Utfordrende prestisjeoppdrag for Øst AS

Prosjektleder Martin Holm er midt i arbeidet med å skape et skikkelig fundament for en av landets største siloprosjekter på flere tiår.

Her kommer det 11 store og seks mindre siloer for levering, tørking, lagring og utskiping av korn i Sarpsborg. (Foto: Østfoldkorn)
Her kommer det 11 store og seks mindre siloer for levering, tørking, lagring og utskiping av korn i Sarpsborg. (Foto: Østfoldkorn)

Prosjektleder Martin Holm er midt i arbeidet med å skape et skikkelig fundament for en av landets største siloprosjekter på flere tiår.

Det nye anlegget i Sarpsborg skal romme hele 26.000 tonn korn på det meste.

Haldenbedriften har hatt hovedentreprisen for fundamentering, grunn- og betongarbeider for nytt siloanlegg for Østfoldkorn SA. Peling, spunting, graving og betongarbeider for fundamentringer under de nye siloene har vært utfordrende.

Siloenes runde og høye utforming medfører at det må dimensjoneres for store vindkrefter. Av den grunn blir det strekk i pelene, i stedet for trykk, som er vanlig under andre bygg. Dermed måtte pelene gyses fast i en forankringssone på tre meter i fast fjell under leiren.

Siden gysemassen er tyntflytende måtte sprekkene i fjellet tettes først, slik at massen sikrer god forankring og ikke bare rant ut i fjellet. Det er kun benyttet stålpeler i prosjektet.

Artikkelen fortsetter under bildet

Omstendelig prosess

– Vi startet med pelearbeidet i januar og visste at vi måtte ned på 17–18 meter med pelene. At fjellet var såpass oppsprukket var imidlertid ukjent for oss og førte til mye ekstraarbeid og dermed noe forsinkelser. Når vi må tette fjellsprekker før vi kan gyse fast pelene blir det nesten som å gjøre jobben to ganger, og det er klart det tar ekstra tid.

– I tillegg var dette en stor pele- og spuntentreprise fra før, så det ble en omstendelig prosess, sier prosjektleder Martin Holm i Øst AS.

Prefabrikkert forskaling

Ekstraarbeidet rundt grunnforholdene førte også til fremdriftsutfordringer for hele prosjektet som omfatter 11 store og fem mindre siloer samt mottakshall, tippsjakt maskintårn og tørke.

– Det løser vi ved å deloverlevere noen silofundamenter tidligere enn planlagt. Dermed kan neste entreprise starte reising av de første silotårna mens vi fortsetter med betongarbeider av resterende konstruksjoner. Som nevnt består en del av entreprisen i å støpe 80 cm høye sirkulære betongfundamenter. Vi hadde på forhånd produsert buede forskalingsformer som kunne gjenbrukes, noe som førte til at denne prosessen ble effektiv.

For øvrig er det en del bygningsmessige arbeider, kontorer, spiserom og innredninger i de eksisterende lokalene som også inngår i kontrakten.

Artikkelen fortsetter under bildet

Krever god planlegging

– For oss er det viktig å levere god kvalitet og være en god samarbeidspartner, slik at byggherre og andre ønsker å samarbeide med oss igjen. Det håper vi at vi har lyktes med i dette prosjektet, sier daglig leder Bård Degnes i Øst AS.

Han legger til at det kreves god planlegging for å skape flyt i arbeidet på et så begrenset område over like begrenset tidsrom.

– Det er mange aktører på plass samtidig på et lite areal og det forutsetter tilrettelegging for at alle skal få rasjonell drift. Det har vi i stor grad lyktes med her. Det har vært en hyggelig og god tone i prosjektet hele veien, bekrefter prosjektlederen.

– Godt samarbeid på tvers av fag og med byggherre er helt avgjørende for at et slikt prosjekt skal lykkes. Fortsatt gjenstår mye arbeid for Øst AS, så det blir hektisk mot slutten. Vi utfører alt av forskalings- og tømrerarbeider med egne fagarbeidere.

– Dette representerer mellom fire og åtte personer i drift fra prosjektet startet, sier han.

Sjekker ekstra

God oppfølging og kontroll er viktig, og det hender vi sjekker en gang ekstra at alt er gjort dagen før støp. Vi tar ingen sjanser på at noe er glemt.

– Martin har veldig god kontroll, får med seg detaljene og ser helheten hele tiden.

Kraftig vekst

Øst AS er en lokal entreprenør som har nedslagsfelt i Østfold, Follo og deler av Bohuslän. Vi har utført noen prosjekter i Sverige og vil nok fortsette med det dersom forholdene ligger til rette.

De siste fire-fem årene har de blitt en større og mer synlig aktør i markedet. Bedriften har vokst fra 60 til 200 millioner kroner i omsetning på bare tre år.

– Vi har tre ben å stå på, nemlig boliger i egenregi, større prosjekter for private eller offentlige oppdragsgivere og serviceoppdrag. Vi satser på fortsatt lønnsom vekst i fremtiden og ønsker å være en av de synlige og prefererte samarbeidspartnerne i markedet.


Øst AS

Svinesundveien 334
1788 Halden

69 17 21 00

www.ost.asKlikk en emneknagg for å lese mer: