Prosjekterte komplekst elektroteknisk anlegg

Når alarmen går på brannstasjonen, kan det stå om liv og store verdier. Hvert sekund teller, noe som krever 100 prosent oppetid på strømanlegg og digitale systemer. – Et komplekst, og spennende oppdrag, sier Trond Engløkken. 

Bilde av menn i refleksvest
Trond Engløkken sammen med Cato Søstrand, én av Rikelektros medarbeidere.

Han er prosjektingeniør og daglig leder i Rådgiverhuset, som har sørget for å ivareta de kritiske funksjonskravene i et avansert elektroteknisk nettverk. 

– For å sikre kontinuerlig leveranse av elektrisk kraft til brannstasjonen, er det tre ulike systemer som spiller på lag, forklarer han. 

– Det er normalkraft og generatorkraft, samt UPS – avbruddsfri strømforsyning – som sitter imellom og sørger for en sømløs overgang mellom kraftforsyningene og sikrer strøm når strømnettet faller ut.

Mange tekniske fag

Dette er med andre ord et innfløkt puslespill med mange brikker som skal passe sammen. Ikke bare strøm og elektronikk, men også de fysiske betingelsene. 

– Det er mange tekniske fag som skal inn i de samme kanalene og de samme himlingene. Alt tegnes i en 3D-modell, men fasiten får vi ikke før teorien blir til praksis på byggeplassen når systemene skal monteres.  

Kommunikasjon er et nøkkelord. 

– Ja, alle tekniske entreprenørene ønsker naturlig nok de beste fysiske forutsetninger for «sitt» fag. Da er det viktig å sitte rundt samme bord og forklare for å skape en felles forståelse for hele prosjektet. Det reduserer risikoen betraktelig for at det oppstår diskusjoner og uenigheter ute i anlegget. 

– I dette prosjektet har samarbeidet fungert utmerket, legger han raskt til. 

Alle fagretninger innen elektroteknikk

Rådgiverhuset består av rådgivende ingeniører innen elektro og elektroteknikk, og prosjekterer alle fagretninger innen elektroteknikk for offentlige og private utbyggere. 

– Her på brannstasjonen prosjekterte vi ut fra en ferdig lagt funksjonsbeskrivelse, men ofte tar vi hånd om hele prosessen for byggherre; det vil si funksjonsbeskrivelse, utarbeidelse av anbudsunderlag, prosjektering og oppfølging av prosessen helt til anlegget er i drift. 

Rådgiverhuset har lang fartstid i markedet, og har opparbeidet et svært godt renommé. Det bidrar til et jevnt tilsig av oppdrag. Noen som følge av vunnet anbud, de fleste som følge av direkte forespørsler. Det tar han som en stor tillitserklæring.

Prestisjeoppdrag

Referanselisten er svært lang, og inneholder prestisjebygg som det nye Porsche-anlegget, OBS Bygg og Hancobygget i Fredrikstad, boligprosjektet Gressvik Torg, den nye VW-senteret på Råbekken, samt nytt NAV-bygg, Tamburveien 3, Kvartal 273, nytt hovedbibliotek og ny ambulansestasjon i Sarpsborg. For å nevne noen.

– Det er lenge mellom hver gang det bygges en brannstasjon i dette området. Man føler selvsagt litt stolthet over å ha fått bidra i et slikt prosjekt!