Spesialist i bunn og grunn

SKEDSMOKORSET: Tuftet på mer enn 55 års erfaring, spesialtilpasset maskinpark og dyktige ansatte, kan Entreprenørservice AS påta seg selv de mest komplekse oppdrag innen boring, fundamentering og sprøytebetong.

Oppdraget i Sagdalen involverer både bore- og fundamenteringsavdelingen til Entreprenørservice. På bildet ser vi fra venstre administrerende direktør Hallvard Sindre, avdelingsleder Hans Flaten og prosjektleder Pål Henriksen i tunnelen i fjellet hvor borearbeidene utføres.
Oppdraget i Sagdalen involverer både bore- og fundamenteringsavdelingen til Entreprenørservice. På bildet ser vi fra venstre administrerende direktør Hallvard Sindre, avdelingsleder Hans Flaten og prosjektleder Pål Henriksen i tunnelen i fjellet hvor borearbeidene utføres.

Tuftet på mer enn 55 års erfaring, spesialtilpasset maskinpark og dyktige ansatte, kan Entreprenørservice AS påta seg selv de mest komplekse oppdrag innen boring, fundamentering og sprøytebetong. Det har gitt dem en ledende posisjon i det norske markedet.

Entreprenørservice er et heleid datterselskap av Skanska Norge AS, og er samlokalisert med Skanskas anleggsverksted i nytt bygg på Berger i Skedsmo. 

– Her ligger vi sentralt til og trives svært godt, sier administrerende direktør Hallvard Sindre.

Selskapet har i overkant av 100 ansatte og aktiviteten er høy, med en forventet omsetning på rundt 400 millioner kroner i 2018.

– Vi ønsker å være det beste alternativet innenfor våre fagområder, og har styrke og kompetanse til å påta oss selv de mest komplekse oppdrag. Det har gjort oss til en foretrukket aktør å samarbeide med både for profesjonelle og offentlige utbyggere landet over. Ved at vi kommer tidlig inn i prosjektene, kan vi påvirke til at de mest optimale løsningene blir benyttet. På den måten utgjør vi en vesentlig verdi for våre oppdragsgivere, sier Sindre.

Boring

Avansert boreteknikk har alltid vært én av grunnpilarene i selskapets  virksomhet, og selskapet er meget godt rustet til å imøtekomme strenge krav og vekslende forhold i alle typer berg og løsmasser. Gjennom utvikling av ulike metoder, dekker de hele markedets behov for spesialboringer.

Boreprogrammet omfatter blant annet:

  • Sjaktboring i berg med hulldiameter fra 250 mm–3 100 mm. Hullengder opp mot 650 meter. Oppdrag hovedsakelig innen vannkraft, vann og avløp
  • Retningsstyrt boring og måleteknikk
  • Boring for kabler, vann og avløp med og uten utforing
  • Kjerneboring, styrt kjerneboring for geologiske grunnundersøkelser i berg. Kan bore til 2 000 meter, avhengig av diameter og hullbane.
  • Styrt boring i løsmasser. Boring av styrbart pilothull, deretter opprømming og trekking av rør i en prosess. Diameter opp til ca. 500 mm og lengder opp til ca. 300 meter

Fundamentering

Gjennom nært samarbeid med hovedentreprenørene, rådgivende ingeniører og forskningsinstitusjoner bidrar selskapet til løsninger for en hver fundamenteringsutfordring.

Som en del av Skanska-konsernet er Entreprenørservice medlem av Skanska Foundations Group. Samlet utgjør gruppen en av verdens største aktører innen tyngre fundamentering.

Sprøytebetong

Moderne betongteknologi og spesiell påføringsteknikk gir sprøytebetong ypperlig heft til de fleste underlag. Sprøytebetong er velegnet til en rekke formål, bl.a.:

  • Sikring av tunneler, bergrom og fjellskjæringer
  • Stabilisering av fyllinger, gamle gråsteinsmurer o.l.
  • Sprøytebetong til brannsikring i tunneler
  • Forsegling av alunskifer eller andre problematiske bergarter
  • Reparasjoner av skadet betong

I de siste årene har Entreprenørservice AS hatt ca. 40 % av sprøytebetongmarkedet i Norge.


Sikrer godt avløp for kommunene

Entreprenørservice er i full sving med boring i Sagdalen i Skedsmo. Her skal det etableres avløpspumpeledning. – Det er ekstra hyggelig med oppdrag i nærområdet, sier prosjektleder Pål Henriksen og avdelingsleder boring Hans Flaten. 

Skedsmo kommune skal i samarbeid med Nittedal kommune og Nedre Romerike Avløpsselskap, legge en avløpspumpeledning fra Nittedal til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS sin sidetunnell ved Sagdalen.

Totalentreprise

Entreprenørservice AS vant anbudet om totalentreprisen og prosjektledelsen som omhandler den siste strekningen, fra Skjervagapet. Det skal også etableres 3x40 mm trekkerør i fjellet i Sagdalen for nødvendig sigalføring – som legges i samme borhull. Entreprisen har en kostnadsramme på 11,5 millioner kroner i tillegg til nødvendig spuntarbeider.

– Det viste seg etter prøveboringene å være mer løsmasse og mindre fjell enn oppdragsgiverne skisserte, som betinget andre løsninger. Vi må blant annet etablere en spuntgrop, hvor det er ni meter ned til fjell. I tillegg måtte vi utvide den etablerte tunnelen i fjellet noe for å få plass til boremaskinen, sier Henriksen og Flaten.

I full gang

Nå er utstyret rigget og arbeidene i full gang når dette leses. Ved hjelp av trykk og roterende borekroner, knuses fjellet centimeter for centimeter og skylles ut før det pumpes opp til et sedimenteringsbasseng på utsiden.

Pilothullet bores først, deretter trekkes opprømmingskrone tilbake. Sjakten vil ha en diameter på rundt én meter når den er ferdig. Etter fullført boring trekkes pumpeledning (720 mm diameter) og trekkerør for signalkabler inn gjennom borhullet. Totalt skal det bores 240 meter og graves en grøft på ca 70 meter innen avløpsstrengen kan kompletteres.

Oppdraget skal være ferdig før jul, og de regner med at tidsplanen skal holde, til tross for de ekstra utfordringene som har dukket opp.