Sluttfører teknisk avansert bygg til redningshelikoptere

Forsvarsbygg bygger for nye redningshelikoptre på seks steder i landet. På Rygge er Backe Østfold samarbeidspartner og entreprenør.

Fra venstre: Administrerende direktør, Stein Håkon Glosli; prosjektleder, Åsmund Stokkeland (Forsvarsbygg); prosjekteringsleder, Svein Johannessen og prosjektleder, Sjur Tømte.
Fra venstre: Administrerende direktør, Stein Håkon Glosli; prosjektleder, Åsmund Stokkeland (Forsvarsbygg); prosjekteringsleder, Svein Johannessen og prosjektleder, Sjur Tømte.

Forsvarsbygg skal på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet oppføre bygg og anlegg til redningshelikoptertjenestens nye helikoptre på til sammen seks steder i landet. På Rygge er Backe Østfold samarbeidspartner og entreprenør.

Nå er de i ferd med å sluttføre en ny base, et teknisk avansert bygg, som skal overleveres i slutten av juni. Den nye helikopterbasen er moderne, funksjonell og fullspekket med avanserte løsninger.

– Rent teknisk overgår dette de fleste prosjekter vi har hatt tidligere, sier prosjektleder Sjur Tømte i Backe Østfold.

– Selve bygget er ikke det oppsiktsvekkende, men hvordan det er innredet og de tekniske løsningene er avanserte. Vi jobbet i to måneder med forberedelser og etablering av et fungerende team og var blant annet på befaring i Banak, der det er satt opp et tilsvarende bygg tidligere. Det lærte vi mye av, fortsetter Tømte.

Ideell byggeplass

– Selve byggingen startet i januar 2019, og hele byggeperioden har fungert svært bra. Det kan virke strengt på militære områder, men vi har hatt en byggeplass der vi har fått være i fred og ikke vært utsatt for verken innbrudd eller plunder og heft på noe vis. Sett fra vår side har det vært en ideell byggeplass, sier han.

– Vi er like fornøyd med Backe Østfold og deres underentreprenører, bekrefter prosjektleder i Forsvarsbygg Åsmund Stokkeland.

Han har ledet prosjektet Rygge NAWSARH-EBA (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter), som Forsvarsbygg har gjennomført på vegne av Justis- og Beredskapsdepartementet.

Søkelys på kvalitet

Byggherre og entreprenør har i felleskap diskutert fremdrift og kvalitetskrav, og har sammen kommet frem til en omforent plan som har blitt fulgt.

– Vi har kunnet luke ut eventuelle feil, slik at alt fungerer når brukerne flytter inn. Derfor føler vi oss trygge på at vi leverer fra oss et godt prosjekt denne gang også, sier Tømte.

100 mann i sving

– Det har vært et stort prosjekt for Backe Østfold, og på det meste hadde vi mellom 70 og 100 mann i sving. Det er uvanlig mye på ett prosjekt, sier administrerende direktør Stein Håkon Glosli.

Han legger til at de har brukt nærmere ni prosent lærlinger, mens kravet er fem. Også underentreprenørene har benyttet en stor andel lærlinger på prosjektet.

– Det er viktig for oss som bransje, og vi gjør ikke dette for å oppfylle kravene, men av egeninteresse for å kunne fylle på med fagfolk, sier Glosli.

Digitalisert prosjekt

Digitaliseringen har inntatt byggebransjen for flere år siden, og modeller i 3D har blitt et viktig hjelpemiddel for å bedre flyten i prosjektet og eliminere mulige feilkilder.

– På et bygg som dette har det vært uvurderlig. Her er det så mange tekniske løsninger at vi hadde brukt lenger tid på prosjektet med de tradisjonelle 2D-tegningene på papir. Ikke minst i tekniske rom, der det ikke alltid er like lett å se hvor rør og kabler skal gå, er 3D-modeller et godt hjelpemiddel.

Nettbrett

Alle som har vært involvert i prosjektet har kunnet logge seg på via en iPad, for eksempel, og se hva som er gjort, hva som skal gjøres og i hvilken rekkefølge.

– Vi opererer hele tiden med bare én gjeldende fil, som oppdateres når noen gjør endringer. På den måten får alle beskjed samtidig om når en ny modell er ute, forteller prosjekteringsleder Simen Johannessen i Backe Østfold.

– Også brukerne har vært involvert i modellen, slik at vi på et tidlig tidspunkt har kunnet se hvor de skulle installere ulike innredninger. På den måten unngikk vi å bygge konstruksjoner som i ettertid ville være til hinder for dem. Både stoler, bord og andre møbler er lagt inn i modellen, sier Sjur Tømte.

Teknisk utfordrende

Den nye redningsstasjonen består av tre store hangarer med plass til tre redningshelikoptre, hvorav ett til enhver tid står klar til innsats, en hotelldel, verksteder, kontorer, kjøkken, møterom, tv-stue, treningsrom og en hel fløy til disposisjon for den italienske leverandøren av redningshelikoptrene, Leonardo Helicopters. De skal ha fast tilhold på Rygge og vedlikeholde de nye maskinene som ser ut til å bli levert i 2022. Hele byggeprosjektet har en verdi på 131 millioner kroner.

– Et passe stort prosjekt for Backe Østfold, og veldig spennende for oss som ofte er involverte i store boligprosjekter. Dette er samfunnsnyttig og har vært teknisk utfordrende, sier Sjur Tømte.

– Ekstra morsomt for oss var det at mens AF Gruppen har bygd tre slike redningsstasjoner i Norge tidligere, var det Backe Østfold som vant denne kontrakten på vår hjemmebane. Det er vi stolte av, sier Stein Håkon Glosli.

Byggherre og oppdragsgiver

  • Forsvarsbygg

Underentreprenører til prosjektet

  • Grunnarbeid: Park & Anlegg AS
  • Dører/porter: WND (West Norge Doors)
  • Elektro: Caverion elektro
  • Ventilasjon: Luftteknikk AS
  • Rør og sprinkler: Brødr. Bastiansen AS

{snippet backe-ostfold}