Van(n)vittig sterkt fagmiljø

KJELLER: Om det skal legges i rør, renses eller være vakre bekker i nærmiljøet - vann er vi avhengig av.

Kontorleder og gruppeleder for VA i Sweco, Kirsti Hanebrekke, ønsker seg flere kompetente medarbeidere.

Om det skal legges i rør, renses eller være vakre bekker i nærmiljøet - vann er vi avhengig av. Det er et spennende fag, og Sweco Norge AS, avdeling Kjeller vil gjerne ha med seg flere kompetente ingeniører på laget for å utvikle fagmiljøet og lage et tverrfaglig kompetansesenter.

Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn som Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Resultatet av arbeidet er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. 14.500 medarbeidere i Nord-Europa, 1.500 av dem i Norge, sørger for at kundene får riktig ekspertise til alle typer prosjekter.

Vannberegning

Sweco, avdeling Kjeller jobber hovedsakelig med vann og avløp med 18 ansatte. Deres kunder er kommuner og interkommunale selskap, men også store totalentrepriser og entreprenører som Skanska og Veidekke. Nok, godt og sikkert drikkevann er grunnlaget for et sunt og bærekraftig samfunn. Sweco har vært teknisk prosjektleder ved byggingen av flere store vannbehandlingsanlegg, med utredninger, for- og detaljprosjektering, oppfølging i byggetiden, kontroll på byggeplassen, byggeledelse og driftsassistanse.

- Vi har jobbet mye med store ledningsanlegg for Nedre Romerike vannverk og Ullensaker kommune, og nye overføringsledninger fra Hurdal vannverk. Men vi er også med og utfører hydrauliske beregninger, passer på at det ikke bygges der det er fare for flom, at det er nok vann og trykk til nye boliger og beregner hvor mye vann det er kapasitet til i området, forklarer Kirsti Hanebrekke, kontorleder og gruppeleder VA.

Åpning av bekker

Når det bygges byer for fremtiden, er Swecos mål å påvirke miljøet minst mulig. For å unngå oversvømmelser og forurensning må samfunnet tilpasses til et endret klima med mer intensiv nedbør.

- Sweco utvikler bærekraftige løsninger for å lede bort og rense overvann, for eksempel gjennom lokale innovative overvannsløsninger, som regnbed, grønne tak, oversvømmelsesarealer og gjenåpning av bekker og vassdrag. Vi gjennomfører også modellberegninger og foreslår tiltak som beskytter bebyggelse, infrastruktur, vassdrag og VA-systemer, fortsetter Øystein Rapp, fagsjef VA i Sweco Norge.

Bredt fagmiljø

Ledningsanlegg som fører vann skal vare i 100 år. Mange av dagens ledninger har allerede vært i bruk lenge. Her er det mye jobb, og en bransje som ikke blir arbeidsledig i overskuelig tid. Til det trenger man kompetente folk.

- Vi ønsker å utvide kontoret her på Kjeller. Vi har allerede et sterkt og bredt fagmiljø innen VA, men har høye ambisjoner, og ønsker å bli et enda bredere tverrfaglig miljø samt bli kompetansebæreren innen faget. Derfor ønsker vi oss flere kompetente fagfolk, men også noen nyutdannede og ingeniører innen andre felt.

- Vi følger med på hva som skjer i bransjen, deltar på konferanser og annet som holder oss oppdatert og jobber med det nyeste av teknologi innen blant annet flom og klimaendring. I tillegg brukes mye 3D i planlegging, utdyper Rapp.

- I tillegg har vi et godt miljø her. Hyggelige og aktive folk som trives sammen, avslutter Hanebrekke med et smil.

Sweco, avdeling Kjeller ligger sentralt til ved Kjeller flyplass, med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. Godt utarbeidet kollektivtrafikk i form av både tog og buss får deg raskt nesten hvor du vil.

Sweco Norge AS
Gunnar Randers vei 12, Kjeller
67 12 80 00
www.sweco.no