En vitamininnsprøytning for næringslivet i Østfold

Næringshagen Østfold AS har klare mål om å bidra til utvikling og vekst og å gjøre lokale næringer gode. Dette gjøres blant annet gjennom nettverksbygging og kunnskapsdeling. Daglig leder Helene Rødseth har stort tro på at bedrifter kan samarbeide på enkelte områder – og konkurrere skarpt på andre. 

Kvinne på et fortau i indre Østfold

Næringshagen Østfold – NHØ – er et innovasjons- og utviklingsselskap, som arbeider for bærekraftig vekst og nyskaping i hele Østfolds næringsliv. Gjennom å tilby forretningsutvikling i bedriftene, koble prosjekter, skape nye samarbeid og åpne for tilgang til hele SIVA næringshage–nettverket i Norge, er målet økt verdiskaping og sysselsetting i næringslivet i distriktene.

SIVA Næringshagene i Norge mottar årlig betydelig økonomisk SIVA-støtte som igjen kommer bedriftene til gode. SIVA er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.

Samspill

NHØ holder til i Ressursparken, et gammelt og oppusset fabrikkbygg på Ørje, hvilket daglig leder Helene Rødseth betegner som tilnærmet optimalt. Her kan andre bedrifter leie fasiliteter og arbeide i nær tilknytning til rådgivende NHØ. De attraktive forretningslokalene er dessuten tilrettelagt for samspill mellom bedrifter.

Helene Rødseth er opptatt av å dele med andre av sin kunnskap. Kunnskap har hun så absolutt – gjennom mer enn tretti års arbeid med nærings- og samfunnsutvikling både nasjonalt og internasjonalt. Hun har variert leder- og utviklingserfaring fra ledende stillinger med spennvidde fra kjøpesenteretableringer, eiendomsutvikling til industriproduksjon. Innovasjons- og bærekraftarbeid er bærebjelken i lederrollen hennes i Næringshagen Østfold. Helene har gründervirksomhet i blodet og ønsker å se Østfold-bedrifter lykkes.

Kunnskapsdeling

- Vi bestreber å være transparente og prøve å gi av den kunnskapen vi har opparbeidet oss i NHØ. Vi samarbeider alltid med andre utviklingsaktører og ressursene i økosystemet vårt. Gjennom slike løsninger kan vi best bistå der det er behov hos bedriftene vi jobber med og skape i felleskap med andre, påpeker hun.

NHØ hyrer inn ytterligere ekspertise og fagfolk når prosjekter og arbeidet krever så.  NHØ driver også en rekke nettverksaktiviteter hvor bedrifter kan lære sammen – selv om de også er konkurrenter. Nettverksklynger blant bedrifter, eksempelvis innen næringsmiddelindustrien, er viktig.

Pågående grønn omstilling

- Vi i NHØ er og skal være veldig dyktige på å gjøre andre bedrifter gode, oppsummerer Rødseth essensen i deres virksomhet. Bedriftene som tegner avtale med NHØ kan bruke virksomheten til rådgivning, forretningsutvikling, omstilling og annet. Mange har utfordringer med de samme tingene, og da er det naturlig å gå sammen om å løse disse.

- Spesielt omstilling til det grønne skiftet ønsker mange bedrifter hjelp med nå. Næringshagen Østfold kan bistå. Omstilling til å bli en grønn bedrift og drive mer bærekraftig, kan absolutt skape vekst hos det enkelte, slår Helene Rødseth fast.

Flere fokus

Kundeorientert forretningsutvikling, digitalisering, tjenesteutvikling, effektivitet og produktivitet, kunstig intelligens (AI), vekstmuligheter og skalering er andre områder NHØ har fokus på. Nettverksbygging, partnerskap, internasjonalisering og ny markeder, samt kapital og finansiering likeså.

- Vi er opptatt av å se hele bedriften. Hvor er det mulig å gjøre forbedringer og skape utvikling? Vi i NHØ jobber bredt og i svært mange ulike bransjer – eksempelvis industri, bygg og anlegg, reiseliv og destinasjonsutvikling – og ikke minst innen primærnæringene.


Næringshagen Østfold AS

  Industriveien 9, 1870 Ørje
  906 56 100
  www.naringshagenostfold.no

{/show}