Beredskapen satt på prøve under ekstremværet Hans

Ikke ett minutt nedetid var fasiten for Viken Fiber da det verste været i manns minne rammet landsdelen. Det ble gjort en betydelig innsats av beredskapspartnerne som satte inn løpende tiltak. 

Fiberkabel i grøft

Da den største nedbørsmengden på 100 år traff Østlandet i august, var det alle mann til pumpene hos Viken Fiber. Selskapet har mål om 99,98 prosent tjenestetilgjengelighet og var fast bestemt på ikke å skuffe sine 250.000 kunder over store deler av regionen.

– Men vi var spente da uværet ble varslet, jeg må innrømme det, sier leder for drift og nettverk, Magnar Helleren, i Viken Fiber.

Fra Meteorologisk institutt ble det meldt om «stor fare for at liv går tapt, og det kan bli store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur». Sammen med kollegene økte Helleren raskt beredskapen, og varslet sine beredskapspartnere.

– Vi var på hugget før uværet traff for alvor. Vi ba partnerne våre være forberedt på at det kunne komme flere oppdrag samtidig og at de skulle være klare med det de hadde av mannskap og materiell.  

Viken Fiber identifiserte raskt sårbare punkter, og utarbeidet en liste med inspeksjonssteder.  

– Der la vi særlig vekt på plasseringer langs vann, i visse høyder og der det var fare for vanninntrenging, forteller Helleren.

Ingen nedetid under flommen

Spådommene fra instituttet på Blindern stemte. Nedbørsrekordene ble slått flere steder, og det ble varslet på farenivå rødt: «Forventing om ekstreme konsekvenser som følge av været».

 – Det ble gjort en betydelig innsats av beredskapspartnerne som satte inn løpende tiltak. Vi så at kundene våre nord for Hønefoss var særlig utsatt. Derfor satte vi i verk tiltak umiddelbart. Noen få timer senere hadde vi reddet trafikken til kundene ved å etablere mer redundans, sier Helleren med et fagbegrep fra det opprinnelig latinske ordet for, nettopp, «overflod».

I IT-sikkerhet og beredskap brukes redundans om systemer som er bygd og dimensjonert med ekstra kapasitet for å sikre stabilitet, sikkerhet og oppetid.

Utrolig nok rammet ikke uværet Viken Fibers tilbud til kundene i det hele tatt.

– Da ekstremværet traff, fikk vi noe skader på passiv infrastruktur. Men det gikk aldri utover kundene. Vi kan derfor si at vi kom oss gjennom ekstremværet uten nedetid hos noen av de vi leverer fiber til, sier Helleren.

Hadde akkurat flyttet

De ansatte i Viken Fiber hadde nettopp lagt bak seg en hendelsesfattig sommer da varselet om ekstremvær kom i midten av august.

– I tillegg flyttet vi akkurat da inn i nye, flotte lokaler midt i Drammen, forteller Helleren.

Sommeren var raskt forbi, og en rolig innflytting ble gjort om til hurtig etablering av et beredskapssenter.

 – Vi drev alt av krisehåndtering her fra hovedkontoret, med nær kontakt med avdelingene våre i Sarpsborg, Hønefoss, Porsgrunn og Lillestrøm.

I det nye hovedkontoret fikk Viken Fiber løpende inn alt av alarmer og varsler om Hans’ herjinger.

– Vi overvåket nettet i sanntid, iverksatte utrykninger, og koordinerte med beredskapspartnerne. Du kan si det ble en ilddåp for de nye lokalene, smiler Helleren.

Nett er kritisk infrastruktur

Viken Fibers virksomhet handler om mer enn at vi som kunder ikke skal ha forsinkelse når vi skrur på Netflix i sofaen om kvelden.

– Vi leverer samfunnskritisk infrastruktur og skal derfor ha døgnkontinuerlig drift og oppetid, sier Helleren.

Under ekstremværet var Viken Fiber en del av samfunnsberedskapen.

– Vi var tidlig i kontakt med kriseledelsen i kommunene vi dekker og med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Også landets største entreprenør innen drift og vedlikehold av vei, Mesta, ble en god sparringpartner gjennom krisen.

– De reparerte veistrekninger fortløpende, mens vi og våre samarbeidspartnere rettet opp i traseer og grøfter langs de samme veien, sier driftssjefen.

Han og driftsavdelingen sitter igjen med verdifull erfaring som de tar av seg videre.

– Jeg opplever at vi har et godt overblikk, solide folk, og at vi klarer oss svært godt på et skjerpet, døgnkontinuerlig beredskapsnivå.

Tettere samarbeid med myndigheter

50-årsflommer er ikke 50-årsflommer lenger. De kommer tettere. Viken Fiber setter nå i verk tiltak for å være enda bedre forberedt neste gang.

– Dette er et fenomen som vil opptre hyppigere. Vi har identifisert punkter som er sårbare for flom og vil gjøre tilpasninger av infrastruktur der det er behov for det. Det kan være å heve noder i terrenget eller flytte dem til mindre utsatte punkter.

Det er ikke bare nedbør vi må se opp for i framtiden.

– Vi må være forberedt på kraftigere vind. Det gjør enkelte, geografiske områder mer utsatt. Da er det særlig sikring av traseer vi må være obs på. Vi har allerede kartlagt områder der vi flytter infrastrukturen fra luft til bakke.

En konsekvens av Hans er at Viken Fiber blir innlemmet i nasjonalt nødnett, kommunikasjonsverktøyet for alle dem som jobber med beredskap og essensiell infrastruktur i Norge.

– Da vil vi få muligheten til å ha enda tettere dialog med Nkom, fylkeskommunale aktører og andre relevante myndigheter, forteller Helleren.

Han er trygg på at organisasjonen vil takle neste krise like godt.

– Det var svært betryggende å se at beredskapen fungerte. Vi ble satt på en ordentlig prøve, og jeg vil si at vi besto.


Viken Fiber

  Grønland 53, 3045 Drammen
  21 45 45 00
  www.vikenfiber.no

{/show}