Advokatfirmaet Ytterbøl & Co vokser i næringslivsmarkedet

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har hatt en kraftig vekst de siste årene. Firmaet er en velrenommert og solid aktør, og er klart størst i østfoldregionen med kontorer i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

Per Magnus Bråthen, Petter Koren, Kristin Kolstad Hansen er tre av 17 advokater/ advokatfullmektiger i det største advokatfirmaet i Østfold.

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har hatt en kraftig vekst de siste årene. Firmaet er en velrenommert og solid aktør, og er klart størst i østfoldregionen med kontorer i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

Hovedvekten av omsetning skjer i Sarpsborg og Fredrikstad. Firmaet har i dag 22 ansatte, hvorav 17 er advokater eller advokatfullmektiger og er et av de største advokatselskapene utenfor de store byene i Norge. Veksten har skjedd både gjennom overtakelser og rent organisk, forteller Petter Koren, styreleder og partner. Veksten er et resultat av en ønsket utvikling.

Medspiller og samarbeidspartner

Ytterbøl & Co har gått fra å drive tradisjonell advokatvirksomhet, til i større grad å være en samarbeidspartner for næringslivet. En medspiller næringslivsaktører kan bruke underveis i prosesser og utvikling. Det ene utelukker dog ikke det andre, men dreiningen er både tydelig, planlagt og ønsket. Gjerne mer i forkant og tilrettelegging og dermed noe mindre i etterkant og opprydding. Det mener de alle parter er tjent med. Det er ofte en langt mer kostnadskrevende prosess både mentalt og i kroner og øre, å måtte ta tak i prosesser i etterkant.            

Kompetansemiljø mer enn advokatselskap

- Vi omtaler oss ikke alltid som et advokatfirma, men heller som et kompetansemiljø, sier Koren. Og for et kompetansemiljø i vekst er rekruttering viktig. Firmaet har derfor en trainee-ordning for jusstudenter som har gitt en fin tilvekst. I tillegg er vi attraktive for erfarne advokater som er opptatt av gode etablerte fagmiljøer.

Styreleder Koren trekker også fram medlemskapet i Eurojuris Norge AS som noe næringslivskundene har både indirekte og direkte nytte av. Eurojuris Norge er en landsdekkende sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer. I dag teller de totalt ca. 255 dyktige advokater og advokatfullmektiger.

Eurojuris Norge har faggrupper som advokatene deltar i. Det gir en tilførsel av faglig utvikling. I tillegg er Eurojuris Norge medlem av Eurojuris International. Det gir firmaet tilgang til kvalifisert advokatkompetanse også utenfor landets grenser. Dessuten er Ytterbøl & Co, som medlem av Eurojuris Norge, en foretrukket samarbeidspartner for NHO.

Spesialkompetanse

Kundene etterspør i mye større grad enn tidligere spesialrådgivning på høyt nivå. Advokatfirmaet Ytterbøl & Co er særlig gode på skatterett, entrepriserett, eiendom og transaksjoner. Her har firmaet stor bredde i kompetansen, langt bredere enn andre i Østfold og er bemannet til å ta de store oppdragene.

- Vi har hatt kunder fra Stokmarknes i nord til langt sør, men markedet vårt er først og fremst Østfold og Follo, forteller styrelederen i advokatfirmaet og poengterer at den beste salgskanalen er fornøyde kunder. 

Tidlig i et eiendomsprosjekt

- Sammen med revisorer og regnskapsførere, som er viktige samarbeidspartnere, kan vi yte kunden den bistanden de til enhver tid har behov for, påpeker partner Per Magnus Bråthen.

- Har vi en eiendomsutvikler som kunde, så jobber vi ofte også tett sammen med arkitekten i utvikling av prosjektet. Vi er gjerne inne som rådgivere når reguleringsplanen utarbeides, for å sikre at dette skjer innen de rammene som gjeldende retningslinjer legger til rette for.
- Når vi er tidlig inne i prosjektet, kan vi bidra til at planen får et innhold som legger til rette for at man eksempelvis kan bygge ut i etapper, noe som kan være nødvendig i et prosjekt med 100 boliger som gjerne utvikles og selges over en tidsperiode på 3-7 år, avhengig av hva markedet absorberer, påpeker Koren.

Transaksjoner

Ellers er etablering og endring i selskapsstrukturer som for eksempel fusjoner, fisjoner, omdannelser noe Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS arbeider mye med.
- Ja, og generasjonsskifter er det mye av, særlig det siste året, skyter senioradvokat Kristin Kolstad Hansen inn. -Vi har jo alle vært spente på om den nye regjeringen ville gjeninnføre arveavgiften, men foreløpig ser det ut til at det ikke skjer. Skatteøkningene kommer i stede i form av økt formues- og utbytteskatt.
- Vi bistår også i forbindelse med salg av virksomheter, supplerer Bråthen. Alt fra små familiebedrifter til virksomheter i flere hundre millioners klassen. Avhengig av størrelse blir selvsagt tidsbruk og bistand avstemt med kunden, legger han til.


Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS

  Sannesundveien 3, 1706 Sarpsborg

  69 16 18 00

  www.ytterbol.com

{/show}