Skreddersydd lokal ingeniørkompetanse

SARPSBORG: Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Resultatet av deres arbeid er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann.

I 2017 sto denne flotte gang- og sykkelbrua fra Hafslundsøy til Opsund ferdig.
I 2017 sto denne flotte gang- og sykkelbrua fra Hafslundsøy til Opsund ferdig.

Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Resultatet av deres arbeid er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. I Sarpsborg har de spesialisert seg på bygg og infrastruktur.

Sweco Sarpsborg er en del av Sweco Norge, med snart 40 ansatte lokalt. Samlet kan de tilby alle ingeniørfag, mens Sarpsborg-kontoret har spesialisert seg på bygg og infrastruktur.

– Innenfor disse to hovedfeltene har vi byggteknikk, brannteknikk, bygningsfysikk/energibruk innen bygg, samt vei, vann og avløp innen infrastruktur. I tillegg bidrar vi med arealplanlegging og prosjekt- og byggeledelse. Vi samarbeider tett med de andre kontorene, og kan tilby alle ingeniørfag, samtidig som kunden kun trenger å forholde seg til én person, forklarer Karin Anja Arnesen, avdelingsleder ved Swecos kontor i Sarpsborg.

Offentlig og privat

For tiden jobber de med gang- og sykkelvei samt kollektivfelt mellom Hafslund og Dondern i Sarpsborg for Statens vegvesen. Her utarbeider de mulighetsstudie og reguleringsplan. De jobber også med InterCity i Moss for Bane NOR, og utbedrer Rockwool-fabrikken i samme by.

– Vi tar oppdrag for offentlige byggherre som Statens vegvesen, Bane NOR, kommuner, Forsvarsbygg, Statsbygg osv. Vi samarbeider også med totalentreprenører og detaljprosjekterer for dem i både byggeprosjekter og infrastukturprosjekter. I tillegg har vi spesialkompetanse på å utvikle områder og prosjektere for private eiendomsutviklere, fortsetter Arnesen.

– Vi ser at rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT) av større bygg for å tilpasses en ny tid, er et fagområde som er voksende og her har vi god fagkompetanse og erfaring på alle nivåer.

I 2017 sto ny og flott gang- og sykkelbru fra Hafslundsøy til Opsund ferdig, også den med Sweco involvert.

Verdens høyeste trehus

– Vi har også spesialkompetanse innenfor bygging i tre, et bærekraftig og miljøvennlig materiale som er raskt å sette opp og gir ryddige byggeplasser. Vi ser at flere og flere offentlige byggherrer ønsker bygg med tre som materiale. Vi har jobbet med Treet i Bergen, som tidligere var verdens høyeste trehus på 14 etasjer og bygget med en kombinasjon av moduler, limtrekonstruksjoner og massivtre. Nå er det Buchardt-eide hotellet Mjøstårnet i Brumunddal som er verdens høyeste med hele 18 etasjer, som åpnet i mars i år. Også dette har vi vært med på, opplyser avdelingslederen om.

Region Viken

Jobber man i Sweco, har man hele Norge som arbeidsplass. Sweco Norge har 1.650 ansatte totalt, Sweco-konsernet hele 15.000 i hele Europa, mens Sweco Sarpsborg er en del av region Viken sammen med kontorene på Ski og i Lillestrøm med totalt 150 ansatte.

– Vi samarbeider tett med de andre regionkontorene, jobber på de samme prosjektene og utveksler ressurser og kompetanse. Dette har de gode rutiner på. Sammen kan vi tilby tjenester innen feltene VVS, elektro, geoteknikk, landskapsarkitekter i tillegg til bygg og infrastruktur. Vi er kjent for å levere ekstremt god kvalitet, sier Arnesen.

Trenger mer seniorkompetanse

Sarpsborg-kontoret vokser fort, og allerede har de rukket å ansette 10 nye i år.

– Vi trenger enda flere, spesielt seniorkompetanse innen bygg, infrastruktur, og arealplanlegging. Vi har også behov for geoteknikere og landskapsarkitekter. Ingeniører og sivilingeniører eller noen med master innen disse fagene. Vi kan tilby en spennende, utfordrende og lærerik arbeidsplass med stor variasjon og med meget godt arbeidsmiljø, forteller avdelingsleder ved Sweco Sarpsborg, Karin Anja Arnesen.


Noen av Swecos prosjekter i Østfold

Rv 111 Hafslund/Dondern – Statens vegvesen

 • Mulighetsstudie og reguleringsplan
 • Statens vegvesen planlegger utvidelse av Rv 111 mellom Hafslund og Borgen (1,4 km) for økt fremkommelighet, trafikksikkerhet og attraktivitet for kollektivtrafikk og myke trafikanter
 • Her er det politisk engasjement, da prosjektet inngår i Bypakke Nedre Glomma og er det bompengeutløsende prosjektet i Sarpsborg
 • En særskilt problemstilling i prosjektet er å ivareta naturtype hul eik
 • Et tverrfaglig prosjekt med mer enn 15 ulike fag involvert og et budsjett på ca. fem millioner kroner

Kruses gate – Sarpsborg kommune

 • Rehabilitering av eksisterende VVA-anlegg i området i og rundt Kruses gate i Sarpsborg
 • Eksisterende avløpsledninger skal legges om fra fellessystem til separatsystem
 • Brødrene Lie er utførende entreprenør, og anleggsfasen er beregnet til to år
 • Arbeidene består av rundt 1.200 meter VVA-anlegg, inklusive 20 kumgrupper
 • Anleggskostnaden på prosjektet er rundt 13 millioner kroner

Lisleby Flerbrukshall – Fredrikstad kommune

 • Komplett bygningsfysisk prosjektering, inklusive energiberegninger.
 • Skole og idrettshall på ca. 3.300 kvm.
 • Passivhusstandard, massivtre og sedumtak

Sweco Sarpsborg AS

Statsminister Torps vei 1a
Sarpsborg

69 13 96 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.sweco.no