Startet bygging av Furukrona i Begbyåsen

Backe Østfold er i full sving på flere prosjekter i Østfold og Follo, men er forberedt på tøffere tider i årene som kommer. Nylig startet de første trinn på byggingen av totalt 99 leiligheter i Begbyåsen i Fredrikstad.

Illustrasjonsbilde av boligblokker som skal stå ferdig våren 2024.
De tre blokkene i forkant er allerede satt i gang og skal stå ferdige våren 2024, mens de to i bakkant skal overleveres i årsskiftet 2024-25. Totalt er det 99 leiligheter i Furukrona.

Backe Østfold er i full sving på flere prosjekter i Østfold og Follo, men er forberedt på tøffere tider i årene som kommer. Nylig startet de første trinn på byggingen av totalt 99 leiligheter i Begbyåsen i Fredrikstad.

Det er Obos som står bak det nye boligfeltet, og Backe Østfold har gjennomført vellykket samarbeid med boligaktøren tidligere. Det passer godt inn i Backes ønske om å ha oppdrag for flergangsbyggherrer, eller det som kan kalles tilbakevendende og fornøyde kunder.

– Vi har jobbet lenge for å komme i mål med dette prosjektet og håper vi kan gjøre en så god jobb at vi kan etablere et langvarig kundeforhold med Obos. Det første større prosjektet vi fikk fra dem var Haraldåsen i Fredrikstad, som vi skal sluttføre sommeren 2023. I tillegg har vi hatt en del serviceoppdrag for Obos. Det er en viktig kunde for oss, sier Johan Abrahamson.

Krana på plass

Grunnarbeidene til de tre første blokkene som utgjør byggetrinn 1 er allerede ferdig, og byggekrana kom på plass siste uka i oktober. Nå skal byggearbeidene pågå fram til våren 2024, mens neste byggetrinn skal overleveres rundt årsskiftet 2024-25.

– Det interessante er at boligene skal bygges etter BREEAM Very good-standarden. Det er faktisk vårt første boligprosjekt som bygges slik, men vi er langt fra ukjente med standarden. Tidligere har vi bygd to næringsbygg på denne måten, sier Abrahamson.

Viktig region

Backe Østfold har fokus på markedet i Østfold og Nedre Glomma, spesielt, men er også aktive i Follo-regionen. For et par år siden åpnet de et markedskontor i Ski og har siden den tid vunnet flere store kontrakter. For kort tid tilbake overleverte de Giljehagen, midt i Ski sentrum, et prosjekt som har bydd på visse utfordringer. Ikke minst plasseringen som førte til at Backes håndverkere fikk bruke sin kompetanse og rutine.

– Vi er svært fornøyde med sluttresultatet som prosjektleder Tommy Slevigen har bidratt sterkt til. Til våren starter vi opp Vinkl-kvartalet i Ski, og samtidig skal vi bygge den nye svømmehallen Langhusbadet for Nordre Follo kommune. For oss er både Nedre Glomma og Follo viktige områder for oss, og per i dag lykkes vi godt begge steder.

Godt forberedt

Den generelle prisoppgangen i byggebransjen er en plage for mange utbyggere og entreprenører i dag. Mange sitter med fastprisavtaler og må levere omfattende prosjekter uten å tjene penger. Backe Østfold er forberedt på lignende tider en stund framover, men har økonomisk ryggrad til å gjennomleve nedgangen. Det betyr at de ikke endre mye på dagens driftssituasjon, men forsøker hele tiden å tiltrekke seg markedets beste prosjektledere og håndverkere.

Skal være klare

– Ordrebøkene fram til 2024 ser greie ut, men vi har vedtatt en vekststrategi, og den kan bli utfordrende å følge de nærmeste årene. Det er fortsatt mange prosjekter å regne pris på, men mange byggherrer velger å utsette når de ser prisoppgangen. Vi regner likevel med at utfordringene vil være tidsbegrenset, og da må vi være klare når markedet skyter fart igjen. Derfor vil vi beholde vår gode stamme og bygge på med nye gode håndverkere. Vi skal alltid være en attraktiv entreprenør, sier Johan Abrahamson.


Ny toppsjef i Backe Østfold

Johan Abrahamson er konstituert ny daglig leder i Backe Østfold etter at Stein Håkon Glosli valgte å slutte for å starte egen virksomhet. Abrahamson er en av flere kandidater til å overta på fast basis når styret i Backe AS skal ta sin beslutning.

Johan Abrahamson er langt fra et ubeskrevet blad i Backe Østfold. Mange vil kjenne han som driftssjef hos entreprenøren som er kjent for å levere feilfrie bygg både til privat og offentlig sektor gjennom en årrekke.

– Vi skal gjøre alt for fortsatt å levere feilfrie resultater, noe våre dyktige medarbeidere er en viktig brikke i. Derfor satser også Backe mye på videreutvikling av sine ansatte, ikke minst gjennom den såkalte Backe-stigen, som er utviklingsprogram. Vi søker stadig forbedringer ved å følge med på utviklingen av teknologi og byggeprosesser, samtidig som erfaringsoverføring, avviksregistrering og opplæring av alle ansatte gir økt kvalitet i alle faser av byggeprosjektet. Dette gjør vi bl.a. ved bruk av BIM, samt å benytte hjelpemidler som Dalux og Avvik.com.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Johan Abrahamson

Backe Østfolds nye daglige leder, Johan Abrahamson.

Viderefører linjene

– Jeg har kjent Glosli i 25 år, da vi første gang møttes hos vår felles arbeidsgiver i Uddevalla. Først skiltes våre veier, men etter at jeg valgte å jobbe fire år i Berlin, kom vi kontakt igjen gjennom nye arbeidsgivere. Han har vært en solid leder som jeg har lært mye av, sier Johan. Han forsikrer om at han skal videreføre den linjen Stein Håkon Glosli var en så sterkt forkjemper for, hvis han blir permanent daglig leder, nemlig satsing på miljøtiltak og videreutvikling av medarbeiderne.

Signerte 10 strakstiltak

– Glosli var glødende opptatt av bærekraft og å sette av et så forsiktig miljøavtrykk som mulig, og det er en tanke som etter hvert har slått rot i hele organisasjonen. Men også sentralt jobber Backe AS med utslippsreduserende tiltak og signerte nylig under listen på 10 strakstiltak som skal gjennomføres i bransjen. Listen er utarbeidet av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

– Backe Østfold jobber kontinuerlig med å redusere utslipp som hovedsakelig stammer fra transporter og gravearbeider. Vi vurderer stadig nye drivstoff, både syntetisk og biodiesel, der vi ikke kan bruke el i framtiden. Her er det mye å hente. Det samme gjelder klimagassregnskapet for materialer, der vi som har signert strakslisten forplikter oss til å redusere utslipp med minst 20 prosent, i samråd med byggherre, sier Abrahamson.

Han legger til at Backe Østfold har kommet veldig langt med syv av de ti punktene allerede og at resten skal være på plass i løpet av våren 2023.

De 10 punktene

  1. Innfør et miljøledelsessystem (miljøsertifisering)
  2. Definer en miljøambisjon i alle prosjekter
  3. Bruk klimagassregnskap for materialer i samråd med byggherre
  4. Sett mål om maks avfallsmengde og et strengere sorteringskrav enn i TEK
  5. Anbefal og tilrettelegg for ombruk og gjenvinning
  6. Tilby byggherren opsjon på et bygg med energiklasse a eller b
  7. Anbefal og tilrettelegg for bevaring av naturmangfold i dialog med byggherre
  8. Bruk system for, og jobb med utfasing av helse- og miljøfarlige stoffer
  9. Utfordre standard praksis og tilrettelegg for innovasjon
  10. Tilrettelgg for fossilfri eller utslippsfri byggeplass så langt mulig


Backe Østfold AS

  Rosenborgveien 3, 1632 Gml Fredrikstad

  69 35 70 80

  www.backe.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: