Sikrer kundenes verdier

RYGGE: Kiwa er en akkreditert og upartisk aktør som sikrer verdier gjennom testing, inspeksjon og sertifisering. Redusert nedetid og risiko, økt sikkerhet, færre feil og konflikter – og ikke minst bedre økonomi.

Laboratorieingeniør Nikolai Andersen tester styrken på en komponent gjennom trykk- og strekkbelastning. Laboratoriet er velutstyrt og kan utføre en rekke ulike tester på de fleste materialer.
Laboratorieingeniør Nikolai Andersen tester styrken på en komponent gjennom trykk- og strekkbelastning. Laboratoriet er velutstyrt og kan utføre en rekke ulike tester på de fleste materialer.

Kiwa er en akkreditert og upartisk aktør som sikrer verdier gjennom testing, inspeksjon og sertifisering. Redusert nedetid og risiko, økt sikkerhet, færre feil og konflikter – og ikke minst bedre økonomi.

– Jo tidligere vi kommer inn i prosessen, desto lettere er det å være i forkant og vurdere risiko i et prosjekt. Vi går da gjennom dokumentasjon og kravspesifikasjoner, samt følger opp at produktene er i henhold til bestillingen, sier Per Nossen, salgs- og forretningsutvikler i Kiwa Inspecta.

– Bedrifter som følger krav og fastlagte akseptkriterier, samt etablerte inspeksjons- og testplaner, opplever i større grad at det bidrar til å redusere risikoen for avvik.

Ifølge Nossen er det også mer lønnsomt for kundene enn å måtte gå bakover i tid for å avdekke årsakene til avvik som har oppstått.

Etablert ny merkevare

Kiwa er et av verdens ledende TIC-selskaper og leverer tjenester innen testing, inspeksjon og sertifisering. I Norge er de tidligere kjent som Inspecta, Teknologisk Institutt og Teknologisk Institutt Sertifisering.

– Som del av Kiwa tilbyr vi enda flere tjenester enn tidligere, i tillegg gir det oss tilgang til flere ressurser og mer kompetanse. På den måten får våre kunder kun én part å forholde seg til, sier Nossen.

Lang bransjeerfaring

Fra Rygge tilbyr forretningsområdet Inspeksjon tjenester innen tredjeparts inspeksjon, ikke-destruktiv testing og materialteknisk testlaboratorium med skadeanalyser.

– Våre inspektører har lang bransjeerfaring og med det følger høy kjennskap og innsikt i ulike produksjonssystemer og prosesser. De er eksperter innen sveising, overflatesystemer, korrosjon, materialteknologi, damp- og hetvannsystem, samt kompositter og betong. Det gjør dem kompetente til å avdekke risiko og potensielle avvik på et tidlig stadium, sier Nossen.

– Kundene finner vi i stor grad innen olje og gass, prosessindustri, infrastruktur, bygg, samt energi og kraftverk.

Nossen påpeker at de ikke er en rådgiver, men en kontrollerende aktør.

– Uavhengighet og integritet er grunnleggende pilarer for oss, understreker han.

Etablert i energibransjen

Kiwa har de siste årene etablert seg som leverandør til energibransjen. Stadig flere vindturbinparker bygges her til lands, og det igjen stiller en rekke krav også til kraftige fundament.

– Vi følger opp produksjonen for entreprenørene ved å gjennomgå dokumentasjon og krav på forhånd. I tillegg inspiserer og sjekker vi leveranser og montasje av alt stål, sveiseprosedyrer, materiale, laboratorietester, samt overflatebeskyttelse og betong. Sammen med våre kolleger i Norge har vi forsterket kompetansen ytterligere, sier Nossen.

Selskapet sjekker også høyspentkabler både ved produksjon, slutt-test fra fabrikk og forlegning i kabelgrøfter.

– Dette bidrar i stor grad til å redusere risiko for avvik ved en senere fase i prosjektet Kiwa leverer et vidt spekter av tjenester som reduserer risiko for avvik senere i prosjektene, dette kommer utbygger og utførende entreprenør til gode.

Testing og skadeanalyse

Kiwa Inspecta flyttet fra Sarpsborg til Rygge for to år siden, og har siden den gang investert og skreddersydd et kompetansesenter for testing og skadeanalyse i romslige omgivelser.

Her testes blant annet materialer og produkter for trykk, strekk, temperatur, rystelser for å avdekke styrke og eventuelle svakheter.

– Ved å teste materialer og komponenter før produksjon, reduseres risikoen for feil og økonomiske tap, forteller Nossen.

– Ikke-destruktiv testing brukes som en del av produksjons- eller installasjonskontroll for å sjekke at kvalitetskravene oppfylles. Eksempelvis viser røntgentesting om en skjøt er fullstendig sveiset eller om den inneholder defekter som ikke er tillatte.

Selskapet benytter skadeanalyser for å finne rotårsaker til feil og skader som oppstår på produkter og materialer.

– Laboratoriet har god kompetanse og erfaring på dette feltet, og vi er utstyrt for å gjennomføre skadeanalyse på ulike materialer. I tillegg samarbeider vi i stor grad med våre kompetansemiljø i Oslo og på Kongsberg, avslutter han.


Kiwa Inspecta

Granheimveien 12
1580 Rygge

901 44 352