De ansatte ønsker å se sjefen

Du vil bli overrasket over hvor mye dine ansatte egentlig ønsker å se deg, hvis du er leder i næringslivet.

Sitter du mye i sjefsstolen og jobber for deg selv? Du vil bli overrasket over hvor mye dine ansatte ønsker å se deg og ikke minst få en tilbakemelding på oppgaver de har utført.

Det norske arbeidsmarkedet har blitt tøffere, ikke minst det siste halvåret, og det er en skremmende utvikling av saker hvor ansatte frykter lederen sin. Mange av de negative episodene på arbeidsplassen oppstår fordi kravet om å jobbe raskere og levere mer har økt. I en slik situasjon er det viktigere enn noen gang å være synlig og gi positive tilbakemeldinger når det er grunn til det. Skal det gis kritikk bør denne være konstruktiv og saklig og ikke basert på personlige synspunkter eller rykter.

Førsteamanuensis i organisasjonspsykologi, Ingela Thylefors har sett nærmere på en av de mest utsatte gruppene av ledere i Sverige, nemlig innenfor velferdssektoren.

- Det jeg har lagt merke til etter å ha vært mye ute i felten, sammen med litteratur jeg leser, er at det er stor mangel på en tilstedeværelse hos lederne. At dette er savnet viser flere medarbeiderundersøkelser. Mange ønsker å se sjefen, vil at noen er genuint interesserte, og vil at noen spør hvordan det har gått og om problemet i forrige uke ble løst. Hvis man i tillegg får en bekreftelse på at man gjør en god jobb er det enda bedre. Dette er handlinger som ikke tar så lang tid, men som er for enkle å nedprioritere fordi de ikke har noen tidsfrist, i motsetning til en rekke andre oppgaver.

Halvparten av oss går rundt med en sjef i magen, viser en undersøkelse fra 2014, som Opinion har gjort blant et representativt utvalg på 1900 personer på oppdrag fra ManpowerGroup. Den viktigste motivasjon for de som ønsker å bli ledere, er utsikter til høyere lønn og økt innflytelse.

Den samme undersøkelsen viser at nærmere halvparten av medarbeiderne svarer at det viktigste en leder kan gjøre, er å skape et godt arbeidsmiljø.