Ze Bra har vokst til landets største

MOSS: I 2015 tok Jens Christian Knudsen, Sigbjørn Sandanger og Svein Gunnar Dahl over veimerkingsbedriften Cleanosol.

I 2015 siden bestemte Jens Christian Knudsen, Sigbjørn Sandanger og Svein Gunnar Dahl seg for å ta over veimerkingsbedriften Cleanosol i Moss. Etter bare fire år har det som nå er konsernet Ze Bra AS vokst til landets største aktør. Hver dag sørger de for sikrere veier og oppmerking av alt fra parkeringsplasser til skolegårder over hele landet.

Vegg-i-vegg med Ze Bra ligger Geveko, produsenten av veioppmerkingsmaterialer i Norge. Tidligere eide de også Cleanosol, men ønsket for fire år siden å fokusere på produksjon og ikke operativ utevirksomhet. Dermed fikk de tre muligheten til å ta over. Resten er egentlig en suksesshistorie.

Utfyller hverandre

- Selv drev jeg en konkurrerende virksomhet, nemlig Merking og Sikring AS da forespørselen om å overta kom, mens både Sandanger og Dahl var ansatte i Cleanosol. Vi valgte å satse og har klart å snu en litt fallende trend til en positiv utvikling. Nå har vi ca. 80 ansatte fordelt på fire lokasjoner i hele Norge, sier konsernsjef og styreleder Jens Christian Knudsen.

Han begynte selv som hjelpemann på bil i sin tid og har levd i denne bransjen i en årrekke, mens daglig leder Svein Gunnar Dahl har vært i faget siden han var 25 år.

Sigbjørn Sandanger er selskapets økonomisjef, men har likevel en unik innsikt i den spesielle bransjen som veimerking er. De tre eierne er ulike personligheter med sine respektive kompetanseområder, men felles er den store forståelsen for den krevende kunden som dominerer hverdagen, nemlig Statens Vegvesen. Ulikhetene gjør at de utfyller hverandre og skaper en velfungerende ledergruppe.

Fire avdelinger

Ze Bra var frem til årsskiftet én av de fire store veimerkingsaktørene i landet. Nå er de størst av alle.

Ved nyttår kjøpte de opp en av de store konkurrentene, Vegamalun i Trøndelag og den årlige omsetningen for konsernet ligger nå på 175 millioner kroner. Det er en kraftig økning fra 75 millioner som var omsetningen ved overtakelsen av Cleanosol i 2015. I tillegg til avdelingen i Trøndelag har Ze Bra Vei AS avdelinger i Trysil og Rognan i Nordland. Hovedkontoret med verksted og lager skal imidlertid forbli i Moss.

Bredere spekter

- Markedet har bedret seg den siste tiden, og det har blitt mer ro, noe som gir oss mer å gjøre og bedre levevilkår. I tillegg har vi et bredere produktspekter i dag, siden vi gjennom Ze Bra Sikring AS også leverer sikringsutstyr og satser mye på gang- og sykkelveier, for eksempel som røde sykkelbaner. Vi merker også opp for svaksynte, såkalt taktil merking, som har blitt et viktig produkt. Nå skal vi rendyrke vår veimerkings- og sikringsprofil i den nærmeste fremtiden, og har ingen umiddelbare planer om å utvide produkt- og tjenestespekteret ytterligere.

Vinner store kontrakter

Ze Bra har i all hovedsak oppdrag for Statens Vegvesen med merking av veier over hele landet. Slike kontrakter er ofte delt i fire ulike produktområder, men Ze Bra har kompetanse innenfor alle og vinner ofte kontrakter som dekker hele spekteret. De leverer også tjenester innenfor fresing, der det er nødvendig, for eksempel når gammel merking skal tas vekk og andre mindre freseoppdrag.

Privat og offentlig

- Vi er aktive på markedet utenfor Statens Vegvesen også. Vi har mange oppgaver for kommunene, både på skoler, torg og offentlige plasser, pendelparkeringer og lignende. Vi har merket de fleste store flyplassene som Gardermoen, Torp og Rygge her i regionen. For det private næringslivet har vi oppdrag med for eksempel fastbrenning av prefabrikkert logo på asfalten, eller merking av parkeringsområder. Vi kan rett og slett påta oss oppmerking på de fleste underlag for de fleste oppdragsgivere, enten de er offentlige eller private, med både termoplast og maling.

30 arbeidslag

Veimerking er et trafikksikkerhetsprodukt og det er strenge krav til materialene som blir brukt av leverandørene. Ze Bra fremhever derfor det gode samarbeidet med nabobedriften Geveko, som produserer det meste av termoplasten som blir brukt i Norge. Stoffet blir levert som tørrstoff i sekker og blir varmet opp til 200 grader ved bruk ute. Det betyr at Ze Bra som oftest har to store biler ute på alle oppdrag, en kokebil og en ekstruderbil med avansert utstyr. Totalt disponerer de 30 slike lag ute på veiene fra Lindesnes til Nordkapp.

- Det er mange krav til termoplasten vi bruker, for eksempel retrorefleksjon, farge og friksjon som må tilfredsstille stenge krav. Dette blir testet regelmessig, sier daglig leder Svein Gunnar Dahl. Han legger til at Ze Bra aldri firer på kravene til de produktene de bruker.

Sertifisert Miljøfyrtårn

- Vi har fokus på miljøhensyn også. Vi ble faktisk sertifisert Miljøfyrtårn i vinter og har dokumenterte rutiner rundt virksomheten. Statens vegvesen setter pris på at vi er sertifisert, og kanskje kan det bli et krav til alle aktører etter hvert også.

Utvikler egne ansatte

Veimerking er ennå ikke et fag i Norge, men det kan være noe på gang. I dag har Ze Bra flere maskinførere i stallen, men prøver å utvikle egne ansatte.

- Vi har et eget program som går i forskjellige trinn. Det starter med håndarbeid med de små bilene. Der får vi inn både jenter og gutter, som jobber seg opp, lærer materialbehandling, varsling etc. Vi sender de på nødvendige kurs og fatter de interesse for dette kan de utvikle seg videre i flere trinn.


Ze Bra AS

Solgaard Skog 116
1599 Moss

69 24 06 50

www.zebragruppen.noKlikk en emneknagg for å lese mer: