Ze Bra - nå også med grønne striper

Ze Bra AS i Moss er en av landets ledende leverandører av veimerking. Nå har de blitt de grønnere.

Det er fullt fart for økonomisjef Sigbjørn Sandanger, konsernsjef Jens Christian Knudsen og daglig leder Svein Dahl hos Ze Bra, både på hovedkontoret i Moss og de andre avdelingene i Norge.

Ze Bra AS i Moss er en av landets ledende leverandører av veimerking. Nå beveger hele konsernet seg i en grønnere og mer miljøvennlig retning og gjennomfører tre tunge sertifiseringer før sommeren. Som et tydelig tegn på veivalget har de omprofilert bedriften og bytter farge fra gul til grønn. 

Det er full fart og vel så det hos Ze Bra i disse dager. Ikke bare er det høysesong for veimerking og øvrige produkter, men de har like gjerne valgt å gjennomføre tre ulike sertifiseringer samtidig, nemlig ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001, som omfatter henholdsvis kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Slike prosesser krever mye oppmerksomhet fra hele organisasjonen, men konsernsjef Jens Christian Knudsen og daglig leder Svein Dahl understreker at sertifiseringene er med på å sikre fremtiden og gjøre hverdagen enklere for bedriften.

- Vi har satt søkelyset på det grønne skiftet og valgt å vise omverden det ved å gjøre bedriften fysisk grønnere gjennom fargevalg og ny logo, men dette skal også vises i praksis. Selv om vi allerede var sertifisert Miljøfyrtårnbedrift valgte vi å gå enda et skritt videre og gjennomføre ISO-sertifiseringen i tillegg. Det forplikter oss til å ta en rekke miljøhensyn, sier Knudsen.

Nye muligheter

I januar 2020 overtok fylkeskommunene i landet vedlikeholdsansvaret for 45 000 kilometer fylkesvei fra Statens Vegvesen. Det forandret hverdagen for Ze Bra.

- Vi har langt flere oppdragsgivere å forholde oss til enn før. Mens vi før konkurrerte om kontrakter om veimerking med regionene i Statens Vegvesen, er disse nå delt opp i flere kontrakter fordelt mellom Statens Vegvesen og Fylkeskommuner. Bare her i Viken er det delt i tre kontrakter, nemlig vest, sør og nord, det vil si samme inndeling som før fylkessammenslåingen. Det betyr mer anbudsarbeid, men også redusert risiko, da store kontrakter er delt i flere mindre. Etter reformen har vi likevel vunnet kontrakter med både fylkeskommuner og Statens Vegvesen som fortsatt har ansvar for europaveien og riksveier, sier daglig leder Svein Dahl. Ze Bra har i dag ansvaret for veimerking over hele landet.

- Den nye ordningen har gitt oss nye muligheter gjennom et større nettverk. Ze Bra har en god standing i markedet og er kjent for å levere kvalitet. Tettere kontakt med fylkeskommunene har også gitt oss nye muligheter til oppdrag i skolegårder, på sykkelstier og lignende.

Ekstra vedlikehold

Mossebedriften hadde et godt år i 2020 og fikk økt oppdragsmengde på grunn av den pågående pandemien. Staten og fylkeskommunene valgte å bevilge penger til samfunnskritisk vedlikehold, blant annet ny veimerking og nye overgangsfelt for om mulig å redusere ulykkesrisikoen, som fort kan belaste et helsevesen ytterligere.

- Dette har fortsatt noe inn i 2021, og vi ser frem til et nytt, godt år, sier økonomisjef Sigbjørn Sandanger.

Flere oppkjøp

De siste par årene har Ze Bra AS valgt å komplettere virksomheten ved å kjøpe opp virksomheter som leverer tjenester relatert til veimerking. Det betyr at de nå eier 60 prosent av Agder Vegmerking AS, som har spesialkompetanse på formerking, det vil si den jobben som gjøres med siktvurdering gjennom svinger og andre forhold ved veien før de merker ut hvor den endelige hvite eller gule stripen skal legges på senere. I tillegg ble A-merking på Dal på Romerike kjøpt i sin helhet. Dette selskapet er store på flyplassmerking, og har hatt store oppdrag for Oslo Lufthavn på Gardermoen. Selskapet sysselsetter i dag cirka 15 ansatte og omsetter for 22 millioner kroner. 

- De to selskapene vil utfylle oss og gjøre oss i stand til å påta oss flere og andre oppdrag enn før, sier Jens Christian Knudsen.

Eget tungbilverksted

Det mest overraskende kjøpet var nok likevel ervervelsen av et tungbilverksted på Trysil, der Ze Bra har en avdeling fra før. Verkstedet ble kjøpt «på rot» med lokaler, utstyr og kompetanse og hensikten var å utføre service og reparasjoner på egne maskiner og utstyr. Nå viser det seg at både transportbransjen og landbruket trengte tjenestene, og Ze Bra har nå bestemt seg for å utvide driften ved å investere 40 millioner kroner i et helt nytt verksted som skal bygges på en nabotomt.

- Det vil bli et moderne fullt utstyrt verksted med seks tungbilsløp gjennom lokalene. Ze Bra har selv 60 tunge enheter i drift, som trenger omfattende service på både og vi trengte derfor større kapasitet, sier Svein Dahl.

Oppkjøpet av verkstedet har gjort at vi kan utføre vedlikehold i eget hus, framfor å bruke store beløp på å kjøpe tjenestene. At andre ønsker å benytte vårt verksted i tillegg er bare et pluss, men kan føre til at konsernet vil etablere lignende tungbilverksteder andre steder i landet. Gjennom denne etableringen begynner vi å bli komplette, sier konsernsjef Jens Christian Knudsen. Han ser likevel ikke bort fra ytterligere oppkjøp.

Dette utførte Ze Bra blant annet i 2020:

·        Langsgående veioppmerking (linjer) 11.500.000 meter

·        Tverrgående oppmerking 850 tonn tilsvarer, ca. 285.000 meter gangfelt

·        Rengjøring 10.000.000 meter


Firmanavn

  Solgaard Skog 116, 1599 Moss

  69 24 06 50

  www.zebragruppen.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: