Tunnelsikring for Oslos nye drikkevann

10 000 biler med betong må til for å sikre tunnelene for den nye drikkevannskilden til Oslo.

Sikring er viktig når tunneler skal bygges. Entreprenørservice sikrer fjellet ved å sprøyte komprimert betong på, som igjen sikres med bolter.

10,000 biler med betong må til for å sikre tunnelene for den nye drikkevannskilden til Oslo, der vannet skal fraktes fra Ringerike gjennom fjellet til Oslo. Entreprenørservice tar jobben.

Entreprenørservice as ble etablert allerede i 1962, og er et heleid datterselskap til Skanska.  De jobber hovedsakelig med boring, fundamentering og sprøytebetong - inkludert fjell- og brannsikring med 125 ansatte og en omsetning på rundt 500 millioner.

Tunnelsikring

Morselskapet fikk for en tid tilbake tildelt kontrakten på utsprengning av fjellhaller og tre store tunneler med samlet lengde på fem kilometer i forbindelse med Oslos nye drikkevannskilde Holsfjorden.

Dette er det første av flere prosjekter vi tar del i innenfor denne kontrakten, hvor oppgaven vår er fjellsikring av tunnel. Over to år skal vi her sprøyte på 80.000 kubikkmeter med betong, noe som utgjør 10.000 betongbiler. Det er en stor jobb for oss, forklarer Erik Steinstø, prosjektleder sprøytebetong.

Sterkt fokus på miljø

Oslo kommune er oppdragsgiver, og de har meget strenge krav på miljø, noe som var en av grunnene til at valget falt på Skanska, og da også Entreprenørservice.

De aller fleste av våre sprøytebetongbiler er elektriske eller hybrid, også selve sprøytejobben gjøres elektrisk, og pumper ut lavkarbon sprøytebetong. Maskinen tilfører akselerator og komprimerer betongen slik at den lett fester seg til fjellet og herder innen en time. Det legges et stålfiberarmert betonglag, som igjen sikres med bolter, fortsetter Steinstø.

Sikkerhet og kvalitet

Prosjektet skal pågå i to år, og hadde oppstart nå i februar. Mye annen jobbing i tunnel lager mye lyd. Derfor legges det på dagtid, mens betongsprøyting stort sett skjer på natt.

Denne jobben bidrar til å sikre at tunnelen blir en trygg arbeidsplass. Samtidig har vi eget prøveregime for å dokumentere at kvaliteten på betongen er av bestilt kvalitet.

Bilene som brukes er spesialbygget for formålet av AMV, alle med egne operatører som styrer det hele.

Spunting på Fornebubanens endestasjon

Prosjekt Fornebu endestasjon er nå i gang. Også dette er det Skanska som står bak, og en av de første inne er Entreprenørservice.

Vår jobb er å sikre fundamentet. Det gjør vi ved å slå spunt og rørspunt langs kanten til en stor byggegrop som skal bli endestasjonen for den nye Fornebubanen. Spuntene er store metallplater som slås ned, der hver plate låser seg i den forrige. Vi bruker også rørspunt. Dette gjør grunnen stabil og hindrer at det raser under videre byggearbeider, forklarer Frode Tryti Olsen, administrerende direktør i Entreprenørservice.

Stasjonen kommer rett ved siden av kjøpesenteret Fornebu senter.

Det er vår fundamentavdeling som står bak denne jobben, som startet opp i mars og vil pågå til starten av 2022. Da vil vi ha brukt rundt 8.000 kvadratmeter spunt. Entreprenørservice har oppdrag i hele Norge på sprøytebetong og boring, mens fundamentering stort sett gjøres i Oslo og Viken.


Entreprenørservice AS

  Bølerveien 61, 2020 Skedsmokorset

  67 17 30 00

 

  www.entreprenørservice.no

{/show}