innen skolesektoren, og har en rekke prestisjeprosjekter på referanselisten. Nå har selskapet også vunnet konkurransen om prosjektledelse for et byutviklingsprosjekt i Halden, knyttet til nye Os skole og en tilstøtende, stor idrettsarena.

- Det ble lagt stor vekt på kvalifikasjoner og oppgaveforståelse. Et slikt prosjekt krever mange parallelle prosesser, understreker prosjektleder Kristin Borander, med skole som sitt spesialfagområde.

WSP har egne pedagoger med praktisk erfaring fra undervisning, som sikrer at prosjektet ivaretar både ansatte og elevers behov for gode læringsmiljøer.

- Nettopp å kunne hente ressurser og kompetanse på tvers av alle våre kontorer, er en av våre store styrker. På den måten skreddersyr vi team til hvert enkelt oppdrag, legger hun til.

Avdekker behovet

Også anskaffelsesprosessen har WSP en suksessformel på, som sikrer at riktige løsninger blir valgt, samt at det som tegnes faktisk er byggbart.

- Det er ofte en utfordring for oppdragsgiverne at de ikke klarer å beskrive sitt behov. Vi inviterer derfor aktuelle leverandører tidlig inn i prosessen for å kartlegge hvilke muligheter som finnes for å kunne skape et bærekraftig og framtidsrettet bygg i tråd med behovene, forteller Thomas.

- Med vår modell, blir byggherren aktivt med og utvikler prosjektet både fram til utlysning av totalentreprisekonkurranse og i utviklingsfasen før byggearbeidene starter.

Små og store prosjekter

Denne ”gjennomføringsmodellen” kan lett overføres til andre typer utviklings- og byggeprosjekter, som sikrer at du som oppdragsgiver får en optimal prosess helt fra planlegging til ferdigstillelse og idriftsettelse. Og ikke minst: at du faktisk får det bygget du har behov for både i dag og i årene som kommer.

- Vi kan påta oss prosjektansvaret fra A til Å, eller vi kan bruke vår spesialkompetanse på deler av et utviklingsprosjekt.

Vil du være med på laget?
Lokalkontoret skal vokse ytterligere, og søker flere nye medarbeidere innen bygg og samferdsel.

- Er du den rette for oss, kan vi tilby et utviklende og godt miljø med gode mulightere for en spennede yrkeskarriere, sier avdelingslederen.

Fakta

  • en del av det verdensledende tekniske rådgiverselskapet WSP
  • en av landets ledende virksomheter innen profesjonell prosjektledelse
  • leverer prosjektledelse, prosjektutvikling og prosjektrelaterte spesialisttjenester til offentlige og private aktører innen bransjer som bygg, infrastruktur, samferdsel, eiendom, energi og industri
  • basert på lokal ekspertise og global kunnskap, planlegger og utformer WSP bærekraftige samfunn som er rustet for fremtiden