SG Arkitekter bak Europas mest moderne bølgepappfabrikk

Den nye Peterson-fabrikken i Svinesundparken er full av digitaliserte og integrerte løsninger. De fleste involverte i prosjektet er lokale; bygget er tegnet av SG Arkitekter i Halden.

Den nye Peterson-fabrikken er godt synlig fra E6. Her med Jon Tore Grimsrud, arkitekt på prosjektet, i forgrunnen.
Den nye Peterson-fabrikken er godt synlig fra E6. Her med Jon Tore Grimsrud, arkitekt på prosjektet, i forgrunnen.

Den nye Peterson-fabrikken i Svinesundparken er full av digitaliserte og integrerte løsninger. De fleste involverte i prosjektet er lokale; bygget er tegnet av SG Arkitekter i Halden.

Opprinnelig var det snakk om å lage ishall til OL i ‘94 på den sentrale tomten inntil E6 og rett ved grensen. Flere lokale investorer gikk sammen om å kjøpe tomten og planerte den ut. Siden har den ligget der ubrukt. 

For to år siden begynte Peterson Packaging å se seg om etter en ny tomt utenbys, for de fant ikke det de ønsket i Sarpsborg. Med stort volum på det ferdige produktet som skal transporteres, er det helt nødvendig med fabrikker relativt nær markedet. Da fungerer det ikke med fabrikk i Kina.

– Et stort antall trailere hvert døgn gjør dem avhengig av å ligge tett ved E6. At det i tillegg ligger en stor trailerparkering med flere mattilbud, bilvask og bensinstasjon ved siden av var ingen ulempe, forklarer Jon Tore Grimsrud, seniorarkitekt i SG Arkitekter.

Komplekst prosjekt

Som oftest starter et bygg på tegnebrettet til arkitekten. Dette prosjektet var annerledes. 

– Planen var allerede lagt, og det ble en annerledes måte å jobbe på. Egentlig skulle vi kle inn noen enorm maskiner. Vi fikk forelagt en romplan, og det ble mange møter i forkant, også med ingeniører fra bl.a. Belgia og Sverige. Dette var komplekst med mange store maskiner som skal få plass. Vegg-i-vegg med fabrikken ligger kontorfløyen som ble tegnet på en mer ordinær måte av SG etter et romprogram, etterfulgt av detaljtegninger i samarbeid med interiørarkitekt. Det har vært en hyggelig og veldig lærerik prosess med erfaring vi kan ta med oss videre til lignende prosjekter siden.

Høyteknologisk

Det nye anlegget er basert på «Greenfield»-tenkning, som innebærer at man starter fra null og bygger et anlegg basert på de mest oppdaterte teknologier.

Anlegget sto ferdig høsten 2019, og omfatter produksjonsanlegg, lager og distribusjonssentral med et bruttoareal på 29.000 m² med et 42 meters helautomatisert høylager.

– Høylageret skaper et veldig vindfang som løfter fundamentet. Derfor var det viktig med kraftig fundamentering i fjellgrunnen. Alle de prosjekterende har jobbet bare på data, i 3D (BIM). En høyteknologisk prosess på et fremtidsrettet prosjekt.

Lokale leverandører

Det nye anlegget er et flaggskip for Peterson, med fullt ut digitaliserte og integrerte løsninger som sikrer effektivitet, leveringssikkerhet og kortere leveringstider for kundene. Det er mange involvert i et stort prosjekt som dette. De aller fleste er hentet lokalt.

– Byggherre var Peterson Packaging AS, SG var arkitekter og AS Betongbygg totalentreprenør. Multiconsult har vært konstruktør, Klima Øst leverte ventilasjon, mens VVS er utført av Rørcompaniet. GK Elektro AS distrikt Østfold har stått for det elektriske, sier Jon Tore Grimsrud ved SG Arkitekter.


SG Arkitekter AS

Strandstredet 1, Halden

69 17 63 40

www.sgarkitekter.no


 Her finner du oss