Endring og vekst med leder-coaching

Det blåser på toppen, og ledere utsettes ofte for mentalt press på ulike nivåer. Da kan det være godt å finne en kvalifisert sparringspartner som kan være en støttespiller for å få til endring og vekst.

John Tolmie i en én til én coachingsamtale med Geir Follestad, Regionsleder i Hurtigruta Carglass.
John Tolmie i en én til én coachingsamtale med Geir Follestad, Regionsleder i Hurtigruta Carglass.

Det blåser på toppen, og ledere utsettes ofte for mentalt press på ulike nivåer. Da kan det være godt å finne en kvalifisert sparringspartner som kan være en støttespiller for å få til endring og vekst. Resultatet vil være mer harmoni og overskudd i hverdagen, også etter arbeidstid.

- Ledere har ofte vanskelig for å be om hjelp. Samtidig er det kanskje de som trenger det mest. De står mellom barken og veden, synes det er vanskelig å sjonglere alle rollene og sitter kanskje fast i gamle handlemønstre som ikke fungerer særlig bra.

Dette forteller Solveig Rådahl, som er daglig leder i Ethos Academy i Halden. Hos Ethos tilbyr de alt fra individuell coaching, lederutvikling, teamutvikling, foredrag og hele utdannelsesløp innen Core NLP Coaching. I Ethos Academy har de mer enn 12.500 timers erfaring med coaching, som igjen viser det store behovet for personlig vekst og utvikling for både ledere og privatpersoner.

Endringsprosesser

Coaching er en effektiv metode for å endre tanker, følelser og handlemønstre. I motsetning til for eksempel terapi der fokus ofte er på fortidens utfordringer, tar man i coaching for seg utfordringer i nåtid, og ser på hva som kan gjøres bedre i fremtiden.

- En leder vil med sine tanker, overbevisninger, følelser og atferd påvirke omgivelsene så de enten løfter motivasjonen og inspirasjonen, eller også vil de ubevisst legge en demper på begeistringen i arbeidsmiljøet. Da er det viktig at lederen forstår seg selv, er bevisst sine mønstre og sin rolle i relasjon til andre. I den type coaching som vi tilbyr opparbeider de seg gode kommunikasjonsverktøy, men enda viktigere; de lærer å bli mer tro mot seg selv og fremstå autentiske. Et menneske som står sterkt i seg selv, er trygg og har mye godt å gi sine ansatte, fortsetter faglig leder, John Tolmie.

Et forløp over tid

En coaching-prosess er ingen quick fix, men et forløp; Minst tre, fire konsultasjoner (sesjoner) på inntil 90 minutter av gangen over en periode på 2-3 måneder må til. Dette kan foregå i rolige og avslappende omgivelser hos Ethos Academy, i bedriften eller også online for travle lederne som vanskelig finner tid til reisevirksomhet.

- Tanke- og handlemønstre tar tid å forandre. Derfor jobber vi målrettet fra gang til gang for å sikre fremskritt. Vi har mange eksempler på at de som starter med ledercoaching hos oss har et verdifullt utbytte. De bruker verktøyene de lærer her i forhold til jobb for senere å komme tilbake for å ta et helt utdanningsløp som Core NLP Coach. Motivasjonen er å bli en bedre rollemodell og leder som på dypere nivå kan motivere, inspirere, kommunisere og være en god veileder for sine ansatte, fortsetter Tolmie.

 Hvem passer dette for?

Alle ledere i kommunale og private organisasjoner, lærere, sykepleiere, foreldre og andre som har ansvar for andre menneskers vekst vil dra nytte av coaching. Viktigste forutsetning for å få hjelp hos en coach er et oppriktig ønske om endring og vekst.

- Coaching hjelper deg til å endre deg selv, for det er der forandringen begynner, først da kan du påvirke andre i riktig retning. Du lærer å bli en autentisk leder, rollemodell, veileder, og inspirator for andre mennesker. Ikke bare i jobb men også privat vil nære relasjoner nyte godt av dette, avslutter Rådahl.