Økte med 60 prosent og søker medarbeidere

SKI: Hos Sweco Ski ansettes kun de aller beste.

Shakil Mohammad og Vibeke Lokøy trives i en jobb med stadig nye utfordringer.

Hos Sweco Ski ansettes kun de aller beste. Slik sikrer rådgivervirksomheten et av Follos sterkeste faglige miljøer og kan realisere prosjekter for lokale kunder, uansett størrelse og kompleksitet.

Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Resultatet av arbeidet er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. 14.500 medarbeidere i Nord-Europa, 1.500 av dem i Norge, sørger for at kundene får riktig ekspertise til alle typer prosjekter.

Økt med 60 prosent på ett år

Sweco Ski ønsker å være totalleverandør av rådgivning, med vekt på vann og avløp, landskapsarkitektur, vei- og arealplanlegging, prosjekt- og byggeledelse, byggeteknikk, geoteknikk, VVS og elektro. Kontoret ble en egen region i 2017, og var da 59 ansatte. Siden har de vokst i voldsom fart.

- Vi er nå 95 ansatte med stadig nye på vei inn - en vekst på over 60 prosent. Vi hadde et mål om å være hundre ansatte i 2020, men nå passer vi det allerede i år, over ett år før tiden. Vi vokser ut av kontorene våre og jobber nå med å bygge om så vi får plass til alle. Samtidig har vi en god økonomisk drift, med mange store prosjekter på gang. Vi trenger alltid nye dyktige folk, men ansetter ikke hvem som helst, kun de aller dyktigste, forklarer Arve Stenrud, regionsleder.

Ettertraktede medarbeidere

I tillegg til å være meget kundefokuserte er Sweco Ski stolte av sine medarbeidere.

- Skal jeg trekke frem noe jeg mener er vår styrke, må det være våre ansatte. Vi har utrolig dyktige mennesker som jobber her, og et svært godt arbeidsmiljø. Det er viktig for oss å få nyansatte fort ut i prosjekter, og ivareta dem fra første stund, utdyper Stenrud.

- Hver enkelt medarbeider har et stort ansvar, og alle er med på å ta avgjørelser. Vi er også svært opptatt av tillitsbasert ledelse, se alle medarbeiderne og gi dem den utviklingen de ønsker. Det gjør jobben interessant for alle involverte, tilføyer Guro Sverreng, gruppeleder for samfunnsplanlegging.

Etablerer egen geoteknikk-enhet

Geoteknikk er en stadig mer etterspurt kompetanse som grenser til mange andre fagområder. Swecos eksperter har erfaring fra alle typer grunnforhold og omfattende kunnskap om kvikkleire. De beregner og gir anbefalinger knyttet til problemstillinger som bæreevne, fundamenteringsforhold, skråningsstabilitet og områdestabilitet.

- Vi etablerer nå en egen enhet for geoteknikk her på Ski. Geoteknikere er vanskelig å få tak i men vi har ansatt en, og vi ønsker oss selvfølgelig flere så snart som mulig, fortsetter Sverreng.

Jobber lokalt

Sweco Ski ønsker å jobbe lokalt. Et bevisst valg som kommer både kunder og ansatte til gode.

- Våre kunder er omkringliggende kommuner, private, eiendomsbesittere og store entreprenørselskap. Noen av kommunene har vi rammeavtaler med, vi ønsker i fremtiden å ha det med alle. Vi jobber ut fra et kundefokus, og da er det viktig at våre ansatte er kjent i nærmiljøet. Der bransjen ellers jobber med å sentralisere driften, jobber vi ut fra en desentralisert struktur. Det skiller oss fra de andre, og gjør at vi kan fokusere på markedet i vår region – noe som er med på å gjøre kundene våre gode, understreker Stenrud.

- Samtidig er det en stor fordel for våre ansatte, der over 80 prosent bor i nærmiljøet. At de slipper å vente på et tog som ikke går til Oslo og heller kan slenge seg på sykkelen til jobb, er det mange som setter pris på. Med vår plassering på Ski stasjon er det også kort og enkel vei for de som bor litt lengre unna, sier Sverreng.
Sweco Ski ønsker å fortsette veksten, og er stadig ute etter nye kloke hoder. De kan tilby et tverrfaglig og sterkt fagmiljø, en hyggelig arbeidsplass og gode utviklingsmuligheter.

Sweco Norge AS
Jernbaneveien 5-7 (Ski stasjon)
Tlf. 982 11 330
www.sweco.no