Spisskompetanse på boligventilasjon

Ventilasjon av bolig krever helt andre kunnskaper og egenskaper enn næringsbygg.

- Vi har alltid holdt til på Frogner, men flyttet inn i nytt næringsbygg for to år siden. Her har vi plass til både lager og videreutvikling av selskapet, sier daglig leder Tommy Aarseth.

- Det kreves helt andre kunnskaper og egenskaper for å installere boligventilasjon, enn det gjør i næringsbygg, sier daglig leder Tommy Aarseth i Aarseth Boligventilasjon AS på Frogner.

Aarseth har vært aktiv i bransjen siden 1994 og har spesialisert driften på boliger.

- Jeg er egentlig utdannet tømrer, men så behovet for kompetanse innenfor boligventilasjon tidlig på 1990-tallet. Den gang ble det satt inn en ventil der det passet seg og ingen etterspurte annen ventilasjon enn det. Etter hvert endret kravene seg, arkitekter fikk større fokus på ventilasjonsløsninger og jeg valgte å satse på dette framfor tømreryrket, sier Tommy Aarseth. Han har imidlertid betydelig fordeler i dag av å ha tømrerbakgrunn.

12 arbeidsplasser

I 2006 ble virksomheten så omfattende at han rådspurte økonomer og fikk til svar at han burde stifte et aksjeselskap. Etter den tid har utviklingen gått i bølgedaler, avhengig av konjunkturer, men nå omfatter Aarseth Boligventilasjon AS 12 arbeidsplasser, et omfattende lager, egen nettbutikk og tre avdelinger i et romslig næringsbygg i Frogner.

Vanlig med ettermontering

Ventilasjonsselskapet har i dag like mange private kunder som bedriftskunder. Når det gjelder proffmarkedet er det oftest nye boligenheter de leverer anlegg til. På privatmarkedet dreier det seg ofte om rehabilitering.

- Vi har flere oppdrag med ettermontering i eldre hus enn vi har nyinstallasjoner, og det er her vår spesielle kompetanse kommer til sin rett. I nye næringsbygg er det ofte enkelt å legge ventilasjonsrør og montere anlegg, mens vi i boliger ofte må sno oss rundt bjelker, legge rør og kabler bak gamle piper, over eksisterende himlinger og lignende. Siden boligene er bebodde, må vi overlevere et anlegg og et hus uten skader eller merker av noe slag, og dette er en kompetanse vi har spesialisert oss på. Vi må ta alle mulige hensyn, da kunden vanligvis ikke skal pusse opp etter at vi har vært der. Hittil har vi ikke gått fra et eneste hus uten et godt resultat, sier Aarseth.

Lært av sine feil

Han legger til at de lærte en hel del i tidlige år.

- Ja, vi gjorde noen feil som vi tok lærdom av og aldri har gjort senere. Blant annet har vi boret gjennom trappetrinn på en måte som gjorde at boret fikk tak i en tråd på teppet og rakte opp flere meter av det. En annen gang klarte vi å knuse en hel komfyrtopp på et kjøkken. Men sånt er historie, nå tar vi alle forholdsregler vi kjenner, og kunden blir fornøyd.

Service vokser mest

Av de tre avdelingene salg, montasje og service i selskapet, vokser servicebiten jevnlig og har blitt den mest omfattende avdelingen.

- Det har sammenheng med at de første ventilasjonsanleggene i bolig ble installert på 1980-tallet, og nå begynner mange å bli modne for utskifting. Anleggene har gjerne en levetid på 20-30 år hvis de får den servicen og det vedlikeholdet de trenger.

Egen lydfelle

Selskapet har selv utviklet en stille og effektiv lydfelle, og den har blitt populær hos mange ventilasjonsvirksomheter siden den er godt egnet for rehab og ettermarkedet på grunn av isolasjonstykkelsen.