Rekordstore oppdrag for Norbygg

8.000 kvm stod ferdig for Coop Norge Eiendom i april. Etter ferien overleverte Norbygg ytterligere 3.000 kvm på nabotomten for Bohus.

Daglig leder Stig Gundersen og prosjektleder Bernt Arne Salberg i Norbygg AS har fått gode tilbakemeldinger etter overleveringen av totalt 11 000 kvadratmeter forretningsbygg på Årvold utenfor Moss.

Norbygg overleverte i april 8.000 kvm Obs! Bygg på Årvold til Coop Norge Eiendom. Like etter ferien overleverte de ytterligere 3.000 kvadratmeter forretningsbygg på nabotomten, der Bohus er leietaker. Samlet er dette de største prosjektene fredrikstadentreprenøren har gjennomført.

De to prosjektene er store hver for seg, men samlet sett la de beslag på store deler av Norbyggs kompetanse og kapasitet i mange måneder. Entreprenøren har selv bare 13 ansatte, hvorav tre er prosjektledere, men de samarbeider med en rekke lokale underentreprenører ved gjennomføring av byggeprosjektene. På det meste var 35 personer i sving med det enorme og topp moderne byggevarehuset utenfor Moss. Samlet har de to byggeprosjektene en kontraktsverdi på 115 millioner kroner.

Løser utfordringer

– Egentlig startet vi hovedprosjektet i 2016, men måtte ta en pause under ferdiggjøringen av rundkjøringen inn til næringsområdet. Deretter tok vi fatt på resten i 2017, men fikk en skikkelig utfordring da vinteren ble en av de kaldeste på lenge. Lav temperatur senker tempoet på det meste av arbeidsoppgaver og førte blant annet til at vi valgte å sette opp veggene på bygget først, og støpe gulvarealene i ettertid. Vi vet at våre oppdragsgivere er opptatt av at gulvene har god kvalitet, så derfor valgte vi den løsningen, selv om det var mindre hensiktsmessig og tok noe lenger tid, sier prosjektleder Bernt Arne Salberg i Norbygg.

– Slik utfordringer må man bare løse, og vi har heldigvis en fleksibel og løsningsorientert organisasjon som kan håndtere slikt, sier daglig leder Stig Gundersen.

Coop er en god kunde

De to forretningsbyggene ligger med atkomst og parkeringsarealer imellom, og det mindre bygget ble påbegynt mens det store byggevarehuset var i sluttfasen. Det ga en praktisk og tidsbesparende løsning, siden brakkriggene kunne stå til alt var ferdig, og fagfolkene kunne flytte fra det ene bygget til det andre etter behov.

– Siden vi alltid leier inn under-entreprenører er vi avhengig av at det er tilgjengelig kapasitet ledig til enhver tid. Til dette prosjektet var det en utfordring med bemanningen, men vi løste dette i samarbeid med leverandørene som vi kjenner svært godt fra tidligere prosjekter. Vi holdt tidsfristene også denne gang, og Coop er svært godt fornøyd både med jobben som er gjort og åpningen av byggevarehuset. Obs! Bygg er et svært godt konsept, der kundene kan kjøre inn og stå tørt og godt mens de laster inn i bilene og på hengerne, og vi er stolte av å få levere så mange bygg til Coop Eiendom. Vi har satt opp flere Xtra-forretninger og er godt i gang med enda en på Nesset akkurat nå, sier Gundersen.

Underentreprenører

Selv om Norbygg kun har 13 ansatte engasjerer de en lang rekke bedrifter og personer i løpet av byggeprosjektene.

– Vi benytter ca. 15 underentreprenører til hvert konsept, i tillegg til 6-7 eksterne konsulentselskaper, sier Salberg.

Nye prosjekter

2018 ser veldig positivt ut for Norbygg, som har flere prosjekter gående utover høsten. Ikke minst Skade & Lakks nye billakkeringsverksted på Rolvsøy og New Waves 8 000 kvadratmeter store lager på Åkebergmosen i Råde.

– Dette året ser veldig bra ut. Vi har mange tilbud ute og ser for oss at vi lander flere nye prosjekter utover høsten. I tillegg engasjerer vi oss i stadig flere prosjekter nord for Oslo og kommer til å satse enda mer i den regionen fremover, sier Stig Gundersen.